<<
>>

ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 73/239/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*

Зі змінами, внесеними:

Директивою Ради 76/580/EEC від 29 червня 1976року

Директивою Ради 84/64I/EEC від 10 грудня 1984 року

Директивою Ради 87/343/EEC від 22 червня 1987 року

Директивою Ради 87/344/EEC від 22 червня 1987 року

Другою Директивою Ради 88/357/ЕЕС від 22 червня 1988 року

Директивою Ради 90/618/EEC від 8 листопада 1990 року

Директивою Ради 92/49/ЕЕС від 18 червня 1992 року

Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЕС від 29 червня 1995року

Директивою Європейського Парламенту та Ради 2000/26/ЕС від 16 травня 2000 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, статтю 57 (2) цього Договору,

Беручи до уваги Загальну програму1 скасування обмежень на свободу під­приємництва і, зокрема її Розділ IV С;

Беручи до уваги пропозицію від Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту2;

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального комітету1;

Оскільки з огляду на Загальну програму відміна обмежень на відкриття пред­ставництв та філій у випадку прямого страхування, залежить від узгодження умов започаткування і ведення діяльності у цій сфері; оскільки таке узгодження повинно бути здійснене в першу чергу щодо прямого страхування, іншого ніж страхування життя;

Оскільки для полегшення започаткування і ведення діяльності у сфері стра­хування важливо зменшити певні розбіжності, які існують між національними законодавствами з питань здійснення нагляду; оскільки для того, щоб досягти цієї мети, і одночасно забезпечити адекватний захист застрахованим і третім сторонам в усіх державах-членах, бажано узгодити, зокрема, положення, які стосуються фінансових гарантій, що вимагаються від страхових компаній;

Оскільки класифікація ризиків в різних видах страхування є необхідною для того, щоб визначити, зокрема, види діяльності, які підлягають обов'язковому ліцензуванню, і мінімальний розмір гарантійного фонду, встановленого відпо­відно для конкретного виду страхування;

Оскільки бажано вилучити із застосування цієї Директиви асоціації взаємного страхування, які з огляду на свій юридичний статус виконують відповідні вимо­ги щодо безпеки та фінансових гарантій; оскільки надалі бажано вилучити де­які заклади в кількох державах-членах, що охоплюють своєю діяльність тільки дуже обмежений сектор, і обмежені законом до певної території або певних осіб;

* Official Journal L 228, 16.08.1973, p. 0003-0019.

1 OJ No 2, 15.1.1962, p. 36/62; 3 OJ No C 27, 28.3.1968. p. 15; 1 OJ No 158, 18.7.1967, p. 1.;

462

<< | >>
Источник: Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестюк Н.. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспекгиви адаптації законодавства України. — Харків,2002. — 912с.. 2002

Еще по теме ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 73/239/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*:

 1. ЗМІСТ
 2. ДИРЕКТИВА РАДИ 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ*
 3. ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 73/239/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*
 4. ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 73/239/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*
 5. ДИРЕКТИВА РАДИ 73/240/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*
 6. ДИРЕКТИВА РАДИ 76/580/ЕЕС від 29 червня 1976 року, що вносить зміни до Директиви 73/239/ЕЕС щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*
 7. ДИРЕКТИВА РАДИ 78/473/ЕЕС від ЗО травня 1978 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно співстрахування у Співтоваристві*
 8. ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 79/267/ЕЕС від 5 березня 1979 року щодо узгодження законів, незаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя*
 9. ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ 84/5/ЕЕС від ЗО грудня 1983 року щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів*
 10. ДИРЕКТИВА РАДИ 87/344/ЕЕС від 22 червня 1987 року щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень стосовно страхування судових витрат*
 11. ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ 88/357/ЕЕС від 22 червня 1988 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, і визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та про внесення змін до Директиви 73/239/ЕЕС *
 12. ДИРЕКТИВА РАДИ від 8 листопада 1990 року щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя, визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та вносить зміни до Директиви 79/267/ЕЕС*
 13. ДИРЕКТИВА РАДИ 91/674/ЕЕС від 19 грудня 1991 року щодо річних звітів та консолідованих звітів страхових компаній'
 14. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/49/ЕЕС від 18 червня 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, та про внесення змін до Директив 73/239/ЕЕС і 88/357/ЕЕС (третя Директива, яка стосується страхування, іншого, ніж страхування життя)*
 15. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/96/ЕЕС від 10 листопада 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЕЕС і 90/267/ЕЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)*
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -