<<
>>

Поняття та види представництва. •

Батько від імені свого малолітнього 10-річного сина укладає договір купівлі для нього комп'ютера. Директор підприємства укладає договір оренди автомобіля для потреб очолюваної ним організації. В обох випадках особи діяли від імені інших, вчиняючи правочини. У їхніх діях має місце представництво — правовідносини, у яких одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Правочип, який уклав представник, породжує права та обов’язки не для представника, а для тієї особи, яку він представляє.

При цьому представник повинен діяти в інтересах особи, яку він представляє. З метою уникнення так званого «конфликта інтересів» представнику заборонено вчиняти правочини від імені особи, яку вона представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, котру він також представляє.

При цьому представник не може укладати правочини особистого характеру, які за своєю сутністю може вчинити тільки сама особа. Найяскравішим прикладом такого правочину є укладання заповіту, яке може зробити лише сам спадкодавець, але ні в якому разі не його представник.

Законом передбачено декілька видів представництва.

Найчастіше вам доводиться стикатися з представництвом за законом. Адже законними представниками своїх малолітніх і неповнолітніх дітей є їхні батьки (усиновлювачі), і коли батьки від вашого імені укладають будь-яку угоду, вчиняють будь-який правочин — вони виступають саме як ваші представники за законом. Так само представниками за законом є опікуни щодо малолітніх дітей та осіб, які визнані недієздатними. Іноді таке представництво називають обов’язковим — адже батьки не мають права відмовитися від виконання обов’язків представника своїх дітей, опікун, даючи згоду на опіку, одночасно дає згоду на виконання обов’язків представника.

Досить часто в житті доводиться зустрічатися з представництвом за договором. У цьому випадку представник повинен добровільно дати згоду на виконання обов'язків представника. Угода про виконання обов’язків представника може мати форму договору або ж довіреності, якими визначається обсяг повноважень представника.

Особливим видом представництва за договором є комерційне представництво, порядок якого визначено Цивільним кодексом України. Комерційне представництво, як правило, здійснюється за винагороду.

Ознайомтеся з витягом із Цивільного кодексу України та визначте, у чому полягають особливості комерційного представництва.

З Цивільного кодексу України

Стаття 243. Комерційне представництво

1. Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності.

2. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину допускається за згодою цих сторін та в інших випадках, установлених законом.

3. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю (...).

Ще один вид - представництво на підставі акта юридичної особи. Юридична особа не може сама підписати документа, вести переговорів тощо. Будь-які дії від імені юридичної особи здійснюють певні фізичні особи, які займають відповідні посади. Так, із призначенням на посаду керівника, на деякі інші посади особа отримує право представляти юридичну особу.

2.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Поняття та види представництва. •:

 1. § 2. Поняття керівника органу виконавчої влади та його адміністративно–правового статусу
 2. Поняття та види представництва. •
 3. Представництво, довіреність.
 4. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 5. Поняття представництва у цивільному процесі.
 6. Поняття і види підвідомчості
 7. Види підсудності цивільних справ
 8. § 1 . Поняття представництва в суді
 9. § 2. В иди представництва в суді
 10. Поняття і ознаки судового представництва
 11. Поняття і види підсудності
 12. 18. Поняття та види представництва в суді. Особи, які можуть бути представниками в суді. Особи, які не можуть бути представниками в суді.
 13. § 1. Поняття, завдання і види техніко-криміналістичного дослідження документів
 14. Тема 19. Поняття та види спадкування
 15. Поняття, суть і значення диспозитивності в кримінальному судочинстві України
 16. Поняття та правова природа третейського розгляду цивільно-правових спорів
 17. Поняття та юридична характеристика договору надання медичної послуги (допомоги)
 18. Поняття та види охоронних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності. Захист прав пацієнтів та лікарів
 19. 2.3. Правовий статус прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей,у яких прокурор здійснював представництво інтересів громадянина або держави в суді
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -