>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.. 10

АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ ЧАСТИНА І. 47

ПРОЕКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОДЕКСУ У.Н.Р. 49

Поділ I. Засади. 49

Поділ II. Адміністративні акти.

51

Розділ I. Інструкції й обіжники адміністративних органів. 51

Розділ II. Обовязкові постанови. 55

Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу. 62

Розділ І. Заходи адміністративного впливу, що їх застосовується за зламання обовязкових постанов. 62

Розділ ІІ. Заходи адміністративного впливу, що їх застосовується за маловажні праволомства. 72

Поділ ІУ. Інші адміністративні примусові заходи. 76

Розділ I. Затримання особи. 76

Розділ 2. Трус і виймання. 79

Розділ 3. Уживання Зброї. 83

Розділ 4. Безспірне стягання неподаткових сум. 85

А. Засади. 85

Б. Правила, як провадити безспірне стягання неподаткових сум. 87

В. Порядок розвязання спорів, що до стягання неподаткових сум. 94

Розділ 6. Реквізиція та конфіската. 95

Розділ 7. Назвичайні заходи охорони державного ладу. 100

Поділ У. Трудовий відбуток на запобігнення стихійному лихові та боротьбу з ним. 104

Поділ УI. Обовязки людности в справі охорони громадського ладу. 110

Розділ I. Двірники й ночні сторожі. 110

Розділ 2. 111

Розділ 3. Приблудна худоба. 113

Поділ УII. Громадянство У.Н.Р., його набуття і втрати. 115

Розділ I. Громадянство У.Н.Р. 115

Розділ 2. Як чужоземним громадянам набувати громадянство У.Н.Р. 116

Розділ 3. Як вибувати з громадянства У.Н.Р. 118

Розділ 4. Втрати громадянства У.Н.Р. 119

Поділ УIII. Реєстрація й облік руху людности. 119

Розділ I. Особові посвідки. 120

Розділ 2. Відновлення втрачених документів. 122

Розділ 3. Реєстрація людности. 123

Розділ 4. Пересування людности в межах У.Н.Р. 126

Розділ 5. Посвідки на перебування чужоземцям. 127

Розділ 6. Вїзд у межі У.Н.Р. і виїзд за межі її. 128

Поділ IX.

Т-ва, Спілки, Клуби, Зїзди, Збори. 128

Розділ I. Товариства і Спілки, що не мають на меті добувати зиску. 128

Розділ 2. Клуби. 136

Розділ 3. Зїзди, наради та Конференції. 138

Розділ 4. Збори, походи, маніфестації. 140

А. Збори. 140

Б. Походи і маніфестації. 143

Поділ X. Правило про культи. 145

Поділ XI. Прилюдні видовища, розваги і гри. 145

Розділ I. Прилюдні видовища і розваги. 146

Розділ 2. Лотереї. 148

Розділ 3. Гра. 150

Поділ XII. Користування державним прапором та печатками. 151

Розділ I. Як користуватися державним прапором У.Н.Р. 152

Розділ 2. Як користуватися печатками та штемпелями. 153

Поділ XIII. Нагляд адміністративних органів в царині промисловости. 156

Розділ I. Нагляд за поліграфічними підприємствами. 156

Розділ 2. Нагляд виробництва мислівської зброї і вибухового надібя приватними підприємствами або особами. 158

Поділ XIУ. Нагляд адміністративних органів у царині торгу. 158

Розділ I. Загальні правила, як провадити торг. 159

Розділ 2. Нагляд додержання етикетних цін на товари. 163

Розділ 3. Спеціяльні галузі торгу. 165

А. Засади про спеціяльні галузі торгу. 165

Б. Торг зброєю та вибуховими надіб’ями. 168

В. Торг спиртом, вином і іншими спиртовими напоями. 170

Г. Торг друкованими творами і виображеннями. 175

Д. Торг друкарськими машинами, шрифтами і множильними апаратами. 177

Е. Торг медикаментами. 178

Поділ XУ. Як оскаржувати чинності місцевих адміністративних органів. 181

ОКРЕМІ ДУМКИ.. 184

АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ ЧАСТИНА ІІ. 185

МОТИВИ ДО ПРОЕКТУ. 185

МОТИВИ до окремих артикулів проекту Адміністративного Кодексу Української Народньої Республіки. 187

Загальні зауваження. 187

СУДОУСТРІЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ ЧАСТИНА І. 201

ПРОЕКТ ТИМЧАСОВОГО СУДОУСТРОЮ. 201

ПРОЕКТ ТИМЧАСОВОГО СУДОУСТРІЮ У.Н.Р. 203

Поділ І. Засади. 203

Розділ І. 203

Поділ II. Про Народний Суд. 208

Розділ IІ. Про райони та камери Народнього Суду.

208

Розділ ІІІ. Про порядок призначення, звільнення, переміщення, усунення й тимчасового відсторонення Народніх Суддів та про їх Секретарів. 209

Розділ IУ. Про народніх засідателів й порядок закликання їх до виконання судових обовязків. 212

Розділ У. Про Трудові Сесії Народнього Суду. 217

Поділ ІІІ. Про Округові Суди. 218

Розділ УІ. Про склад Округового Суду. 218

Розділ УІІ. Про функції Голови, його Заступників і плєнуму Округового Суду. 221

Розділ УІІІ. Про склад судових та розпорядчих засідань Округового Суду, про порядок виклику до Округового Суду народніх засідателів і про склад дисциплінарної колєґії Округового Суду. 225

Поділ ІУ. Про Найвищий Суд. 226

Розділ IX. Про склад Найвищого Суду. 226

Розділ X. Про Голову Найвищого Суду, Голів його Колєґій та Членів Найвищого Суду. 227

Розділ XI. Про Президію і пленарні засідання Найвищого Суду. 229

Розділ XII. Про Колєґії Найвищого Суду. 234

Поділ У. Про Державну Прокуратуру. 235

Розділ XІІI. 235

Поділ УІ. Про Судових Слідчих. 240

Розділ ХІУ. 240

Поділ УІІ Про кандидатів на судові посади. 242

Розділ ХІУІ 242

Розділ ХУ. 245

Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят. 252

Розділ ХУІ. 252

Поділ IX. Про судових виконавців. 255

Розділ ХУІІ. 255

Поділ. X. Про Судових перекладачів. 256

Розділ ХУІІІ. 256

Поділ XI 258

Розділ ХУІІІІ Про права осіб, що служать в судових установах, та порядок їх звільнення. 258

Поділ XI Про Інститути Науково-Судової Експертизи. 262

Розділ XIX. 263

Поділ XII. Про порядок дисциплінарної відповідальности персонального складу судових установ. 265

Розділ XX. 265

Додаток І /арт. І628/ Урочиста обіцянка. 271

СУДОУСТРІЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ ЧАСТИНА ІІ. 272

МОТИВИ ДО ПРОЕКТУ.. 272

МОТИВИ ДО ПРОЕКТУ ТИМЧАСОВОГО СУДОУСТРІЮ У.Н.Р. 274

Загальні зауваження. 274

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ВУКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 351

ЧАСТИНА І. 351

Проект закону про суди в адміністративних справах. 351

ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО СУДИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ. 353

І. Адміністративні Суди. 353

ІІ. Судочинство. 355

І. Підсудність. 355

2. Представництво на Суді. 361

3. Позов. 361

4. Рух справи до її розгляду. 367

5. Розгляд справи. 371

6. Вироки суду. 373

7. Судові накази. 376

8. Судочинство в справах кримінально-адміністративних. 377

ІІІ. Оскарження та перегляд вироків. 378

ІV. Судові витрати. 381

V. Виконання вироків Адміністративних Судів. 382

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ЧАСТИНА ІІ. 384

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ. Загальна доповідь. 386

МОТИВИ до окремих артикулів проекту закону про Суди в адміністративних справах. 440

І. Адміністративні Суди. 443

II. Про Судочинство. 458

І. Про Підсудність. 459

2. Представництво на Суді. 484

3. Позов. 485

4. Рух справи до її розгляду. 495

5. Розгляд справи. 503

6. Вироки Суду. 508

7. Судові накази. 514

8. Судочинство в справах кримінально- адміністративних. 516

ІІІ. Оскарження та перегляд вироків. 518

ІV. Судові витрати. 523

V. Виконання вироків Адміністративних Судів. 525

| >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -