<<
>>

Стадії цивільного процесу.

Законодавством передбачено декілька стадій цивільного процесу. Перша стадія процесу — порушення справи відповідно до позовної lt; заяви, яку подала зацікавлена особа. При цьому заява повинна відповідати встановленим вимогам, до неї додаються документи, які підтверджують викладені в ній докази. До заяви додають її копії та копії всіх документів, які до неї додаються відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, зазначених у заяві. Подаючи заяву, позивач повинен у визначених законом випадках сплатити встановлене мито.

Після цього відбувається підготовка цивільної справи до розгляду — провадження в справі до судового розгляду. Суддя, відкривши справу, надсилає копії ухвал про відкриття провадження всім особам, які беруть участь у справі, відповідачу він надсилає також копію позовної заяви та доданих до неї документів, а третім особам — тільки копію „ заяви. Відповідач, отримавши документи, має право подати свої заперечення проти позову, додавши до нього, у разі необхідності, наявні в нього докази. Після цього проводиться попереднє судове засідання, на якому сторони повинні подати наявні в них докази своєї позиції.

На попередньому засіданні справа призначається до розгляду.

Наступна стадія цивільного процесу — судовий розгляд справи.

У призначений суддею день і час розпочинається судовий розгляд * справи. Головуючий — суддя - оголошує, яка справа розглядатиметься, суд установлює особи тих, хто з’явився до суду, перевіряється явка , свідків. Учасникам процесу — позивачу, відповідачу, перекладачу, спеціалісту тощо — роз'яснюють їхні права та обов'язки.

Після цієї підготовчої стадії засідання розпочинається розгляд справи по суті. Саме в цій стадії позивач має право відмовитися від свого позову, відповідач може визнати позов, сторони також мають право укласти мирову угоду — тобто врегулювати суперечку шляхом взаємних поступок.

Якшо владнати справу не вдалося, суд заслуховує пояснення позивача, відповідача, третьої сторони, досліджує наявні в справі докази та допитує свідків.

Коли всі обставини справи з’ясовані та підтверджені наявними в справі доказами, суд переходить до судових дебатів. Особи, які беруть участь у справі, виступають із промовами, висловлюючи свою точку зору. Першим виступає позивач та його представник, останнім — відповідач. Після завершення судових дебатів суд іде до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Рішення ухвалюється іменем України, підписується суддею (чи суддями, якщо справу розглядає кілька суддів) та після цього проголошується на судовому засіданні. Рішення суду оформлюється на спеціальному бланку та на вимогу учасників процесу його копії видаються їм не пізніше 5 днів із дня проголошення рішення.

Зазначені стадії цивільного процесу є обов’язковими, наступні ж стадії — факультативні, вони мають місце лише у випадку подання відповідних заяв учасниками процесу.

Якщо учасники процесу не погоджуються з рішенням, кожна зі сторін протягом 10 днів із моменту оголошення рішення має право подати апеляційну скаргу. Її подають до суду, шо розглядав справу, який передає її до апеляційного суду. Апеляційний суд розглядає скаргу й приймає рішення. Він може відхилити апеляційну скаргу й залишити рішення без змін, скасувати рішення суду першої інстанції та закрити провадження в справі або змінити рішення суду. Цей етап має назву апеляційний розгляд справи.

Наступний етап — касаційний розгляд справи. Касаційну скаргу має право подати сторона процесу, яка не погоджується з прийнятими апеляційним судом рішеннями.

Ознайомтеся з витягом із Цивільного процесуального кодексу України та визначте різницю між апеляційним і касаційним розглядом справи.

З Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом

1. Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

2. Апеляційний сул досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами.

3. Апеляційний суд не обмежений доводами апеляційно! скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення (...).

Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

1. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу' одних доказів над іншими.

2. Касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.

3. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

І нарешті настає етап виконання судового рішення. Після того, як рішення набуло сили, суд у разі потреби видає за заявою зацікавленої особи виконавчий лист, на підставі якого державна виконавча служба повинна забезпечити виконання рішення.

3.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Стадії цивільного процесу.:

 1. 12. СТАДІЇ ТА ФОРМИ ЛЕГІСАКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ.
 2. Стадії цивільного процесу
 3. Учасники цивільного процесу. Представництво у суді
 4. Стадії цивільного процесу.
 5. Цивільний процес, наказне провадження, позовне провадження, окреме провадження, третейські суди.
 6. Функції цивільного процесу України
 7. Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт і предмет цивільного процесу
 8. Джерела цивільного процесу. Аналогія закону та аналогія права
 9. 3-і Процесуальні форми та підстави участі прокурора у цивільному процесі
 10. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу
 11. Судовий розгляд як основна стадія цивільного процесу
 12. Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
 13. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 14. § 1. Виконання судових рішень як частина цивільного процесу
 15. Що означає принцип усності цивільного процесу, як він нормативно виражений? Як принцип усності співвідноситься з вимогою обов'язкової письмової форми закріплення процесуальних дій?
 16. Які форми участі прокурора у цивільному процесі? Чи не порушується принцип рівності прав та обов'язків сторін, коли прокурору надано право вступати у справу на будь-якій стадії процесу, а також після ухвалення рішення по справі?
 17. Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов'язки сторін
 18. 12. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.
 19. 32. Оцінка судових доказів. Особливості оцінки доказів в різних стадіях цивільного процесу.
 20. § 2. Види римського цивільного процесу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -