Поділ XII. Про порядок дисциплінарної відповідальности персонального складу судових установ.

Розділ XX.

Арт. І73.

Заходи дисциплінарного впливу на осіб, що працюють в орґанах Юстиції, можна накладати з постанови Дисциплінарних Колєґій Округових Судів і Найвищого Суду:

а/ за вчинки, поведінку або чинності, хоч і такі, що не переслідуються кримінальними законами, але несумісні з гідністю та призначенням робітників Юстиції, що їх вчинили вони, виконуючи службові обовязки, або й поза ними;

б/ виключається.

Увага. Точне коло осіб, що підлягають судові дисциплінарних Колєґій встановлює Міністерство Юстиції.

Арт. І74.

Дисциплінарні колєґії Округових Судів розглядають:

а/ усі дисциплінарні справи, що їх порушується проти підлеглих Округовому Судові та Прокуратурі Округового Суду судових робітників, за винятком Голови, його Заступників й Членів Округового Суду, Округового Прокурора, та його Помічників, Народніх Суддів, Судових Слідчих, та Старших Нотарів;

б/ справи, що їх порушується проти урядовців Інститутів Науково-Судової Експертизи, за винятком Директорів, їх Заступників і завідувачів секцій Інститутів.

Увага. Міністерство Юстиції має право, як що є в том потреба, переносити справи з дисциплінарної колєґії одного Округового Суду до дисциплінарної колєґії иншого, або з Дисциплінарної Колєґії Найвищого Суду до дисциплінарної Колєґії Округового Суду, чи навпаки.

Арт. І75.

До компетенції Дисциплінарної Колєґії Найвищого Суду належать:

а/ розглядати, як першій інстанції, дисциплінарної справи, що їх порушується проти Голів і Членів Колєґій Найвищого Суду та инших підлеглих йому судових робітників, проти Помічників Ґенерального Прокурора Республіки і Прокурорів Найвищого Суду, Прокурорів Міністерства Юстиції, а також проти Округових Прокурорів та їхніх Помічників, Голів, їхніх Заступників і Членів Округових Судів, Народніх Суддів, Судових Слідчих та Старших Нотарів, а також Директорів, їхніх Заступників і завідувачів секцій Інститутів Науково-Судової Експертизи;

б/ розглядати протести та скарги на постанови дисциплінарних колеґій Округових Судів;

в/ розглядати порядком догляду дисциплінарної справи членів Колєґїї Адвокатів.

Арт. І76.

Порушувати дисциплінарне переведення мають право:

І/ з приводів, перелічених у п."а" арт.І73

а/ Міністр Юстиції і Ґенеральний Прокурор Республіки – стосовно всіх без виїмку[130] осіб, що працюють в орґанах Юстиції У.Н.Р.

аІ/ Президія Найвищого Суду – стосовно до Голів і Членів його Колєґій.

б/ Голова Найвищого Суду – стосовно до Голів, їхніх Заступників та Членів Округових Судів, Народніх Суддів, Судових Слідчих та Старших Нотарів, а также проти підлеглих йому урядовців;

в/ Помічник Ґенерального Прокурора Республіки, що завідує Відділом Прокуратури Міністерства Юстиції – стосовно всіх підлеглих йому осіб Прокурорського Догляду;

г/ Плєнуми і Голови Округових Судів та Округові Прокурори – стосовно всіх осіб, що працюють в Округовому Суді і йому підлеглих установах, а Округові Прокурори, опріч того – стосовно своїх Помічників та инших підлеглих їм осіб. Дисциплінарний переслід проти Членів Округових Судів, Народніх Суддів, Судових Слідчих і Старших Нотарів порушує Голова Округового Суду або Округовий Прокурор виключно лише через плєнум Округового Суду.

2. виключається.

Арт. І77.

На кождий окремий випадок порушення дисциплінарного переведення, рівночасно з ним, орґани, що його порушили, подають на обговорення до установи, що їй підлягає притягнена особа, питання про тимчасове відсторонення цієї особи з посади, аж до розвязання її справи.

Арт. І78.

Дисциплінарне переведення може бути порушене не пізнійш як через рік після злочинства і його не можна припинити навіть на випадок, що звинувачуваний покине працю в орґанах Юстиції.

Увага. Як що протягом зазначеного терміну проти особи, що підлягала дисциплінарній відповідальності спочатку провадилося кримінальне переведення або слідство в тій же справі, сплив терміну давнини переривається.

Арт. І79.

Дисциплінарне переведення можуть порушувати уповноважнені на те особи й орґани, так з власної ініціятиви, як і за скаргами установ та приватних осіб, з тим, що на цей останній випадок порушене переведення не можна вже припинити на прохання скаржника.

Арт. І80.

Коли дисциплінарне переведення надійде до Дисциплінарної колєґії, ця, впевнившися, що справа їй підсудна, до її розгляду збирає потрібні довідки, вимгає пояснення від звинуваченого й може доручити Членові Дисциплінарної колєґії, Членові Найвищого Суду або Округового Суду чи Народньому Судді, за належністю, перевести розслід. Одночасно дисциплінарна колєґія може постановити про тимчасове відсторонення звинуваченого від виконання службових обовязків. Не пізнійше, як за 7 день до слухання справи все переведення в справі направляється до прокуратури для ознайомлення й дачи висновку.

Арт. І81.

Про день розгляду справи Дисциплінарна Колєґія обовязково сповіщає звинуваченого, що може зявитися в засідання, щоби дати особисті пояснення. Звинувачений не обовязково мусить бути, але дисциплінарна колєґія, так у першій, як і в другій інстанції, може визнати присутність звинуваченого за потрібну і зобовязати його зявитися. Прокурор неодмінно мусить бути при розвязанні справи.

Арт. І82.

Як що, розглядаючи дисциплінарного переведення, колєґія завбачить, що справа їй не підсудна, то надсилає її за підсудністю; а як що в розглядуваній справі дисциплінарна колєґія завбачить ознаки кримінально-карної чинности, то вона повинна, зупинивши переведення, передати справу за підсудністю в будь якій стадії переведення.

Арт. І83.

Порядком Дисциплінарного переведення можна накладати такі заходи впливу:

а/ вимову;

б/ зауваження;

в/ попередження;

г/ догану з оголошенням в пресі й без нього;

д/ переміщення або зміщення на нижчу або иншу посаду.

Увага. Зазначені переміщення й зміщення провадяться порядком, встановленим інструкцією Міністерства Юстиції.

е/ відсторонення з посади з забороненням працювати в орґанах Юстиції на термін не більше 2 років.

Арт. І84.

Відвод членів дисциплінарної колєґії провадиться на загальних підставах, передбачених відповідними артикулами КПК. Замісць відведеного члена дисциплінарної колєґії для розгляду даної справи плєнум обирає иншого.

Арт. І85.

Постанови дисциплінарних колєґій Округових Судів може спротестувати Прокурор або оскаржити звинувачений до Дисциплінарної Колєґії Найвищого Суду протягом двох тижнів; термін цей вираховується для Прокурора з дня одержання копії мотивованої постанови дисциплінарної колєґії, а для звинуваченого – з дня коли дисциплінарна колєґія обявить йому свою постанову, а як що звинуваченого не буде в засіданні дисциплінарної колєґії – з дня одержання ним копії мотивованої постанови.

Постанови, що винесла Дисциплінарна Колєґія Найвищого Суду, як друга інстанція, є остаточні і їх можна перенести на розгляд Плєнуму Найвищого Суду лише порядком догляду.

Постанови, що винесла Дисциплінарна Колєґія Найвищого Суду, як перша інстанція, можна оскаржувати лише через Ґенерального Прокурора Республіки або Президію Найвищого Суду, і від них залежить, чи перенести справу на Плєнум Найвищого Суду чи залишити без наслідків.

Арт. І86.

Дисциплінарні Колєґії не звязані з жадними формальностями, і порядок розгляду справ цілком залежить від їхнього розсуду, алеж з неодміною умовою, щоби притягненому було дана можливість зазнайомитися з переведеннями в справі і віддане йому було останнє слово.

Арт. І87.

Постанови дисциплінарної колєґії виконується після набуття ними законної сили.

Арт. І88.

Правила до Переведення справ у дисциплінарних колєґіях встановлюється інструкцією Міністерства Юстиції.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ XII. Про порядок дисциплінарної відповідальности персонального складу судових установ.:

 1. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 2. Поділ IX. Про судових виконавців.
 3. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 4. Персональний склад Кодифікаційної Комісії та її чинність з погляду місця, часу й предмету
 5. Яким чином суд вправі виконати таке завдання попереднього судового засідання як вирішення питання про склад осіб, які братимуть участь у справі?
 6. Поділ ІІІ. Про Округові Суди.
 7. Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954 р.)
 8. Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
 9. Який порядок розгляду заяв про видачу судового наказу?
 10. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу
 11. Чи повинен суд окремо постановляти ухвалу про необхідні дії, які слід провести до судового розгляду, чи можливо про зазначені дїі вказати в ухвалі попереднього судового засідання?
 12. Закон Союзу РСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу Української РСР» (26 квітня 1954 р.)
 13. Закон Союзу РСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу Української РСР» (26 квітня 1954р.)
 14. Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 15. Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.
 16. Чи може заяву про видачу судового наказу, наприклад, про стягнення боргу, подати кілька заявників, адже за змістом ст. 98 ЦПК йдеться лише про кілька боржників? Чи є якісь особливості при видачі судового наказу відносно кількох боржників?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -