<<
>>

Зразки почерку і підписів. Вимоги, що висуваються до зразків

Для почеркознавчих досліджень, пов’язаних з вирішенням експертом питань встановлення автора або виконавця документа, потрібні зразки почерку підозрюваних осіб.

За своїм походженням зразки бувають вільні, умовно-вільні та експериментальні.

Вільні зразки почерку - це будь-які документи (листи, заяви, щоденники тощо), виконані підозрюваним до порушення кримінального провадження, тобто не у зв’язку з досліджуваною подією.

Умовно-вільні зразки почерку - це тексти пояснень, заяв, інших документів, виконаних підозрюваним після порушення кримінального провадження, але не спеціально для почеркознавчої експертизи.

Експериментальні зразки почерку спеціально відбираються слідчим згідно зі ст. 245 КПК України з метою направлення їх для проведення експертизи.

Зразки для порівняльного дослідження мають відповідати таким вимогам:

1) безсумнівності походження - документі мають не викликати сумніву в їх походженні та бути засвідчені слідчим;

2) достатності - обсяг зразків повинен перевищувати обсяг досліджуваного тексту приблизно в 3-4 рази;

3) порівнянності тексту і знаків - у зразках повинні бути такі фрагменти рукописного тексту, слова, пропозиції, сполучення букв, що є й у досліджуваному тексті;

4) порівнянності засобів письма, умов і часу виконання - текст повинний бути виконаний аналогічним письмовим приладом на аналогічному папері і збігатися за часом виконання.

Для проведення авторознавчих експертиз, крім зразків, у розпорядження експерта необхідно надати такі дані про особистість ймовірного автора: стать, вік, національність, рідна мова, місце народження, проживання, навчання, освіта, професія, місце роботи, соціальний стан, чи страждає на психічні захворювання та з якого часу, чи був хворий у період створення документа. Крім того, необхідно зазначити, з якої місцевості був спрямований документ адресату й в яких умовах міг бути виконаний документ.

На практиці призначити ідентифікаційну почеркознавчу експертизу в деяких випадках неможливо без одержання експериментальних зразків почерку (підпису) особи, що перевіряється.

Для надання кваліфікованої допомоги слідчому в одержанні зразків для порівняльного дослідження доцільно залучати спеціаліста - почеркознавця. При цьому спеціаліст допомагає слідчому підібрати текст, скласти список слів і словосполучень, що необхідно написати декілька разів, порадити, в якій послідовності, в яких умовах здійснювати всі ці операції, тобто скласти план слідчої дії з таким розрахунком, щоб не акцентувати уваги особи на написанні слів і сполучень, що можуть цікавити експерта.

При відібранні експериментальних зразків почерку не можна давати особі списувати текст з досліджуваного рукопису, а доцільно спочатку запропонувати самостійно скласти який-небудь документ (автобіографію, заяву і т.п.). Потім слід відібрати в цієї особи зразки почерку під диктовку. При цьому необхідно, щоб особа, чий почерк підлягає порівнянню, користувалася письмовим приладом, по можливості аналогічним тому, що використовувався при написанні спірного рукопису. Диктувати текст слід логічно закінченими реченнями рівним спокійним тоном, без виділення і підкреслення голосом особливостей виконання окремих слів та їх частин, без вказівки щодо розставляння в тексті розділових знаків. Текст для диктовки слід підібрати так, щоб у зразках декілька разів у різноманітних сполученнях зустрічалися ті ж букви і слова, що й у спірному рукописі. Такий текст повинен бути написаний декілька разів і на окремих листах папери. Процес відібрання експериментальних зразків почерку бажано повторити через декілька днів.

Підібравши матеріали для ідентифікаційного дослідження, слідчий направляє їх на експертизу разом з постановою, в якій викладаються обставини справи, перераховуються винесені на вирішення експертизи питання, вказуються об’єкти, що підлягають дослідженню.

Почеркознавчою експертизою може бути встановлено, що рукописні записи (підписи) у документі виконані:

- конкретною особою;

- однією і тією або різними особами (різноманітні частини записів в одному або декількох документах);

- навмисно зміненим почерком;

- лівою рукою (при звичному для виконавця написанні правою рукою);

- з імітацією почерку іншої конкретної особи;

- особою певної статі;

- у незвичному стані (сп’яніння, хвилювання тощо);

- у незвичних для виконання умовах написання (стоячи, лежачи тощо).

Питання для самоконтролю

1. Поняття письмової мови та почерку.

2. Ознаки письмової мови.

4. Характеристика топографічних ознак почерку.

5. Характеристика загальних ознак почерку.

6. Часткові ознаки почерку та їх ідентифікаційне значення.

7. Види зразків почерку і підписів.

8. Вимоги, що висуваються до зразків.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Зразки почерку і підписів. Вимоги, що висуваються до зразків:

 1. – Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
 2. 16.6. Юридична (законодавча) технікаОднією з важливих умов удосконалення законодавства є оволодіння системою вимог, що висуваються до процесу створення законів і підзаконних актів. Ці вимоги формулюються в галузі знань, іменованих юридичною (законодавчою) технікою, їх ігнорування має наслідком недосконалість створюваних законів і підзаконних актів, негативно відображається на режимі правопорядку у країні. Право-творчість тільки в тому разі є ефект
 3. Розділ 22ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ22.1. Поняття юридичної відповідальностіЮридична відповідальність — одна з форм соціальної відповідальності. Сутність соціальної відповідальності полягає в обов'язку індивіда виконувати вимоги, що висуваються до нього суспільством, державою, іншими індивідами. Крім юридичної, в суспільстві діють і інші форми соціальної відповідальності: моральна, політична, організаційна, суспільна, партійна й інша.
 4. 2. Класифікація правових актів управління
 5. 1. Вимоги, що висуваються до правових актів управління, та наслідки їх недотримання
 6. § 3. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд
 7. 3. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень
 8. 4. Зміни у складі житлового фонду
 9. Адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу
 10. 3.1. Процесуальний статус і значення в кримінальному провадженні інформації, отриманої з інформаційних систем
 11. Лекція 8 Криміналістичне почеркознавство й авторознавство
 12. Зразки почерку і підписів. Вимоги, що висуваються до зразків
 13. Поняття законодавчої техніки. Співвідношення законодавчої техніки й законодавчої технології
 14. 3.2.1. Формування правової бази з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС
 15. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
 16. Система суб’єктів здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та їх адміністративно-правовий статус
 17. Зарубіжний досвід здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та шляхи його впровадження в національну правову систему
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -