<<
>>

Постанова ВУЦВК «Про заміну продрозкладки податком» (27 березня 1921 р.) (Принята Надзвичайною Сесією ВУЦВК)

1. Для забезпечення правильного і спокійного провадження

господарства на основі більш вільного користування хліборобами

продуктами своєї праці і своїми господарчими засобами, для зміцнення селянського господарства і піднесення їх продукційності, а

також з метою точного встановлення припадаючих на хліборобів

державних зобов'язань, роскладка, як засіб державного заготовлення продовольства, сировини і фуражу заміняється натуральним

податком.

2. Цей податок мусить бути меншим припадавшого до цього

часу шляхом роскладки оподаткування.

Сума податку повинна бути

вирахована так, щоб забезпечити самі необхідні потреби армії,

робітничого, міського і нехліборобського населення.

Загальна сума податку повинна постійно зменшатись в міру

того, як відбудова транспорту і промисловости дасть можливість

Радянській Владі одержувати продукти сільського господарства в

обмін на фабрично-заводські і кустарні продукти.

3. Податок береться, яко відсоток, або доля вироблених господарством продуктів. При визначенні податку на кожне господарство береться на увагу загальна кількість десятин заможности, кількість ідців, кількість товару в кожнім господарстві.

4. Податок мусить бути поступовим. З податку який поступає,

утворюються способом відрахування від 10 до 20% губернський

продовольчий фонд, який має своїм призначенням задоволення

негайних потреб незаможнього селянства і придбання краму з-за

кордону для постачання селянству. Господарі-селяне, що збільшують площу засіву свого господарства, а рівно ж ті, що збільшують

продукційність господарства в цілому, одержують тільки по виконанню натурального податку.

5. Здача державі продуктів, що належить як податок, кінчається в певні точно зазначені законом терміни.

6. Одповідальність за виконання податку покладається на

кожного окремого господаря, під контролем комнезамів і Волвиконкомів.

Органам Радянської влади доручається накладати кару на

кожного, хто не виконає податку.

7. Усі запаси харчові, сировини і фуражу, що залишаються у

хліборобів після виконання ними податку, є в повному їх роспоря186

дженні, можуть бути використувані ними для поліпшення стану

свого господарства, для підвищення особистого споживання і для

обміну на продукти фабрично-заводської і кустарної промисловости. Обмін дозволяється у межах місцевого господарчого обороту, як

через кооперативні організації, так і на ринках і базарах.

8. Тим хліборобам, котрі побажають здати лишки, що залишаться у них після виконання податку, державі, або кооперативам по

дорученню держави, в обмін на лишки, котрі здаються добровільно,

повинні бути дані речі широкого споживання, що має складатися,

як з продуктів, внутрішнього виробництва, так і з продуктів, закуплених за кордоном. Для цього відмічується частина державного

золотого фонду і частина заготовленої сировини.

9. Постачання біднішому сельському населенню проводиться

у державному порядку на окремих правилах.

10. Для розвитку цього закону Всеукраїнський Центральний

Виконавчий Комітет пропонує Раді Народніх Комісарів не пізніше

13-го квітня видати відповідне подрібне положення.

м. Харків, 27 березня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального

Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар ВУЦВК Єрмощенко.

33 УСРР. - 1921. -№5.- Ст. 143.

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Постанова ВУЦВК «Про заміну продрозкладки податком» (27 березня 1921 р.) (Принята Надзвичайною Сесією ВУЦВК):

 1. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
 2. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 3. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
 4. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 серпня 2011 р. № 845
 5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 11, ст. 1 40)
 6. Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про радянське будівництво» (1 березня 1921 р.)
 7. Постанова ВУЦВК «Про заміну продрозкладки податком» (27 березня 1921 р.) (Принята Надзвичайною Сесією ВУЦВК)
 8. Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії і про утворення Держполітуправління (22 березня 1922 р.)
 9. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» (1 серпня 1923 р.)
 10. Постанова VIII Всеукраїнського з'їзду Рад «Про ратифікацію Конституцій СРСР та про союзне будівництво» (21 січня 1924 р.)
 11. Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських Депутатів (ВУЦВК) (12 жовтня 1924 р.)
 12. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про комісію в справах нацменшин при ВУЦВК та її місцеві органи» (22 жовтня 1924 р.)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -