<<
>>

Інформаційні системи Міністерства доходів і зборів України [78]

тниця» (e-Customs), як передумови інтеграції України у світову інформаційну спільноту.

З метою організації виконання програми поетапної розробки ЄАІС ДМСУ на базі її інформаційного обчислювального центру створено Інформаційно-аналітичне митне управління (ІАМУ) як спеціалізовану митну установу щодо розробки, впровадження, супроводження та експлуатації ЄАІС.

На сьогодні це Регіональна інформаційна митниця, на яку відповідно до Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України покладено виконання таких завдань: впровадження і розвиток інформаційних технологій ДМСУ; управління функціонуванням ЄАІС загалом та її складових; ведення центральної бази даних ЄАІС тощо.

Пріоритетні інформаційні митні технології реалізовані за допомогою ЄАІС у митних органах усіх рівнів (центральний апарат ДМСУ, Департамент аналітичної роботи та інформаційного моніторингу, регіональні митниці, митниці, митні пости, підрозділи митного оформлення, підрозділи по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, Департамент аналізу ризиків та аудиту, Департамент аналітичної роботи та інформаційної розвідки тощо), центром якої є Регіональна інформаційна митниця. ЄАІС складається з п’яти основних підсистем:

1) автоматизована підсистема митного оформлення;

2) митна адміністративно-правова підсистема;

3) митна підсистема інформаційної безпеки;

4) митна зовнішня інформаційна підсистема;

5) митна телекомунікаційна підсистема;

Автоматизована підсистема митного оформлення охоплює безпосередньо діяльність митних органів у двох основних напрямах — торгового й неторгового обігу, вирішуючи завдання автоматизації процесів:

— оформлення вантажних митних декларацій (ВМД);

— обліку і контролю транзитного переміщення вантажів територією України;

— обліку й контролю перебування товарів на ліцензійних і митних складах;

— обліку й контролю зворотного ввезення-вивезення майна інофірм, представництв і виставок;

— обліку й контролю поштових відправлень;

— обліку автомобілів і засобів власного транспорту;

— обліку й контролю несупроводжуваного багажу;

— обробки даних комерційних доповнень (електронний обмін інформацією з учасниками зовнішньоекономічної діяльності).

Митна адміністративно-правова підсистема забезпечує управління митними органами на всіх рівнях, контроль і дотримання законності під час автоматизованого митного оформлення.

Основними завданнями підсистеми є автоматизація процесів:

— боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

— тарифного регулювання й управління;

— експортно-імпортного контролю;

— антидемпінгового контролю й антимонопольного контролю;

— фінансово-валютного контролю;

— оперативної служби;

— бюджетного фінансування;

— збирання коштів у бюджет;

— кадрової служби;

— статистичної служби;

— правової та нормативної служби;

— канцелярії та контролю документопотоку;

— матеріально-технічного забезпечення.

Митна підсистема інформаційної безпеки забезпечує комплексний контроль і оперативне управління функціонуванням системи. Основними завданнями підсистеми є:

— забезпечення безпеки ЄАІС;

— поділ рівня привілеїв і доступу до системи;

— контроль та розмежування доступу до системи;

— статистика роботи системи.

Митна зовнішня інформаційна підсистема призначена для забезпечення обміну необхідною інформацією з іншими організаціями України, іноземними державами і міждержавними організаціями, встановлення відповідного рівня повноважень доступу та підтримки.

Митна телекомунікаційна підсистема є базовою транспортною системою і складається з Відомчої телекомунікаційної мережі (ВТМ) ЄАІС ДМСУ та Інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслу- жби «Електронна пошта».

Підсистема забезпечує:

— роботу і взаємозв’язок усіх підсистем ЄАІС ДМСУ, об’єднує всі митні органи, спеціалізовані митні установи, організації та їх підрозділи;

— цілодобову роботу головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу;

— з’єднання головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу, регіональних інформаційно-телекомунікаційних комплексів та їх користувачів через наземні цифрові, супутникові, низькошвидкісні комутовані та радіоканали зв’язку;

— цілодобову адресацію, маршрутизацію й доставку повідомлень у відомчій телекомунікаційній мережі митної служби в режимі реального часу;

— підтримку поштових функцій з використанням наявних стандартних протоколів обміну (експлуатується система електронної пошти Lotus Domino/Notes);

— транспортний рівень для підсистем автоматизованого митного оформлення, митної адміністративно-правової підсистеми, митної зовнішньої інформаційної підсистеми;

— можливість підключення до міжнародних обчислювальних мереж.

ДМСУ та підпорядковані підрозділи забезпечують функціонування

наступних інформаційних баз даних:

— центральна база даних вантажних митних декларацій, форма обліку — комплексна (електронні копії, паперові журнали обліку вантажних митних декларацій, реєстри вантажних митних декларацій):

об’єкти обліку:

а) вантажні митні декларації (ВМД) типів: імпорт — ВМД ІМ 40; реімпорт — ІМ 41; експорт — ВМД ЕК 10; транзит — ВМД ТР 80; тимчасове ввезення (вивезення) — ВМД ЕК 31, ІМ 31; митний склад — ВМД ЕК 74, ІМ 74; реімпорт — ВМД ІМ 41; реекспорт — ВМД ЕК 41; спеціальна митна зона — ВМД ЕК 10, ІМ 71; магазин безмитної торгівлі — ВМД ІМ 72, ЕК 72; переробка на митній території України — ВМД ІМ 51; переробка за межами митної території України — ВМД ЕК 61; знищення або руйнування — ВМД ІМ 76; відмова на користь держави — ВМД ІМ 75;

б) форми МД-4 (при переміщенні несупроводжуваного багажу з відомостями про валюту, цінності, предмети, які має в багажу власник);

в) автомобільні митні декларації форми МД-7 на ввезення транспортного засобу в Україну;

г) ВМД, у яких порушено вимоги НДМСУ № 520;

д) ВМД Російської Федерації;

е) реєстри ВМД на зерно та зернопродукти;

ж) форми МД-1 та МД-6 (інформація щодо транспортних засобів за номерами державної реєстрації, кузова, шасі, двигуна — на право реєстрації в органах ДАІ або інших установах залежно від призначення транспортного засобу);

- база даних контролю за митним транзитом;

- база даних особистого митного забезпечення;

- картотека учасників ЗЕД;

- база даних зіпсованих, анульованих та невикористаних бланків форми МД-1, МД-2, МД-3, МД-6 і голографічних етикеток;

- база даних електронних копій митних приходних ордерів;

- реєстр митних ліцензійних складів;

- реєстр суб’єктів, які здійснюють брокерську діяльність;

- реєстр підприємств, переміщення якими товарів та транспортних засобів мають ознаки ризикованості або сумнівності («Чорний список»);

- реєстр класифікаційних рішень відділів ТМВ митниці;

- реєстр товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності;

- реєстр виробників дисків та СІД-кодів оптичних дисків для лазерних систем зчитування;

- реєстр суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які користуються особливим режимом сприяння;

- реєстр залізничних вагонів, що є власністю суб’єктів ЗЕД;

- реєстр ПП та ПД для Управління митного контролю;

- реєстр місць прибуття;

- реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання;

- реєстр підприємств, для товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення;

- реєстр отримувачів гуманітарної допомоги та перелік вантажів, які визнано гуманітарною допомогою;

- база даних товарів на складах тимчасового зберігання;

- реєстр та місце розташування установ (магазинів), що здійснюють безмитну торгівлю товарами;

- база даних тимчасового ввозу (вивозу) товарів;

- база даних фактичного вивозу товарів, поміщених під митний режим експорту;

- база даних товарів та транспортних засобів, що переміщуються з використанням попередньої інформації, яка надається митними службами інших країн («Зелений коридор», «Червоний коридор», «Окрема смуга руху»);

- база даних «Конфіскати»;

- картотека зразків відтисків штампів територіальних органів Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, якими завіряється свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, а також підписів осіб, уповноважених на підписання зазначеного документа;

- база даних «Автотранспорт».

Прикордонні митні органи для звітності та формування статистичних даних ведуть облік усіх транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, причому окремо зазначаються (виділяються) транспортні засоби (номерні вузли та агрегати):

- що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними організаціями тощо);

- що ввозяться в Україну громадянами для постійного користування;

- що ввозяться в Україну громадянами для тимчасового користування;

- що ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту;

- що вивозяться (пересилаються) з України громадянами для постійного користування (відчуження);

- що вивозяться з України громадянами для тимчасового користування.

Митниці для звітності та формування статистичних даних ведуть окремий облік транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, а саме:

- на які видаються Посвідчення (зокрема на тимчасову реєстрацію);

- що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі України для постійного користування (відчуження);

- що вивозяться громадянами для тимчасового користування;

- база даних валютного контролю;

- база даних декларацій митної вартості.

В Управлінні інформаційного забезпечення та митної статистики ДМСУ також містяться такі відомості:

- про документи за внутрішнім митним транзитом вантажів та контролю їх доставки;

- про товари, транспортні засоби та інші предмети, які обернуто в державну власність;

- про митні правопорушення;

- про гуманітарну та технічну допомогу;

- про нетипові та сумнівні експортні операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з окремими видами товарів, які підпадають під критерії ризику;

- про легальне ввезення (вивезення) вільно конвертованої валюти

(МД-1);

- про інформаційний обмін між ДМСУ та Національним банком України з питань валютного контролю;

- відомості про митну статистичну звітність.

Окрім Управління інформаційного забезпечення та митної статистики у ДМСУ формуються бази даних митних органів за вертикаллю та горизонталлю, котрі містять:

- відомості про учасників зовнішньоекономічної діяльності;

- відомості про уповноважені банки;

- реєстри митних складів та складів тимчасового зберігання;

- відомості про вантажні митні декларації, включаючи дані про період переміщення товарів, місця фіксації товарів, напрямок переміщення товарів, митний режим, країна-контрагент, кількість товарних партій, номенклатура товарів за української класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, вартості товарів;

- дані про порушення митних правил та контрабанду, що відображають кількість порушених, розглянутих та закінчених адміністративних справ, суми накладених санкцій матеріального характеру, суб’єктивний, статейний та товарний аспекти (формується за інформацією, яка накопичується ПІК розробки НДПІ «Іскра»).

Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи (ЦМУЛДЕР) забезпечується функціонування таких баз даних:

- картотека зразків документів, що обслуговують грошовий обіг (марок митних та акцизних);

- картотека особистих номерних печаток та штампів співробітників митних органів, які надають право на заборону чи дозвіл випуску товарів;

- картотека зразків відбитків печаток, штампів та підписів учасників зовнішньоекономічної діяльності, уповноважених видавати та посвідчувати сертифікати походження товарів А та СТ-1;

- колекція зразків пакувань контрафактних тютюнових виробів;

- колекція маркувань контрафактної алкогольної продукції.

У сучасній світовій практиці оптимізація митної справи досягається шляхом застосування аналітичних підходів, використанням інформаційних технологій у сфері зовнішньоекономічної діяльності із запровадженням комплексної системи управління ризиками, як інструменту митного контролю, розвитком систем електронного декларування.

Це дозволяє оптимально використовувати ресурси митних органів, контролювати здійснення митного оформлення на ділянках, де існує найбільший ризик порушення митного законодавства, дозволяючи основній масі товарів та фізичних осіб зручно проходити через митницю.

Електронну форму декларування орієнтовано на реалізацію єдиного алгоритму автоматизованої обробки відомостей, що заявляються у ВМД, на рівні митних органів з автоматизованим форматно-логічним контролем, аналізу ризиків і виданням різноманітних застережень для посадових осіб митних органів, які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів.

Наказом ДМСУ від 18.03.2009 № 236 було створено Департамент аналітичної роботи та управління ризиками та аудиту, який тепер називається Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції. Відповідно до Положення (наказ ДМСУ від 07.04.2011 № 289) Департамент виконує функції з питань аналітичної роботи, управління ризиками перевірок учасників зовнішньоекономічної діяльності, бере участь у державній системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, використовує в установленому порядку інформаційні і довідкові бази даних ЄАІС ДМСУ та відповідні програмно-інформаційні комплекси, створює власні та використовує міжнародні інформаційні бази даних.

Першим структурним елементом системи аналізу та управління ризиками в митній справі є вхідні дані, під якими можуть розумітися об’єкти аналізу ризику, до яких можна віднести:

- товари, що знаходяться під митним контролем;

- код товару відповідно до УКТЗЕД;

- країна походження товарів;

- країна відправлення та призначення товарів;

- транспортний засіб і маршрут переміщення товарів;

- митна вартість;

- експортер, імпортер (продавець, покупець), агент тощо;

- діяльність декларантів та інших осіб, що мають повноваження щодо товарів, які знаходяться під митним контролем;

- відомості, що містяться в транспортних, комерційних, митних та інших документах;

- документи, що надаються для митного оформлення, зокрема відомості в зовнішньоекономічних договорах (контрактах) та/або докумен- тах, які підтверджують право володіння, користування та (або) розпорядження товарами;

- результати застосування форм митного контролю тощо.

Зазначені вхідні дані слугують інформаційним масивом для здійснення аналізу ризиків.

Наступним елементом системи аналізу та управління ризиками в митній справі є безпосередньо аналіз ризиків, під час якого здійснюється виявлення джерел та обставин виникнення потенційного ризику з урахуванням раніше виявлених ризиків, ідентифікація постійного ризику та оцінка рівня ризику.

У ДМСУ розроблено автоматизовану систему митного оформлення (АСМО) «Інспектор-2006» з імплементованим модулем автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) — автоматизованою системою орієнтування, що враховує принципи управління ризиками. Система призначена для автоматизованого оформлення митних документів у структурних підрозділах митного органу, зайнятих у процесі митного оформлення вантажів та дає змогу вирішувати такі завдання:

- автоматизована підтримка технології митного оформлення, прийнятої в митному органі й основаної на нормативних документах ДМСУ і митного органу;

- введення і форматно-логічний контроль електронних копій документів, необхідних для митного оформлення, та перевірка вантажної митної декларації згідно з критеріями ризику;

- ведення бази даних митного органу — основного сховища інформації про митне оформлення (електронної копії ВМД, дані про проходження технологічних етапів митного оформлення тощо);

- обмін інформацією з іншими підрозділами митного органу із застосуванням криптографічного захисту інформації;

- формування інформації з метою подальшого введення її до центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЦБД ЄАІС) ДМСУ.

ЄАІС складається з програмно-інформаційних комплексів (далі — ПІК), призначених для:

- забезпечення ведення реєстру книжок МДП та визначення недійсних книжок МДП;

- надання можливості перегляду реєстру ВМД за конкретним кодом товару згідно з УКТЗЕД за певний період щодо конкретної митниці або щодо всієї митної системи;

- оформлення попередньої ВМД при ввезенні на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту) окремих видів товарів згідно з зазначеними переліками залежно від виду транспорту, яким перевозять товар;

- створення інформаційного банку даних про окремі групи товарів («групи ризику»), які містять спирт та можуть імпортуватися або експортуватися з порушеннями митного законодавства щодо переміщення спирту;

- удосконалення організації роботи зі збирання, аналізу та оброблення інформації з питань правової роботи шляхом надання митним органам можливості використовувати в судовому провадженні факти, встановлені судом за аналогічними справами, здійснення аналітичних спостережень.

У ЄАІС ДМСУ функціонують такі ПІКи.

ПІК «Квитанції МД-1» виконано для обліку операцій із застосуванням уніфікованої митної квитанції (УМК) МД-1. Режим МД-1 дає можливість посадовим особам митних органів передавати електронні копії УМК до центральної бази даних ЄАІС та бази даних митного органу. База даних УМК митного органу використовується митними органами для здійснення контролю за правильністю сплати за УМК платежів і грошової застави, аналізу й прогнозування обсягів надходжень до Державного бюджету України.

ПІК «Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб’єктами ЗЕД чинного законодавства». Формування статистичних звітів та аналітична обробка інформації з питань порушення чинного законодавства зазначеним ПІК базується на наявній в ЄАІС інформації про контрабанду та порушення митних правил, накопиченій в ЄАІС за допомогою ПІК «Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил».

ПІК призначено для посадових осіб Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМСУ, регіональних митниць.

Робота з ПІК «Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб’єктами ЗЕД чинного законодавства передбачає можливість формування таких звітів:

• «Інформація про заведення та розгляд справ про ПМП митницею».

• «Інформація про розгляд судами справ про порушення митних правил».

• «Довідка про правоохоронну діяльність», яка включає звіти:

а) «Предмети, сировина, матеріали, промислові та продовольчі товари, сільгосппродукція, валюта, що затримані в справах про ПМП»;

б) «Автомобілі, затримані під час спроби їх незаконного переміщення через митний кордон України»;

в) «Дорогоцінні метали, коштовне каміння та вироби з них»;

г) «Історичні та культурні цінності»;

д) «Зброя, боєприпаси та вибухові речовини»;

е) «Наркотики та наркотичні речовини»;

ж) «Радіоактивні та небезпечні матеріали».

ПІК «Контроль за переміщенням вантажів при транзиті» призначено для посилення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення з використанням центральної бази даних (ЦБД) ЄАІС ДМСУ.

Комплекс використовується службовими особами відділу контролю за переміщенням товарів митного органу під час виконання функцій контролю доставки товарів у митниці призначення і службовими особами пункту пропуску митного органу під час оформлення та пропуску вантажів.

На робочому місці посадової особи пункту пропуску передбачається виконання таких функцій:

- оформлення транзитних ВМД;

- оформлення транзитних товарів, що переміщуються за операцією МДП у режимі «Транзит автомобільним транспортом на умовах Конвенції МДП» (в’їзд/виїзд);

- перегляд транзитних ВМД за їх номерами й діапазонами дат;

- перегляд інформації про транзит автомобільним транспортом на умовах Конвенції МДП.

ПІК «Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України» призначено для посадових осіб регіональних митниць і митниць, до функціональних обов’язків яких належить здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

ПІК «Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України» базується на концепції трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і серверами ЄАІС ДМСУ, розміщеними в Департаменті інформаційних технологій і митної статистики.

Робота з ПІК «Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України» залежно від прав, наданих користувачу, передбачає виконання таких режимів:

1) доставка в митницю призначення;

2) видача посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України;

3) вивезення за межі митної території України;

4) інформація про продовження строку доставки;

5) підтвердження отримання інформації про продовження строку доставки;

6) інформацію про втрату транспортного засобу;

7) підтвердження отримання інформації про втрату транспортного засобу;

8) інформація про справу про порушення митних правил;

9) зворотне вивезення;

10) транспортні засоби, для яких строк доставки в митницю призначення не вичерпано;

11) транспортні засоби, для яких строк доставки в митницю подовжено та не вичерпано;

12) транспортні засоби, для яких наявна інформація про втрату;

13) транспортні засоби, для яких наявна інформація про порушення митних правил;

14) транспортні засоби, для яких строк доставки в митницю призначення порушено;

15) перегляд інформації про ввезення/вивезення транспортних засобів.

ПІК «Критеріальні оцінки оформлення ВМД» призначений для здійснення комплексної перевірки правильності оформлення електронної копії вантажної митної декларації та становить автоматизовану систему підтримки прийняття рішень щодо проведення процедур митного оформлення та їх правомірності. Аналізуючи електронну копію ВМД, програма формує набір рекомендацій для посадової особи щодо можливих порушень під час митного оформлення, за необхідності проведення певних процедур (догляду вантажу працівниками відділу контролю митної вартості та номенклатури, служби боротьби з контрабандою та митної варти, направлення товарів на лабораторне дослідження тощо).

Серед реалізованих у ПІК перевірок можна виокремити такі: контроль за застосуванням санкцій Міністерства економіки; контроль інтелектуальної власності; перевірка товарів, суб’єктів ЗЕД; транспортних засобів за ВМД на відповідність критеріям та індикаторам ризику; контроль попередніх документів; орієнтування; особливості митного оформлення в межах певного режиму; порядок нарахування платежів та застосування преференцій; контроль документів у гр. 44 тощо.

На сьогодні в програмно-інформаційному комплексі реалізовано близько 200 форматно-логічних перевірок та 600 критеріїв.

Розглянуті інформаційні системи ДМСУ можуть бути використані при здійсненні пошукових заходів, слугувати джерелом об’єктивної інформації для проведення аналітичної роботи в процесі формування доказової бази при розслідуванні цілого комплексу злочинів.

У конкретизованому вигляді потенціал інформаційних систем ДМСУ дозволяє вирішувати такі цілі та завдання розслідування:

1) отримання інформації щодо підтвердження (спростування) факту перетинання митного кордону України фізичною особою, транспортним засобом, вантажем, який належить конкретному суб’єктові господарської діяльності (СГД);

2) отримання інформації щодо здійснення оформлення ВМД — їх номери та дати складання, аналізу обставин митного оформлення та перетинання кордону, назви митного пункту, наявності факту повернення товару або анулювання ВМД з метою подальшого встановлення обґрунтованості заявленої до відшкодування суми ПДВ, тощо;

3) отримання копій митно-бухгалтерських та інших документів, які підтверджують здійснення між контрагентами різних країн експортно- імпортних операцій згідно з контрактами;

4) встановлення ознак інтелектуального та матеріального підроблення в документах митного оформлення з метою встановлення приховування від митного контролю, перевірка законності накладення особистих митних забезпечень на відповідні документи і предмети, встановлення факту вилучення печатки на день її використання в документі, що містить ознаки підробки, отримати дані щодо здійснення (нездійснення) конкретним співробітником функцій митного контролю на конкретному пункті пропуску;

5) дослідження основних характеристик товару, що став предметом фіктивного експорту, порядку його митного оформлення:

6) характер експортованого товару: найменування, вид, кількість, обсяг, якісні характеристики, ціна одиниці товару, матеріал, з якого виготовлено товар, вид упаковки, комплектність, маркування на товарах або упаковці, відомості про виробника, що містяться на товарах або упаковці;

7) походження товару: дані про виробника (вироблений експортером чи іншою організацією); наявність та якість (справжні або підроблені) супровідних документів, що відображають характеристики товару (сертифікати, акти досліджень, висновки експертиз); оголошена в документах вартість товару та її відповість цінам, встановленим реальними виробниками або експортерами; відповідність за якістю, кількістю та вартістю фактично відправленого за кордон товару відомостям, заявленим в експортному контракті, митних та супровідних документах; обставин придбання товару суб’єктами фіктивного експорту;

8) встановлення фактів заниження митної вартості вантажу, ввезеного на митну територію України на основі аналізу митних декларацій країни-виробника продукції та наданих благодійними фондами інвой- сах для розмитнення вантажу на митній території України;

9) відомості про підприємство-експортер: обставини переміщення товару через митний кордон (дані про декларанта та відповідального працівника митниці, терміни митного оформлення, документальне підтвердження (відповідність законодавству, повнота, доброякісність);

10) дослідження обставин транспортування товарів;

11) документальне підтвердження факту переміщення товарів: найменування й адреса відправника та отримувача; заявлена вартість вантажу (відповідність вартості, оголошеній у митних документах);

12) митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою з відомостями про надходження та розподіл вантажів гуманітарної допомоги та встановлення при цьому: донора гуманітарної допомоги; отримувача гуманітарної допомоги; підприємство, що буде проводити декларування (із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом на бланках МД-2);

13) порядок транспортування товару: встановлення фактичної ваги вантажу та відповідність вазі, заявленій у митних документах; реквізити перевізників (ПІБ та посвідчення водія тощо), транспортних засобів (номер транспортного засобу, технічного паспорта) та товарно-транспортної накладної (номер, місце відправлення вантажу);

14) дослідження особи підозрюваного (обвинуваченого): загальних даних; наявність спеціальних знань і навичок щодо митного оформлення вантажів тощо;

15) розшуку майна для забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків.

16) дослідження обставин, що характеризують злочинну групу: склад, кількість учасників, визначення функціональної ролі кожного з них, зокрема посадових осіб митниць, задіяних у схемах по ухиленню від сплати митних податків, зборів та обов’язкових платежів та мінімізації доходів, отриманих від реалізації комерційних вантажів, ввезених на митну територію під виглядом гуманітарної допомоги; при імпорті транспортних засобів (ввезення легкових автомобілів під виглядом вантажних, заниження об’єму циліндру двигуна та завищення року виробництва автомобіля, по агрегатне ввезення транспортних засобів та ін.), побутової техніки, сировини, металів, м’ясопродуктів тощо, які здійснювали перевірку наданих для розмитнення документів, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, фальсифікували акти митного огляду при виконанні контрольних (огляд товарів, аналіз факторів ризику) та функцій огляду реєстрації та митного оформлення ВМД (присвоєння ВМД реєстраційного номеру, постановка на контроль електронної копії ВМД в ЄАІС ДМСУ, залишення у справах митниці примірників (або фотокопій) усіх супровідних документів на переміщувані товари; встановлення підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, котрі створюють видимість розрахунків за товари та необгрунтованого нарахування кредиту по ПДВ;

17) проведення експертиз з метою підготовки висновків, необхідних для встановлення коду товару згідно з УКТЗЕД, встановлення ринкової вартості транспортних засобів;

18) виконання робіт з метою надання рекомендацій для ідентифікації товарів щодо відповідальності їх контрольним спискам.

2.7.

<< | >>
Источник: Бірюкова В. В. та ін.. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень [текст]підручн. / за заг. ред. Бірюкова В. В. [В. В. Бірюков, В. Г. Хахановський, В. С. Бондар, С. В. Шалімов] - К. : «Центр учбової літератури»,2014. - 288 с.. 2014

Еще по теме Інформаційні системи Міністерства доходів і зборів України [78]:

 1. 4.5. Напрями удосконалення українського законодавства про надання послуг у сфері освіти за рахунок прогресивного зарубіжного досвіду
 2. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 02.04.2012№ 512/5
 3. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978 р.)
 4. Конституція України (28 червня 1996 р.)
 5. КОНСТИТУЦІЯ (ОСНОВНИЙ ЗАКОН) УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 6. § 1. Українська Центральна Рада - вищий представницький орган УНР
 7. § 3. Верховна Рада Української РСР
 8. Обліки. Основи класифікації інформаційно- пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств
 9. Інформаційні системи Міністерства доходів і зборів України [78]
 10. Сучасні криміналістичні інформаційні системи міжнародних організацій з протидії міждержавній злочинності
 11. Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в Україні та його характеристика
 12. Відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -