<<
>>

Декрет ВУЦВК «Про державні промислові підприємства, що функціонують на підставі комерційного розрахунку (трести)» (2 липня 1923 р.)

(Витяги)

Арт. 1. За державні трести визнається державні промислові

підприємства, що їм держава надає самостійність в провадженні

своїх операцій, згідно з затвердженим для кожного з них статутом,

і що функціонують на підставі комерційного розрахунку з метою

одержання зиску.

Державні трести відповідають за свої зобов'язання лише тим

майном, що є в їхньому роспврядженню (арт. 17).

222

Державна скарбниця за борги трестів не відповідає.

Арт. 2. Державний трест з дня його реєстрації одержує право

юридичної особи (Цивільн. Кодекс УСРР, арт. 13 і 1 частина арт. 19).

Арт. 6. Трест володіє, користується і заряджує майном, що дала

йому держава, а також провадить свої операції на загальній підставі

цивільних законів за тими винятками, що вже встановлені або будуть

установлені особливими законами. Рівним чином, на підставі цивільних законів (арт. 21 Цивільного Кодексу УСРР) трестові надається

право використовувати землю, її негри, води й ліси.

Арт. 8. При заснованні кожного тресту УРНГ укладає спеціального статуту, докладно зазначаючи:

а) назву (фірму) треста, місце перебування його Правління,

також перелік закладів треста і їхнє місце перебування;

б) предмети підприємства;

в) речинець чинності, коли такий встановлено;

г) розмір статутового капіталу, що одержує трест при заснованню (арт. 15), вирахованого в золотих карбованцях;

д) склад і повноваження Правління та Ревізійної Комісії.

До цього статуту можна вносити й інші постанови, не суперечні з законами.

Арт. 15. Капітал, що держава передає трестові, зафіксований у

статуті його, є статутовим капіталом треста. Статутовий капітал

визначається в золотих карбованцях.

Примітка. Земля, її нетри, води й ліси до складу трестового

капіталу не входять і в балансі не зазначаються. Проте, в статуті

треста, в його звіті і оголошуваних балансах обов'язково зазначається в особливому позабалансовому розділі кількість десятин землі

й лісу, що ним трест користується, зі справкою про їхні пересічні

довійськові ціни в золотих карбованцях, а також і сполучену з

користуванням землі, її нетрів, вод і лісів — ренту.

Арт. 27. Органами керування й ревізії треста є: а) УРНГ, б)

Правління, в) Ревізійна Комісія.

Арт. 47. Трести обкладаються всіма формами податків, в тому

числі й податками на прибуток, нарівні з приватними підприємствами, оскільки інше законом не встановлено.

м. Харків, дня 2-го липня 1923 року.

Голова Всеукраїнського Центрального

Виконавчого Комітету Петровський.

Т.в.о. Секретаря ВУЦВК Буздалін.

ЗУУСРР. - 1923. -№25. - Ст. 377.

223

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Декрет ВУЦВК «Про державні промислові підприємства, що функціонують на підставі комерційного розрахунку (трести)» (2 липня 1923 р.):

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -