<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти Україна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 141;

2. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23 лютого 2006 р.

// Урядовий кур'єр від 30.03.2006 — № 60;

3. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» № 1953-ХІІ від 10 грудня 1991 року // Голос України від 11.01.1992;

4. Закон України «Про Конституційний Суд України» № 422/96-ВР від 16 жовтня 1996 р. // Голос України від 22.10.1996;

5. Закон України «Про міжнародні договори України» № 3767-ХІІ від 22 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України — 1994. - № 10. - ст. 45;

6. Закон України «Про міжнародні договори України» № 1906-IV від 29 червня 2004 р. // Голос України від 03.08.2004 — № 142;

7. Закон України «Про систему оподаткування» № 1251-XII від 25 червня 1991 р. // Голос України від 09.08.1991;

8. Податковий кодекс України № 2755-VI 2 грудня 2010 року // Голос України від 04.12.2010 — № 229, / № 229-230 /;

9. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 р. // Голос України від 12.03.2003 — № 45;

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення

про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру» № 422 від 17 червня1994 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-94-%D0%BF (дата звернення:

14.05.2015);

СРСР

11. Постановление ЦИК СССР «О порядке заключения и ратификации международных договоров Союза ССР» от 21 мая 1925 г. // Собрание. законов СССР. - 1925. - № 35. - Ст. 258;

12.Закон СССР «О порядке ратификации и денонсации международных договоров СССР» от 20 августа 1938 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1938. - № 11;

13.Закон СССР «О порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров СССР» от 6 июля 1978 г.

// Ведомости Верховного Совета СССР. - 1978. - № 28. - Ст. 439.

Міжнародні нормативно-правові акти

14. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21 березня1986 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_a04/print1431332118115793

(дата звернення: 14.05.2015);

15. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1986. - № 17. - Ст. 343;

16. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23 серпня 1978 р. // Офіційний вісник України — 2008. - № 20. - ст. 584. - код акту 42456/2008;

17. Європейська конвенція «Про видачу правопорушників» від 13 грудня 1957 року // Офіційний вісник України. — 2004. - № 26. - ст. 1734. - код акту 29268/2004;

18. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. — 1998. - № 13 / 2006. - № 32. - с. 270;

19. Конвенція «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних,

сімейних, та кримінальних справах» від 22 січня 1993 року // Офіційний вісник України. — 2005. - № 44. - ст. 2824. - код акту 34196/2005;

Рішення Конституційного Суду України

20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) № 9-зп від 25 грудня 1997

21. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») № 12- рп/98 від 9 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - ст. 59. - код акту 5855/1998;

22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Відкритого акціонерного товариства «Лубнифарм» щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 6 Закону Української РСР «Про зовнішньоекономічну діяльність» і статті 154 Цивільного кодексу Української РСР (справа про порядок підписання зовнішньоекономічних договорів) № 16-рп/98 від 26 листопада 1998 року // Офіційний вісник України.

- 1998. - № 48. - ст. 57. - код акту 6430/1998;

23. Рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України» (справа про комунальні послуги) № 2- рп/99 від 2 березня 1999 року // Офіційний вісник України. - 1999. -

№ 10. - ст. 61. - код акту 7032/1999;

24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї») № 5-рп/99 від 3 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 24. - ст. 180. - код акту 7927/1999;

25. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 4. - ст. 125. - код акту 14039/2000;

26. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України.

- 2000. - № 4. - ст. 126. - код акту 14038/2000;

27. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення

положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) № 6-рп/2000 від 19 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 39. - ст. 1662. - код акту 16768/2000;

28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 1992 р.» (справа про ратифікацію Хартії про мови, 1992 р.) № 9-рп/2000 від 12 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 29. - ст. 1232. - код акту 16315/2000;

29. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (справа про свободу утворення профспілок) № 11-рп/2000 від 18 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 43. - ст. 1857. - код акту 16978/2000;

30. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним

поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 4 Положення про паспортну службу (справа щодо прописки) № 15-рп/2001 від 14 листопада 2001 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //zakon4 .rada.gov. ua/l aws/show/v015p710-

01/print1423910153111801 (дата звернення: 14.05.2015);

31. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-

процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) № 3-рп/2003 від 30 січня 2003 р.

// Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № 1. - С. 24;

32. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) № 22- рп/2003 від 25 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003-2004.

- № 52. - Т. 1. - ст. 2830. - код акту 27343/2003;

33 . Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) № 14-рп від 7 липня 2004 р. // Голос України від 18.07.2004 — № 132;

34. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 р. // Урядовий кур'єр від 17.11.2004.

- № 219;

35. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України "Про статус суддів" (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) № 19-рп/2004 від 1 грудня 2004 р. // Урядовий кур'єр від 15.12.2004. - № 239;

36. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності) № 1-рп/2005 від 17 березня 2005 р.

// Вісник Конституційного Суду України. - 2005. - № 1. - С. 3;

37. Ухвала Конституційного Суду України про припинення

конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень статей 9, 18, пункту 32 частини першої статті 85, статей 102, 106, 116 Конституції України, частин другої, п'ятої статті 7, статей 12, 15, 17 Закону України "Про міжнародні договори України" та за конституційним поданням 62 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пунктів "а", "є" частини другої статті 7 Закону України "Про міжнародні договори України" від 12 грудня 2006 року № 1-уп/2006 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon 1. rada. gov.ua/laws/show/v001u710-06/print1432575645697643

(дата звернення: 14.05.2015);

38. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 70 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 10, пункту 3 частини другої, частин п'ятої, шостої статті 11, статті 15, частини першої статті 17, статті 24, пункту 3 розділу VI "Заключні положення" Закону України "Про політичні партії в Україні" (справа про утворення політичних партій в Україні) № 2-рп/2007 від 12 червня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007. - № 54. - ст. 2183. - код акту 40498/2007;

39. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України "Про державну службу", статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 42 Закону України "Про дипломатичну службу" (справа про граничний вік перебування на державній службі в органах місцевого самоврядування) № 8-рп/2007 від 16 жовтня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007. - № 80. - ст. 2979. - код акту 41293/2007;

40. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу vIII "Третейське самоврядування" Закону України "Про третейські суди" (справа про завдання третейського суду) № 1-рп/2008 від 10 січня 2008 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2008. - № 1. - С. 37;

41. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності" та конституційним поданням 89 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 90 Конституції України, статті 5 Закону України "Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності" (справа про звільнення народних депутатів України з інших посад у разі суміщення) № 2-рп/2008 від 29 січня 2008 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2008. - № 1. - С. 48;

42. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту "б" підпункту 4 пункту 3 статті 7 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", пункту 1, абзацу третього пункту 5, пункту 9, абзаців другого, третього пункту 10, пункту 11 розділу I Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (справа про страхові виплати) № 20-рп/2008 від 8 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 80. - ст. 2698. - код акту 44691/2008;

43 . Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення частини другої статті 211 Сімейного кодексу України (справа про різницю у віці між усиновлювачем та дитиною) № 3- рп/2009 від 3 лютого 2009 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2009. - № 2. - С. 22;

44. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) № 23-рп/2009 від 30 вересня 2009 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2009. - № 6. - С. 32;

45. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган»,

«касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України № 8-рп/2010 від 11 березня 2010 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 3. - С. 7;

46. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (справа про безоплатну приватизацію житла) № 15-рп/2010 від 10 червня 2010 р. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 52. - ст. 1745. - код акту 51893/2010;

47. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) № 21-рп/2010 від 6 жовтня 2010 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 6. - С. 7;

48. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням громадянина Савчука Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483-III, щодо їх дії в часі у взаємозв'язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини другої статті 4, частин

першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі) № 1-рп/2011 від 26 січня 2011 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2011. - № 2. - С. 8;

49. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Сінюгіної Ірини Іванівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 376 у взаємозв'язку зі статтями 151, 152, 153 Цивільного процесуального кодексу України № 4-рп/2011 від 31 травня 2011 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2011. - № 6. - С. 22;

50. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки адміністративного затримання) № 10-рп/2011 від 11 жовтня 2011 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2011. - № 6. - С. 121;

5 1 . Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка Андрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв'язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) № 15-рп/2011 від 10 листопада 2011 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2012. - № 1. - С. 23;

52.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального

кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України № 17-рп/2011 від 13 грудня 2011 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2012. - № 1. - С. 37;

53 . Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення поняття "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України № 18-рп/2011 від 14 грудня 2011 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2012. - № 1. - С. 77;

54. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним

зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально- процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу

адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) № 19-рп/2011 від 14 грудня 2011 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2012. - № 1. - С. 84;

55. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» № 2- рп/2013 від 29 травня 2013 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2013. - № 3. - С. 13;

56. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (справа щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці) № 3-рп/2013 від 3 червня 2013 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2013. - № 3. - С. 39;

57. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п'ятої статті 127 Конституції України у системному зв'язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 4-рп/2013 від 12 червня 2013 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2013. - № 4. - С. 6;

58. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Людмили Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України «Про оплату праці» № 8-рп/2013 від 15 жовтня 2013 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2013. - № 6. - С. 6;

59. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов'язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з

прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення загальнокримського референдуму» (справа про

проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим) № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 р. // Вісник Конституційного Суду

України. - 2014. - № 2. - С. 21;

60. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням виконуючого обов'язки Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» № 3-рп/2014 від 20 березня 2014 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2014. - № 2. - С. 38;

61. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Рейніша Леоніда Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 10 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України № 4-рп/2014 від 22 квітня 2014 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2014. - № 3. - С. 7;

62. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Скорохода Василя Васильовича щодо офіційного тлумачення словосполучення «пенсіонерів по старості», яке міститься в абзаці шостому статті 125 Житлового кодексу Української РСР № 6-рп/2014 від 11 червня 2014 р. // Вісник Конституційного Суду України. - 2014. - № 4. - С. 9;

63. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України № 3-рп/2015 від 8 квітня 2015 р. // Офіційний вісник України. - 2015. - № 32. - ст. 926. - код акту 76539/2015;

Постанови пленумів вищих судів України

64. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України» № 12 від 24 грудня 1999 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99/print1431332118115793

(дата звернення: 14.05.2015);

65. Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» № 13 від 19 грудня 2014 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14/print1432575645697643

(дата звернення: 14.05.2015);

Рішення Міжнародного суду ООН

66. Fisheries Jurisdiction case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland) (1973) [Electronic resource] // Access regime: http://www.icj-cij .org/docket/files/55Z5749.pdf (date accessed: 15.05.2015);

67. Gabcikovo-Nagymaros case (Hungary v. Slovakia) (1997) [Electronic resource] ZZ Access regime: http:ZZwww.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf (date accessed: 15.05.2015);

68. Territorial Dispute Case (Libyian Arab Jamahiriya v Chad) (1994), Case Concerning the Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v Colombia) (2012), Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v Nicaragua) (2012) / M. Dixon, R. McCorquodale,

S. Williams. Cases and Materials on International Law, Oxford University Press, Oxford, 2011. - pp. 84-86;

Рішення Європейського суду з прав людини

69. Handyside v. United Kingdom (1976) ECHR Vol. 5;

70. Lingens v. Austria (1986) ECHR Vol. 8 Para. 407;

71. Oberschlick v. Austria (1991) ECHR Application number 11662/85;

72. Loizidou v. Turkey (1995) ECHR Vol. 310 Para. 71;

73. De Haes and Gijsels v. Belgium (1997) ECHR Application number 19983/92;

74. Gorgulu v. Germany, (2004) ECHR Application number 74969/01;

75. Stretch v. United Kingdom (2004) ECHR Vol. 38 Para. 12;

76. Українська Прес-Група проти України (2005) ЄСПЛ // Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 9. - С. 16;

Спеціальна література

77. Агафонов С. Особливості тлумачення змісту правочину в українському

законодавстві [Електронний ресурс] / С. Агафонов // Юридичний журнал. - 2005. - № 11.- режим доступу:

http://justinian.com.ua/article.php?id=2013 (дата звернення 10.05.2015);

78. Алексеев С. С. Общая теория права: учебник / С. С. Алексеев. - М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2008. - 576 c.;

79. Анцелевич Г. О. Міжнародне право / Г. О. Анцелевич, О. О. Покрещук. - К.: Алерта, 2003. - 410 c.;

80. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов / М. В. Баглай. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - 784 c.;

8 1 . Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Е. Ю. Бархатова. - М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. - 256 c.;

82. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення: монографія /

В. С. Бігун. — К., 2011. - 303 c.;

83. Білозьоров Є. В. Проблеми тлумачення норм чинного законодавства України / Є. В. Білозьоров // Матеріали наукової конференції 23­24 квітня 2009 року. - К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова,

2009. - C. 77-80;

84. Брагинский М. И., Договорное право. В 2 т. Книга первая. Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М.: Статут, 2011. -

847 c.;

85. Буткевич В. Г. Міжнародне право / В. Г. Буткевич. - К.: Либідь, 2002. -

608 с.;

86. Буткевич О. В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права / О. В. Буткевич. — К.: Україна, 2003. - 800 с.;

87. Варга Ч. Правові традиції? У пошуках правових сімей і культур: відкрита лекція / Ч. Варга; переклад О. В. Ткаченка; за науковою редакцією О. В. Кресіна. - Київ-Львів: ЗУКЦ, 2012. - Серія науково- методичних видань «Академія порівняльного правознавства». - Випуск 24. - 24 с.;

88. Васьковский Е. В. Руководство к толкованию и применению законов : практическое пособие/ Е. В. Васьковский - М., 1997. - 128 с.;

89. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права. / Ю. Л. Власов; НАН України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2001. — 179 c.

9 0 . Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Ю. Л. Власов — К.,

2000. — 190 с.;

91. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права / Н. Н. Вопленко

— М.: Юридическая литература, 1976 - 119 с.;

92. Габричидзе Б. Н. Конституционное право современной России: учебник для вузов / Б. Н. Габричидзе, Б. П. Елисеев., А. Г. Чернявский.

- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. - 416 с.;

93 . Галунько В. В. Професійно-правове тлумачення права [Електронний ресурс] / В. В. Галунько // Форум права. - 2011. - № 2. - режим

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/FP/2011-2/11gvvptp.pdf (дата

звернення 11.05.2015);

94. Головін А. Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України / А. Головін // Вісник Конституційного Суду України: загальнодержавне періодичне видання.- 2012. - № 4. -С. 43-54;

95. Гончаров В. До питання про зміст юридичної норми як об'єкт її тлумачення (у світлі практики Європейсього Суду з Прав Людини) / В. Гончаров // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. - Вип. 50. - 2010. - С. 3-11;

96. Губаева Т. В. Язык и право. / Т. В. Губаева. - М. : Норма, 2010 -

176 с.;

97. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 270 с.;

98. Диба І. Особливості тлумачення договорів / І. Диба // Право України - 2006. - № 6 - С. 34-38;

9 9 . Дудаш Т. Деякі герменевтичні поняття у теоретичній та практичній юриспруденції / Т. Дудаш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Випуск 50. - 2010. - С. 19-24;

100. Євграфов П. Правотлумачна діяльність Європейського суду з прав людини і її значення для України [Електронний ресурс] / П. Євграфов, В. Тихий // Юридичний вісник України. - 2005. - № 44 - Режим доступу:

http: //yurincom.com/ua/yuridichnyi visnyk ukrarny/overview/?id=1031

(дата звернення 11.05.2015);

101. Євграфова Є. П. Система національного законодавства в

контексті права (лібертарно-легістський підхід): монографія /

Є. П. Євграфова. - К.: КНТ, 2007. - 184 с.;

102. Зверев Е. А. Некоторые проблемы при толковании международных договоров национальными судами Украины / Е. Зверев // Международное публичное и частное право. - 2013. - № 2 (71). - С. 26-29.

103. Звєрєв Є. О. Договори про уникнення подвійного оподаткування як джерело українського національного права / Є. Звєрєв // Наукові записки. Том 77, Юридичні науки / Національний університет «Києво- Могилянська академія». - К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2008. - С. 90-93.

104. Звєрєв Є. О. Міжнародний договір як джерело національного права / Є. Звєрєв // Наукові записки. Том 103, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». - К., 2010. - С. 41-44.

105. Звєрєв Є. О. Телеологічна теорія у світлі тлумачення міжнародних договорів національними судами: деякі теоретичні міркування. / Є. Звєрєв // Наукові записки. Том 144-145, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». - К., 2013. - С. 45-48.

106. Звєрєв Є. О. Тлумачення міжнародних договорів: текстуалізм чи договірна теорія? Американська дискусія / Є. Звєрєв // Вибори та демократія. - № 4 (22) / 2009. - С. 30-33.

107. Звєрєв Є. О. Тлумачення міжнародних договорів у

національному праві. Сучасні теорії та підходи / Є. Звєрєв // Наукові записки. Том 116, Юридичні науки / Національний університет «Києво- Могилянська академія». - К., 2011. - С. 35-37.

108. Зимненко Б. Л. О применении норм международного права судами общей юрисдикции: справочное пособие / Б. Л. Зимненко. - М.:

Статут; РАП, 2006. - 539 с.;

109. Зубенко А. В. Акти тлумачення норм права в системі правових актів / А. В. Зубенко // Матеріали наукової конференції 23-24 квітня 2009 року. - К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - С. 112-114;

110. Кадикало О. І. Щодо визначення суб'єктів і об'єктів тлумачення правових норм / О. І. Кадикало // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. Український збірник наукових статей. - 2006. - Випуск XVII. - С. 9-14;

111. Кампо В. Європейська конвенція 1950 року та проблеми захисту прав громадян у діяльності Конституційного Суду України / В. Кампо //

Вісник Конституційного Суду України. - № 4-5. - 2011. - С. 104-113;

112. Кампо В. Наукове забезпечення юрисдикційної діяльності Конституційного Суду України (роздуми небайдужого) [Електронний ресурс] / В. Кампо. - Віче - № 17, 2001. - режим доступу: http: ZZwww. viche. info/j ournalZ2694Z (дата звернення: 12.05.2015);

113. Канке В. А. Современная философия / В. А. Канке - М.: Издательство «Омега -Л», 2012. - 329 с.;

114. Капліна О. В. Вирок суду як акт тлумачення / О. В. Капліна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — № 4, 2009. - С. 229-239;

115. Капліна О. В. Проблеми розповсюджувального тлумачення норм

кримінально-процесуального права і забезпечення законності

правозастосовчої діяльності державних органів, що ведуть кримінальний процес / О. В. Капліна // Університетські наукові записки, № 3, 2005. - С. 274-280;

116. Капліна О. В. Тлумачення норм кримінально-процесуального права за обсягом їх правового змісту / О. В. Капліна // Університетські наукові записки. - № 1-2. - 2005. - С. 223-230;

117. Карабань В. Я. Щодо підстав виходу за межі букви актів законодавства при їх тлумаченні та застосуванні / В. Я. Карабань // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. - Випуск 31. - Одеса: Юридична література, 2007. - С. 36-42;

118. Каращук К. Л. Адміністративно-правове тлумачення -

забезпечення прав і свобод людини й громадянина. [Електронний ресурс] / К. Л. Каращук . - режим доступу: http://radnuk.info/statti/226- admin-pravo/14505-2011-01-18-03-10-01.html (дата звернення:

12.05.2015);

119. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. - М.: Эксмо, 2007. - 437 с.;

120. Квіт С. М. Герменевтика / С. М. Квіт - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. - 42 с.;

121. Квіт С. Герменевтика стилю / С. Квіт - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. - 143 с.;

122. Кельзен Г. Чисте правознавство / Г. Кельзен. Переклад з німецької О. Мокровольського. - К.: Юніверс, 2004. - 496 с.;

123. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин - К.: Кондор, 2008. - 477 с.;

124. Кияниця І. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних організацій / I. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України. - № 1. - 2006. - С. 43-56;

125. Кожевников Ф. И. Русское государство и международное право (до ХХ века) / Ф. И. Кожевников. Под редакцией Л. Н. Шестакова. - М.: Зерцало, 2006. - 312 с.;

126. Козлихин И. Ю. История политических и правовых учений: учебник / И. Ю. Козлихин, А. В. Поляков, Е. В. Тимошина. - СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного

университета, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2007. - 856 с.;

127. Козюбра Н. Авторитет уже не тот. [Электронный ресурс] /

Н. Козюбра // Юридическая Практика. - 2011 - № 14 (693). - режим доступа: http://pravo.ua/article.php?id=100101423 (дата обращения:

12.05.2015);

128. Козюбра М. Верховенство права і Україна / М. Козюбра // Право України. - 2012. - № 1-2 - С. 30-63;

129. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та

перспективи / М. Козюбра // Право України. - 2010. - № 3. - С. 6-18;

130. Козюбра М. І. Праворозуміння: плюралізм підходів /

М. І. Козюбра // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна: збірник наукових статей / головний редактор:

A. Мелешевич. - К.: Дух і Літера, 2013. - 608 с.;

131. Козюбра М. І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів / М. І. Козюбра // Наукові записки - Том 26, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». - К., 2004. - С. 3-8;

132. Комментарий к Конституции Российской Федерации /

редколлегия: Булошников М. Я., Крылов Б. С., Мицкевич А. В.,

Окуньков Л. А., главные редакторы: Пиголкин А. С., Постников А. Е. - М.: Издательство БЕК, 1996. - 664 с.;

133. Кошиль Ю. Роль каузи у тлумаченні договору / Ю. Кошиль // Українські наукові записки. - № 1 (21). - 2007. - С. 141-145;

134. Комментарий к Конституции Российской Федерации / общая редакция Ю. В. Кудрявцева. - М.: Фонд «Правовая культура», 1996. - 552 с.;

135. Международное право: учебник / ответственные редакторы:

B. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухаммедов. - М.: Норма, 2007. - 944 с.;

136. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — М.: Издательство Юрайт, 2010. - 634 с.;

137. Лукашук И. И. Конституции государств и международное право / И. И. Лукашук. - М.: Спарк, 1998. - 124 с.;

138. Лукашук И. И. Международное право. Часть общая /

И. И. Лукашук. - М: БЕК, 1997. - 371 с.;

139. Лукашук И. И. Международное право в судах государств / И. И. Лукашук. - СПб.: СКФ «Россия - Нева», 1993. - 301 с.;

140. Лукашук И. И. Современное право международных договоров: В 2 т.: Т. 2: Действие международных договоров / И. И Лукашук. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 496 с.;

141. Лукашук И. И. Толкование норм международного права / И. И. Лукашук, О. И. Лукашук. - М.: NOTA BENE, 2002. - 160 с.;

142. Льовін А. В. Комітет Цангера та тлумачення договору про нерозповсюдження ядерної зброї / А. В. Льовін // Четверті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції 3-4 квітня 2008. - К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - С. 364-366;

143. Майстренко О. В. Роль тлумачень та роз'яснень законодавства

[Електронний ресурс] / О. В. Майстренко // Бюлетень Міністерства юстиції України - 2007. - № 2. - режим доступу:

http:Z/www.minjust. gov.uaZ0Z8077 (дата звернення: 13.05.2015);

144. Малента В. Історичні аспекти становлення тлумачення норм права / В. Малента // Вісник Академії адвокатури України — 2010. - Число 1 (17) - С. 18-21;

145. Мартиненко П. Місце і роль конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в конституційно-правовому механізмі України П. Мартиненко // Вісник Конституційного Суду України. — № 2. - 2002. - С. 10-11;

146. Марченко М. Н. Источники права / М. Н. Марченко. - М.: ТК

Велби, Издательство Проспект, 2007. - 760 с.;

147. Матвєєва Л. Правоінтерпретаційна діяльність як чинник

вдосконалення законодавства [Електронний ресурс] / Л. Матвєєва // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 49. - Одеса: Юридична література, 2009. - Режим доступу:

http://www.ua.abslib.com/ukr-istoriya/92724-13-aktualni-problemi-

derzhavi-prava-zbirnik-naukovih-prac-vipusk-odesa-yuridichna-literatura-

2009-bbk-674ukrya43-437-udk.php (дата звернення: 13.05.2015);

148. Мережко А. А. Введение в философию международного права. Гносеология международного права / А. А. Мережко. - К.: Юстиниан,

2002. - 189 с.;

149. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: монографія / О. О. Мережко. - К.: Таксон, 2002. - 344 с.;

150. Молодецький Р. Співвідношення цивільного законодавства України щодо тлумачення змісту договорів і норм та звичаїв міжнародного приватного права / Р. Молодецький // Актуальні проблеми держави і права. - 2005. - Вип. 24. - С. 315-321;

151. Мурашова Е. Н. Восприятие решений Европейского Суда по правам человека национальными правовыми системами и их реализация в деятельности органов власти национального государства / Е. Н. Мурашова // Журнал российского права. - 2006. - № 3. - C. 144­151;

152. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. — М.: Издательство Норма, 2002. - 552 с.;

153. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общей редакцией В. С. Нерсесянца. — М.: Норма, 2006. - 832 с.;

154. Опотяк С. З. Основні принципи тлумачення норм права [Електронний ресурс] / С. З. Опотяк // Режим доступу:

http://radnuk.info/statti/249-tioriua-gov/15171-2011-01-21 -09-23- 10.html

(дата звернення: 13.05.2015);

155. Осминин Б. И. Принятие и реализация государствами международных договорных обязательств / Б. И. Осминин. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 386 c.;

156. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та

методології: монографія / Н. М. Пархоменко. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. - 336 с.;

157. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР / А. С. Пиголкин. — М.: Госюриздат, 1962. - 166 с.;

158. Погребняк С. П. Роль основоположних принципів у застосуванні права / C. П. Погребняк // Проблеми філософії права. - 2008-2009. - Т. VI-VII. - C. 124-134;

159. Прийменко О. Статична теорія тлумачення права / О. Прийменко // Механізм правового регулювання у правоохоронній і правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні юридичні читання). Матеріали міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції 11 листопада 2005 р., Львів, 2005. - С. 241-243;

160. Путинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования / Б. И. Путинский. — М.: ИКД «Зерцало-М», 2008. - 224 с.;

161. Рабінович П. Правотлумачення у конституційному судочинстві: герменевтичні аспекти [Електронний ресурс] / П. Рабінович // Юридичний вісник України. - 2006. - № 39. - режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/publications/?aid=1

441&rid=65 (дата звернення: 14.05.2015);

162. Рабінович С. П. Конвенційність versus Конституційність? /

С. П. Рабінович // Юридичний вісник України. - 2008. -№ 18-19. - С. 18;

163. Радько Т. Н. Хрестоматия по теории государства и права / под

общей редакцией И. И. Лизиковой. - М.: Проспект, 2009. - 720 с.;

164. Рассолов М. М. Теория государства и права / М. М. Рассолов. - М.: Издательство Юрайт, 2010. - 635 с.;

165. Савенко М. Роль міжнародно-правових актів у діяльності Конституційного Суду України із захисту прав і свобод людини / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України. - № 2. - 2001. - С. 72-79;

166. Савенко М. Співвідношення судової практики Конституційного Суду України із судовою практикою. Європейського суду з прав людини / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України. - № 1. - 2006. - С. 30-42;

167. Самсін І. Методологічний шлях від декларації професійності суддів до їх інтелектуальної незалежності / І. Самсін // Вісник національної академії прокуратури України. - № 1. — 2011. - С. 95-101;

168. Селівон М. Гармонізація положень національного законодавства з нормами міжнародного права та їх застосування в практиці Конституційного Суду України / М. Селівон // Вісник Конституційного Суду України. - № 3. - 2003. - С. 36-51;

169. Сергієнко Н. Взаємодія міжнародного та національного права в практиці Конституційного Суду України / Н. Сергієнко // Вісник Конституційного Суду України. — № 6. - 2004. - С. 116-125;

170. Сергієнко Н. Міжнародні договори у практиці органів

конституційної юрисдикції європейських держав: контроль

конституційності положень міжнародно-правових актів / Н. Сергієнко // Вісник Конституційного Суду України. — № 1. - 2007. - С. 45-56;

171. Скомороха В. Захист прав і свобод людини Конституційним Судом України в контексті практики Європейського суду з прав людини / В. Скомороха // Вісник Конституційного Суду України. — № 2. - 2001. - С. 40-47;

172. Скурко Е. В. Принципы права: монография / Е. В. Скурко. - М.: Ось-89, 2008. - 192 с.;

173. Смирнов А. В. Толкование норм права: учебно-практическое пособие / А. В. Смирнов, А. Г. Манукян. — М.: Проспект, 2008. - 144 с.;

174. Соловйов О. Особливості тлумачення міжнародних договорів

координуючого характеру (до питання ефективного цільового тлумачення Конвенції про захист прав і основних свобод людини) [Електронний ресурс] / О. Соловйов // Права людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи . - 31 березня 2006 р.. - режим доступу:

http://www.khpg.org/enZpdaZindex.php?id=1157012616 (дата звернення: 14.05.2015);

175. Темченко В. Особливості співвідношення Європейської конвенції

з прав людини, практики Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України / В. Темченко // Вісник Конституційного Суду України. — № 4. - 2007. - С. 91-99;

176. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень / В. Тихий // Вісник Конституційного

Суду України. — № 1. - 2001. - С. 62-71;

177. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и

практики: монография / Ю. Н. Тодыка. - Х.: Факт. - 2000. - 608 с.;

178. Конституция Российской Федерации: Научно-практический

комментарий. / Под редакцией Б. Н. Топорнина. - М.: Юрист, 1997. - 716 с.;

179. Трагнюк О. Національний суд і тлумачення міжнародних

договорів [Електронний ресурс] / О. Трагнюк // Юридичний журнал. -

2003. - № 4. - режим доступу:

http://www.justinian.com.uaZarticle.php?id=215 (дата звернення:

14.05.2015);

180. Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів

національним судом [Електронний ресурс] / О. Трагнюк // Право України. - 2001. - № 3. - режим доступу:

http: //pravoznavec. com. ua/period/article/832/%D2 (дата звернення:

14.05.2015);

181. Усанов В. Е. Конституционное (государственное) право

Российской Федерации: учебник / Под общей редакцией

Хмелевской С. А., Хмелевского С. В. - М.: ПЕР СЭ, 2003. - 576 с.;

182. Ушаков Н. А. Государство в системе международно-правового регулирования: учебное пособие / Н. А. Ушаков. - М., 1997. - 62 с.;

183. Хижняк В. С. Реализация международных обязательств России в области прав человека в свете проблемы соотношения международного и внутригосударственного права РФ / В. С. Хижняк // Государство и право. - 2007. - № 8. - С. 31-38;

184. Черданцев А. Ф. Толкование права / Общая теория государства и права: Академический курс. Под редакцией М. Н. Марченко Т. 2. - М.: Зерцало, 1998. - 600 с.;

185. Черкес М. Ю. Міжнародне право: підручник / М. Ю. Черкес. - К.: Правова єдність, 2009. - 392 с.;

186. Черниченко С. В. Теория международного права. В 2-х томах. Т. 1: Современные теоретические проблемы / С. В. Черниченко. - М.: Издательство «НИМП», 1999. - 531 с.;

187. Чубар Л. Гармонізація законодавства України в галузі правосуддя з вимогами Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини / Л. Чубар // Вісник Конституційного Суду України.. - 2000 - № 6. - С. 72-77;

188. Шаповал В. Конституція і співвідношення національного та міжнародного права (порівняльний аналіз) / В. Шаповал // Юридична

газета. - 2006. — № 10. - С. 4;

189. Шевчук С. Творча роль судді у процесі тлумачення конституції / С. Шевчук // Вісник Конституційного Суду України. - 2008. — № 4. - С. 100-109;

190. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. - Тула: Автограф, 2001. - 720 с.;

191. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. - М.: Спарк, 1995. - 335 с.;

192. Шилина Е. М. Толкование права: теоретические и практические аспекты / Е. М. Шилина. — Минск: Тесей, 2008. - 96 с.;

193. Шлянцев Д. А. Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации» (постатейный) / Д. А. Шлянцев. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 136 с.;

194. Шугрина Е. С. Техника юридического письма / Е. С. Шугрина. - М., 2000. - 272 с.;

195. Шумилов В. М. Международное право / В. М. Шумилов. - М.: ТК Велби, 2008. - 485 с.;

196. M. P. van Alstine. Dynamic Treaty Interpretation // University of Pennsylvania Law Review - 1998. - Volume 146, No. 3. - pp. 687-793;

197. Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the U.N. Headquarters Agreement of 26 June 1947 // ICJ Reports. 1988;

198. J. de Arechaga. International Law In the Past Third Of а Century / L. Henkin, R. C. Pugh, O. Schachter, H. Smit. International Law. Cases and Materials, West Publishing Co., St. Paul., 1993. - pp. 420-422;

199. A. Aust. Modern Treaty Law and Practice. - Cambridge University Press, 2000. - 443 pp.;

200. A. Barak. The Judge in the Democracy. - Princeton University Press,

2008. - 368 pp.;

201. F. Becker, A. Campbell. International Treaties in Germany: The

Legislative Competence of Parliament and the Interpretative Competence of the Courts // European Public Law. - 2007. - Volume 13, Issue 2. - pp. 289­309;

202. D. J. Bederman. Classical Canons: Rhetoric, Classicism and Treaty Interpretation. — Ashgate: Aldershot, Burlington, Singapore, Sydney, 2001. - 340 pp.;

203. D. S. Berry. Hyper-Interpretation: Promise or Peril? // Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law). - 2008. - Volume 102. - pp. 416-420;

204. B. Bix. Questions in Legal Interpretation / Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy. Editor A. Marmor. - Oxford: Clarendon Press, 1997. - pp. 137-154;

205. M. Bodig. Legal Interpretation, Intentionalism, and the Authority of Law // Acta Juridica Hungarica. - 2007. - Volume 48, No. 2. - pp. 125-142;

206. W. Brugger. Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Anthropology: Some Remarks from a German Point of View // The American Journal of Comparative Law. - 1994. - Volume 42, No. 2. - pp. 395-421;

207. G. L. Bruns. Law and Language: Hermeneutics of the Legal Text / Legal Hermeneutics. History, Theory, and Practice. - Edited by G. Leyh. - University of California Press, 1992. - рр. 21-34;

208. J. A. Bush. How Did We Get Here? Foreign Abduction After Alvarez- Machain // Stanford Law Review. - 1992-1993. - Volume 45. - pp. 939­969;

209. J. A. Cahn. Saks: A Clarification of the Warsaw Convention Passenger Liability Standard // The University of Miami Inter-American Law Review. - 1985. - Volume 16, No. 3. - pp. 539-558;

210. B. E. Carter, P. R. Trimble. International Law. - Little, Brown and Company, Boston, 1991. - 1444 pp.;

211. D. Criddle. The Vienna Convention on the Law of Treaties in U.S. Treaty Interpretation // Virginia Journal of International Law Association. - 2003-2004. - Volume 44, Issue 1. - pp. 431-500;

212. L. F. Damrosch. Is International Law Part of U.S. Law? Understanding an Awkward Relationship: Interpreting U.S. Treaties in Light of Human Rights Values // New York Law School Law Review. - 2002-2003. - Volume 46. - pp. 43-62;

213. D. J. Devine. The Relationship between International Law and Municipal Law in Light of the Constitution of the Republic of Namibia // Case Western Reserve Journal of International Law. - 1994. - Volume 26, Issues 2-3. - pp. 295-314;

214. Displacement of State Laws by Treaties // Columbia Law Review. - 1914. - Volume 14, No. 8. - pp. 667-669;

215. R. Dworkin. Law's Empire. - Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1986. - 470 pp.;

216. T. Endicott. Legal Interpretation [Electronic resource] // University of Oxford Legal Research Paper Series. - 2011. - Paper No. 39/2011. - Access regime: http://ssm.com/abstract= 1872883 (date accessed: 14.05.2015);

217. T. A. O. Endicott. Putting Interpretation in Its Place // Law and Philosophy. - 1994. - Volume 13, No. 4. - pp. 451-479;

218. W. N. Eskridge, P. P. Frickey. Statutory Interpretation as Practical Reasoning // Stanford Law Review. - 1990. - Volume 42, No. 2. - pp. 321­384;

219. W. N. Eskridge. The New Textualism // UCLA Law Review. - 1990. - Volume 37. - pp. 621-691;

220. M. D. Evans. International Law. - Oxford University Press, Oxford, 2006. - 833 pp.;

221. A. P. Fachiri. Interpretation of Treaties // The American Journal of International Law. - 1929. - Volume 23, No. 4. - pp. 745-752;

222. D. Fairman. The Interpretation of Treaties // Transactions of the Grotius Society, 1934. - Volume 20: Problems of Peace and War, Papers Read before the Society in the Year 1934. - pp. 123-139;

223. O. M. Fiss. Objectivity and Interpretation // Stanford Law Review. - 1982. - Volume 34, No. 4. - pp. 739-763;

224. G. Fitzmaurice. The Law and Procedure of the International Court of Justice: Treaty Interpretation and Certain Other Treaty Points / M. Dixon, R. McCorquodale, S. Williams. Cases and Materials on International Law. - Oxford University Press, Oxford, 2011. - pp. 81-82;

225. International Law. Cases and Materials. Editors: W. Friedman, O. J. Lissitzyn, R. C. Pugh. - West Publishing Co., 1969. - 1205 pp.;

226. R. K. Gardiner. Treaty Interpretation. - Oxford University Press, Oxford, 2008. - 407 pp.;

227. А. Glashausser. Difference and Deference in Treaty Interpretation // Villanova Law Review. - 2005. - Volume 50. - pp. 25-86;

228. J. Goldsworthy. Interpreting Constitutions: A Comparative Study. - Oxford University Press, Oxford, 2007. - 384 pp.;

229. J. J. E. Gracia. Relativism and the Interpretation of Texts / J. Margolis, T. Rockmore. The Philosophy of Interpretation. - Blackwell Publishers, Oxford, Maiden, 2000. - pp. 43-62;

230. H. Grotius. The Rights of War and Peace. Book II. - Editor: R. Tuck. - Liberty Fund, Indianapolis, 2005. - 1625 pp.;

231. J. Habermas. Between Facts and Norms. - Polity Press, Cambridge,

2009. - 631 pp.;

232. D. Hoy. Interpreting the Law: Hermeneutical and Poststructuralist Perspectives // Southern California Law Review. - 1985. - Volume 58, No. 1. - pp. 135-176;

233. C. Hyde. Concerning the Interpretation of Treaties // The American Journal of International Law. - 1909. - Volume 3, No. 1. - pp. 46-61;

234. Interpretation and Construction of contracts // The American Law Register. - 1863. - Volume 11, No. 3. - pp. 129-139;

235. T. P. Ion. Sanctity of Treaties // The Yale Law Journal. - 1911. - Volume 20, No. 4. - pp. 268-291;

236. Jesse Lewis (The David J. Adams) Claim (United States v. Great Britain). Claims Arbitration under the Special Agreement of August 18, 1910, 1921 / L. Henkin, R. C. Pugh, O. Schachter, H. Smit. International Law. Cases and Materials, West Publishing Co., St. Paul., 1993;

237. D. Kennedy. The Turn to Interpretation // Southern California Law Review. - 1985. - Volume 58 - pp. 251-275;

238. J. Kleinheisterkamp. Legal Certainty in the MERCOSUR: The Uniform Interpretation of Community Law // NAFTA: Law and Business Review of the Americas. - 2000. - Volume 6. - pp. 5-34;

239. M. Koskenniemi. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument / M. Dixon, R. McCorquodale, S. Williams. Cases and Materials on International Law. - Oxford University Press, Oxford, 2011. - p. 83;

240. M. Krausz. Interpretation and Transformation. - Rodopi. Amsterdam, New York, 2007. - 154 pp.;

241. H. Lauterpacht. Some Observations on Preparatory Work in the Interpretation of Treaties // Harvard Law Review. - 1935. - Volume 48, No. 4. - pp. 549-591;

242. A. Lee. Comments: United States v. Alvarez-Machain: The Deleterious Ramnifications of Illegal Abductions // Fordham International Law Journal. - 1993. - Volume 17, Issue 1. - pp. 126-189;

243. B. Levenbook. The Sustained Dworkin // University of Chicago Law Review. - 1986. - Volume 53, No. 3. - pp. 1108-1126;

244. H. Lindhal. Dialectic and Revolution: Confronting Kelsen and Gadamer on Legal Interpretation // Cardozo Law Review. - 2002-2003. -

Volume 24. - pp. 769-798;

245. J. Lowe. Note: What Would Grotius Do? Methods and Implications of Incorporating the Contract Law Doctrine of Illusory Promises Into the Law of Treaty Interpretation // Washington University Global Studies Law Review. - 2007. - Volume 6. - pp. 703-722;

246. I. Maclean. Interpretation and Meaning In the Renaissance: The Case of Law. - Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Chester, Sydney, 1992. - 237 pp.;

247. C. J. Mahoney. Treaties as Contracts: Textualism, Contract Theory, and the Interpretation of Treaties // The Yale Law Journal. - 2007. - Volume 116, No. 4. - pp. 824-857;

248. A. Marmor. Interpretation and Legal Theory. - Hart Publishing, Oxford, Portland, 2005. - 179 pp.;

249. J. H. Merryman. The Italian Style III: Interpretation // Stanford Law Review. - 1966. - Volume 18, No. 4. - pp. 583-611;

250. A. de Mestral, E. Fox-Decent. Rethinking the Relationship between International and Domestic Law // McGill Law Journal/Revue de droit de McGill. - 2008. - Volume 53. - pp. 573-648;

251. M. S. Moore. Interpreting Interpretation // Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy. Editor: A. Marmor. - Clarendon Press, Oxford, 1997. - pp. 1-30;

252. R. Mushkat. International Law in HKSAR Courts // California Western International Law Journal. - 1998. - Volume 28. - pp. 353-377;

253. D. Patterson. Editor's Symposium: What Is Legal Interpretation? Interpretation in Law // San Diego Law Review. - 2005. - Volume 42, Issue 2. - pp. 685-710;

254. E. W. Patterson. The Interpretation and Construction of Contracts // Columbia Law Review. - 1964. - Volume 64, No. 5. - pp. 833-865;

255. J. J. Paust, J. M. van Dyke, L. A. Malone. International Law and

Litigation in the U.S. - Thomson-West, 2000. - 1135 pp.;

256. T. A. Peters. Comment: Olympic Airways v. Husain: The United

States Supreme Court Expands the Scope of an “Accident” for Purposes of

Article 17 of the Warsaw Convention and Consequently Contradicts Its Application of MultilateralInternational Treaty Interpretation // Oklahoma City University Law Review, Spring. - 2006. - Volume 31, Issue 1. - pp. 193-208;

257. K. C. Randall. The Treaty Power // Ohio State Law Journal. - 1990. - Volume 51, Issue 5. - pp. 1089-1126;

258. J. Raz. Interpretation without Retrieval / Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy. Editor: A. Marmor, Clarendon Press, Oxford, 1997. - pp. 155-176;

259. P. Ricoeur. Hermeneutics and the Human Sciences / Editor: J. B. Thompson. - Cambridge University Press, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1998. - 314 pp.;

260. P. Ricoeur. The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text // New Literary History. - 1973. - Volume 5, No. 1. - pp. 91-117;

261. M. A. Rogoff. Interpretation of International Agreements by Domestic Courts and the Politics of International Treaty Relations: Reflections on Some Recent Decisions of the United States Supreme Court // The American University Journal of International Law & Policy. - 1996. - Volume 11, Issue 4 - pp. 559-686;

262. B. Ruthers, A. Birk. Rechtstheorie. 4. Auflage. - Verlag C. H. Beck, Munchen, 2008. - 618 s.;

263. A. A. Schiller. Roman Interpretatio and Anglo-American Interpretation and Construction // Virginia Law Review. - 1941. - Volume 27, No. 6. - pp. 733-768;

264. F. D. E. Schleiermacher. Foundations: General Theory and Art of Interpretation / The Hermeneutics Reader. Editor: R. Moeller-Vollmer. -

Continum, New York, 2006. - pp. 72-97;

265. C. J. Schwindt. Interpreting the United Nations Charter: From Treaty to World Constitution // U. C. Davis Journal of International Law & Policy.

- 2000. - Volume 6, Issue 2. - pp. 193-216;

266. J. Semmelmann. United States v. Alvarez-Machain // The American Journal of International Law. - 1992. - Volume 86, No. 4. - pp. 811-820;

267. H. Silving. A Plea for a Law of Interpretation // University of Pennsylvania Law Review. - 1950. - Volume 98, No. 4. - pp. 499-529;

268. I. M. Sinclair. The Principles of Treaty Interpretation and Their Application by the English Courts // The International and Comparative Law Quarterly. - 1963. - Volume 12, No. 2. - pp. 508-551;

269. M. Staake. What are we looking for? - The aim of legal interpretation / Interpretation in Polish, German and European Private Law. Editors: B. Heiderhoff, G. Zmij. - Selluer, Munich. - 2011. - pp. 31-45;

270. H. J. Steiner, D. F. Vagts. Transnational Legal Problems: Materials and Text. - The Foundation Press, Inc., Mineola, New York, 1976. - 1429 pp.;

271. N. Stoljar. Survey Article: Interpretation, Indeterminacy and

Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law // The Journal of Political Philosophy. - 2003. - Volume 11, No. 4. - pp. 470-498;

272. S. S. Sullivan. Rethinking Treaty Interpretation // Texas Law Review.

- 2008. - Volume 86, No. 4. - pp. 777-818;

273. Symposium on Legal and Political Hermeneutics: Legal and Political Hermeneutics, or Principles of Interpretation and Construction in Law and Politics, With Remarks on Precedents and Authorities: Charter III // Cardozo Law Review. - 1995. - Volume 16. - pp. 2049;

274. T. Tajti. Non-Law-Making Treaties. To What Extent is Private & Commercial Contract Law of Relevance? The Gabcikovo-Nagymaros Dispute / T. Tajti. Public Law for Business Lawyers, Central European

University, Legal Studies Department, Budapest, 2010-2011. - 282 pp.;

275. The Interpretation of Treaties by United States Courts // Columbia Law Review. - 1930. - Volume 30, No. 4. - pp. 521-527;

276. P. M. Tiersma. The Ambiguity of interpretation: distinguishing Interpretation from Construction // Washington University Law Quarterly. - 1995. - Volume 73. - p. 1095;

277. Z. Tobor, T. Pietrzykowski. Does theory of Contractual Interpretation rest on a Mistake? / Interpretation in Polish, German and European Private Law. Editors: B. Heiderhoff, G. Zmij. - Selluer, Munich. - 2011. - pp. 15­29;

278. E. Vattel. The Law of Nations. - T. & J. W. Johnson, Philadelphia, 1863. - 896 pp.;

279. T. Vesting. Rechtstheorie. - Verlag C. H. Beck, Munchen, 2007. - 165 s.;

280. J. Wessel. Relational Contract Theory and Treaty Interpretation: End­Game Treaties v. Dynamic Obligations // New York University Annual Survey of American Law. - 2004. - Volume 60, Issue 1. - pp. 149-186;

281. Q. Wright. The Legal Nature of Treaties // The American Journal of International Law. - 1916. - Volume 10, No. 4. - pp. 706-736;

282. R. Zippelius. Rechtsphilosophie. - Verlag C. H. Beck, Munchen, 2011. - 226 s.

283. I. Zvieriev. EU impact on the interpretation of international treaties by Ukrainian courts // Studia Juridica et Politica Jaurinensis. - 2014. - No. 1. - P. 69-74.

284. I. Zvieriev. The interpretation power of Ukrainian Constitutional Court as one of the main reasons of Ukrainian crisis of 2013-2014 // Mfl'niky Prava v Stredoeuropskom priestore 2014. - S. 856-860.

Енциклопедичні та довідкові джерела

285. Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия /

A. Б. Барихин. - М.: Книжный мир, 2010. - 960 c.;

286. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4 / В. И. Даль. — М.: Русский язык, 1982. — 683 с.;

287. Енциклопедія українознавства: в 3 т. Т. 2. / головний редактор.

B. Кубійович. - К.: Інститут української археографії та

джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 1995. - 431 с.;

288. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. — М.: Советская Энциклопедия, 1973. - 848 с.;

289. Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів // укладачі: Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульнюк / за загальною редакцією В. В. Дубічинського. - Х.: ВД «Школа». - 2009. - 1008 с.;

290. Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. - М., 2006. - 972 с.;

291. The American Restatement (Second) of Contracts, P. 20. Cited by: J. H. Herbots. Interpretation of Contracts / Elgar Encyclopedia of Comparative Law / Editor: J. M. Smits, Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2006. - 821 pр.;

292. Black's Law Dictionary. Eighth edition / Editor in Chief B. A. Garner. - St. Paul: Thomson-West, 2007. - 1810 pp.;

293. J. Dickson. Interpretation and Coherence in Legal Reasoning [Electronic resource] // Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010. - Access regime: http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-interpret/ (date accessed: 14.05.2015);

294. J. M. Smits. Elgar Encyclopedia of Comparative Law. - Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2006. - 821 pp.

<< |
Источник: ЗВЄРЄВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -