<<
>>

Розгляд господарських справ у судах.

Iljnuadaume, які суди існують в Ук])аїні. Якою є компетенція кожного з цих судів?

Господарські справи розглядаються в господарських судах. До юрисдикції господарських судів належать різноманітні спори, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Ознайомтеся з витягом із Господарського процесуального кодексу України та визначте, які господарські справи розглядаються господарськими суда,ни України.

З Господарського процесуального кодексу України

Стаття 12.

Справи, підвідомчі господарським судам Господарським судам підвідомчі:

1) справи в спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні й виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім: спорів про приватизацію державного житлового фонду; спорів, що виникають при погодженні стандартів і технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; спорів, що виникають із публічно-правових відносин і віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету У країни, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням і припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;

5) сирави в спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи в спорах, що виникають із земельних відносин, у яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб, та спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті.

3. Учасники господарського процесу в суді.

Учасниками судового процесу в господарському судочинстві є сторони, треті особи, прокурор та інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом України.

Сторонами в судовому процесі — позивачами і відповідачами — можуть бути підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності.

Сторони користуються рівними процесуальними правами. Вони мають право «знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи й міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду».

Також сторони зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охо- ронюваиих законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи.

Під час розгляду справи позивач має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог. Відповідач може визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати зустрічний позов.

У справі можуть брати участь треті особи, як ті, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору, так і ті, що не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити в справу до прийняття рішення господарським судом, подавши позов до однієї або двох сторін. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог у справі, можуть узяти участь у справі, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їхні права або обов’язки щодо однієї зі сторін.

Зрозуміло, що юридичні особи беруть участь у справах через свої органи, посадових осіб. При цьому керівники або інші посадові особи подають документи, які посвідчують їхнє посадове становище. Повноваження інших осіб, яким доручається представляти юридичні особи, підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.

У розгляді справи може брати участь прокурор, який може або сам подати позов в інтересах держави, або вступити в будь-яку справу, порушену за ініціативою інших осіб.

Для участі в справі можуть бути запрошені судові експерти, а також будь-які особи, яким щось відоме в справі.

4.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Розгляд господарських справ у судах.:

 1. Розгляд цивільних справ третейськими судами
 2. Справи, що розглядають господарські суди
 3. Розгляд господарських справ у судах.
 4. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 5. 1.3. Джерела господарського процесуального права
 6. 3.1. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам
 7. Поняття «компетенція (юрисдикція) судів щодо розгляду цивільних справ»
 8. Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 9. § 2. Сутність і природа правосуддя в цивільних справах
 10. § 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
 11. § 3 . Учасники господарського процесу
 12. § 4 . Порушення провадження п о справах та їх розгляд господарськими судами
 13. 4. Порядок розгляду і вирішення справи у третейському суді
 14. § 4. Окремі аспекти процесуальних особливостей СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ СПОРІВ
 15. ОКРЕМІ СУДІВНИЦТВА
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -