<<

Предметний покажчик

Адміністративнавідповідальність...... 10, 63,

75,77

Адміністративна дієздатність.............

Адміністративна послуга.................... 46

Адміністративна правоздатність........

Адміністративна справа...................... 44

Адміністративна юрисдикція.............. 89

Адміністративна юстиція................. 136,

139, 140

Адміністративне законодавство........ 5, 15,

16,60

Адміністративне право..................... 4—10,

12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 36, 80, 81, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 134, 135, 136, 139, 140-142, 146, 150, 170, 171,

173, 174, 175, 176, 193

Адміністративне правосуддя.............

Адміністративне судочинство........... 96, 207

Адміністративний договір..................

Адміністративний примус.................. 66

Адміністративний простір.................. 183

Адміністративний процес...................

Адміністративний суд........................ 137

Адміністративно-деліктна політика

Адміністративно-деліктні відносини. 31, 34.

51, 88

Адміністративно-правованорма........ 143, 148

Адміністративно-правова організація, Адміністративно-правове регулювання,

Адміністративно-правовий режим

Адміністративно-правовий статус

Адміністративно-правові відносини..,

Адміністративно-правові методи..

Адміністративно-правові форми...

Акти судових органів......................... 167

Апеляція..............................................

Відносини............................................ 28, 11,

17, 19, 20, 21, 23-27, 30, 31, 34, 44, 46, 47, 51, 61, 62, 75, 83-85, 88, 89, 90, 91, 142, 144, 148, 159,165,169, 172-174

Відносини адміністративних зобов'язань... 27, 30,

31, 85

Відносини опосередкованої владності 27

Відповідальність держави.................. 136, 140

Декларація...........................................

133,

187, 189, 199

Декларація прав людини і громадянина 133

Державна адміністрація...................... 37

Державна виконавча влада................. 40

Державне управління.......................... 20, 27,

28, 36, 37,41, 193

Документи РЄ.....................................

Європейське адміністративне право.. 106

Європейський суд............................... 190

Європейські принципи

адміністративного права.................... 180,

183,184,186,220

Європейські стандарти....................... 177,

186, 191, 193, 199

Законність........................................... 38, 97,

98, 103, 162, 163, 166, 193,

Законодавство ЄС............................... 185

Камеральнадіяльність........................ 111, 114

Касація................................................

Конвенція............................................ 189,

190,199

Конвергенція.......................................

Конституційне право.......................... 7, 173

Конституція України.......................... 166

Концепція адміністративної реформи

Кримінальне право............................. 173

Міжнародний пакт.............................. 187, 188

Міжурядові угоди............................... 167

Місцеве самоврядування.................... 29, 36,

37,41,42, 88, 125

Наука адміністративного права......... 79, 137

Ознаки системи................................... 92, 167

Поліцейськадіяльність........................ 117,

123,126

Поліцейське право.............................. 117,

121, 123, 125, 126, 128, 130, 131

Поняття адміністративного права..... 80—82,

83, 86, 87, 91, 95

Правовадержава.................................. 17, 18,

133,134

Правова природа................................

Правова система................................. 52, 82,

170

Предмет.............................................. 11, 12,

13, 16, 18-27, 30, 31, 34, 48, 51, 74, 75, 78, 81-85, 107, 136, 142, 155, 157, 227

Принцип..............................................

4, 13,

14, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 33, 38, 39, 42, 49, 74, 78, 82, 95-108, 120, 128, 175, 178, 179, 180, 182-186, 191, 196-198,206-208

Принципи адміністративного права.. 82, 96,

97, 100, 101, 103, 105, 180, 183, 184, 186

Проступок........................................... 10, 52,

53,65,66

Публічна адміністрація...................... 27—30,

82, 86, 191

Публічна служба................................

Публічне адміністрування................. 27, 32,

91,200

Публічнеуправління........................... 35, 136

Публічні службовці............................ 82, 105,

182

Рада Європи........................................ 103

Резолюція............................................ 99, 185,

189

Системність........................................ 81, 82,

86, 92

Стандарти........................................... 50, 177,

179, 186, 191, 193, 194, 196, 199, 200-202,

208, 209

Структурованість................................ 83, 86,

92,95

Трансформація поліцейського права.

Трудове право..................................... 8, 174

Фінансове право.................................. 8, 9

Функції адміністративного права....... 82, 175

Хартія.................................................. 174,

189, 196, 199,203

Цивільне право.................................... 36, 173

1 Необхідно мати на увазі, що наведений підхід, хоч і був домінуючим, одностайної підтримки у дослідників не мав. 3 цвого приводу доречно нагадати про позиції Ц. А. Ямполвсвкої, яка впроваджувала думку, що адміністративне право не спрямовано на формування цілісної структури у масштабах свого предмета (Ямпольская Ц. A. O месте административного права в системе советского социалистического права / Ц. А. Ямполвская // Сов. государство и право. — 1956. — № 9. — С. 99) та I. Г. Мревлішвілі, який стверджував, що адміністративне право не e самостійною галуззю і не має свого предмета (Мревлишвили И. Г. O системе советского социалистического права (обзор) / И. Г. Мревлишвили // Советское государство и право. — 1958. — № 1. — С. 104—105); Г. I. Петрова, який виокремлював: а) горизонталвні i вертикалвні правовідносини; б) відносини між громадянами, наприклад, водіями при взаємномудотриманні правил дорожнвого руху (Петров Г. И. Сущноств советского административного права / Г. И. Петров. — Л. : ЛГУ,

1 Адміністративний кодекс УРСР : затверджений ВУЦВК 12.10.1927 p., введений в дію 01.02.1928 p. // Збірник

1 Gasser S. P. Einleitung zu den Oekonomischen, Politischen

und Cameral-Wissenschaften, Halle, 1729; DithmarJ. Ch.

Einleitung in der Oekonomische, Policei- und Cameral-

<< |
Источник: T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222.. 2014

Еще по теме Предметний покажчик:

  1. Зміст
  2. Зміст
  3. Предметний покажчик
  4. Алфавітно-предметний покажчик
  5. Зміст
  6. Алфавітно-предметний покажчик
  7. Зміст
  8. §2. Право Російської імперії НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -