7. Судові накази.

Арт. 89.

В цілях прискорення і упрощення руху справ нескладних вводиться інститут судових наказів. Суть його полягає в тому, що відповідний Адміністративний Суддя, котрий дає рух позовній заяві чи протесту, переконавшися, що позовна вимога вже в самій заяві чи протесті належно обгрунтована і удоводнена, може, не викликаючи запізвану сторону, задовольнити позов чи протест мотивованою резолюцією. Властиво інститут судових наказів порушує основні засади сучасного процесу, і теоретично виправдати його не можливо. Але покликало і виправдує його саме життя. Судові накази уявляють собою дуже зручну форму спрощеного судочинства, яка тягне за собоюшвидкість його і скоре розвязання справ без порушення інтересів сторін. Вони дають можливість в дрібних справах уникнути судової процедури, звязаної для сторін ісвідків іноді з видатками, а завше з тягарем зявлення в Суд.

Первісно повстав цей інститут в Германії і Австрії в процесі кримінальнім, швидко здобувши собі там велику популярність /перед війною в Германії кількість заперечення наказів не перевищувала 6%, а в Австрії 14%/. Пізніше він перейшов і до процесу адміністративного в Прусії /другий уступ арт. 64 адміністративно-процесуальних правил/ і до російського закону 30.V.1917 р. /арт. 64/. Кодекси цивільно-процесуальні знають аналогічний інститут "примусового виконання актів".

Арт. 90-93.

Наказ мусить містити те головне, що повинно завжди бути в вироці, тобто: І/ час складення, 2/ докладне означення сторін, 3/ предмет протесту чи позову, 4/ мотиви, з яких задовольняється вимога, з наведенням відповідних артикулів закону, 5/ суть наказу. Це все необхідно для того, щоб наказ вразі незаперечення міг дати екзекутивний ефект.

Тому що наказ є властиво умовним вироком, в ньому мусить бути зазначена обставина, яка, якщо зайде, може позбавити його всякої сили. Це – небажання запізваної сторони скоритися наказові і вимога з її боку розгляду справи в судовому засіданні.На складення такої вимоги звичайно мусить бути визначений реченець. Два тижні від дня вручення наказу цілком досить. Зажадати розгляду справи в судовому засіданні може і Прокуратура, як оборонець публічних інтересів, тому і їй мусить надсилатися копія наказу.

Само собою розуміється, що позивач завжди може на бажання одержати копію наказу. Відсутність по упливі двохтижневого реченця прохання про розглядсправи в судовому засіданні, надає наказу значіння звичайного вироку, який можна оскаржити на загальних підставах.

Правила ці запозичається з закону 30.V.1917 р./арт. 66-69/. Знайомі вони і процесуальним кодексам цивільному та кримінальному.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме 7. Судові накази.:

 1. 49. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики та повідомлення суду. Судові повістки та оголошення про виклик в суд.
 2. Чи можна видавати заявнику примірник судового наказу для примусового виконання у разі, якщо від боржника не надійшло повідомлення про отримання копії судового наказу?
 3. Чи можна видати судовий наказ на підставі заяви прокурора про видачу судового наказу в інтересах громадянина?
 4. Як поступити суду, якщо у заяві про видачу судового наказу містяться різні вимоги, за одними з них передбачено видачу судового наказу, а за інгиими - ні?
 5. Якого змісту повинна бути заява боржника про скасування судового наказу? Чи в обов'язковому порядку судовий наказ підлягає скасуванню?
 6. Чи може заяву про видачу судового наказу, наприклад, про стягнення боргу, подати кілька заявників, адже за змістом ст. 98 ЦПК йдеться лише про кілька боржників? Чи є якісь особливості при видачі судового наказу відносно кількох боржників?
 7. В якому порядку повинні виконуватися судові доручення іноземних судів про вручення повісток та інших документів у тому разі, коли особа, якій такі документи повинні бути вручені, ухиляється від їх отримання? Чи вправі суд не виконувати судові доручення, якщо надані документи не переведені на українську мову?
 8. Судові виклики та повідомлення
 9. Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
 10. Стаття 74. Судові повістки
 11. ІV. Судові витрати.
 12. 3.3. Судові витрати
 13. §5 Судові рішення
 14. Судові дебати
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -