<<
>>

17.6. Співвідношення національного і міжнародного права

Розширення міжнародного партнерства і співробітництва в різних галузях громадського життя, всезростаюче значення ролі міжнародних відносин, поглиблення їхнього впливу на внутрішнє життя держав підсилюють значення міжнародного права.

Сучасне міжна-

141

родне право стає універсальним регулятором, що виражає загальнолюдські цінності та пріоритети.
У нинішніх умовах примат міжнародного права над національним виступає однією з найважливіших правових гарантій забезпечення миру, взаємовигідного співробітництва держав, вирішення задач планетарного характеру, у забезпеченні прав людини.
Міжнародне право — складова частина національної системи права кожної сучасної держави. Ця інтеграція відбувається у процесі укладання державами різного роду договорів, підписання міжнародних декларацій у результаті вступу держави в міжнародні організації. Складається, таким чином, особлива галузь наддержавного права, що включається в систему національного права. Конституція України містить таку норму — у ст. 9 зазначено, що міжнародні договори, обов'язковість яких затверджена Верховною Радою України, є частиною національного законодавства.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. Розкрийте системність права та її значення.
2. Які існують підстави поділу права на галузі та інститути?
3. Які ви знаєте галузі права?
4. Розкрийте співвідношення матеріального і процесуального, приватного і публічного, міжнародного і національного права.
142
родне право стає універсальним регулятором, що виражає загальнолюдські цінності та пріоритети.
У нинішніх умовах примат міжнародного права над національним виступає однією з найважливіших правових гарантій забезпечення миру, взаємовигідного співробітництва держав, вирішення задач планетарного характеру, у забезпеченні прав людини.
Міжнародне право — складова частина національної системи права кожної сучасної держави. Ця інтеграція відбувається у процесі укладання державами різного роду договорів, підписання міжнародних декларацій у результаті вступу держави в міжнародні організації. Складається, таким чином, особлива галузь наддержавного права, що включається в систему національного права. Конституція України містить таку норму — у ст. 9 зазначено, що міжнародні договори, обов'язковість яких затверджена Верховною Радою України, є частиною національного законодавства.
Запитання і завдання для самоконтролю
1. Розкрийте системність права та її значення.
2. Які існують підстави поділу права на галузі та інститути?
3. Які ви знаєте галузі права?
4. Розкрийте співвідношення матеріального і процесуального, приватного і публічного, міжнародного і національного права.
142
родне право стає універсальним регулятором, що виражає загальнолюдські цінності та пріоритети.

У нинішніх умовах примат міжнародного права над національним виступає однією з найважливіших правових гарантій забезпечення миру, взаємовигідного співробітництва держав, вирішення задач планетарного характеру, у забезпеченні прав людини.

Міжнародне право — складова частина національної системи права кожної сучасної держави. Ця інтеграція відбувається у процесі укладання державами різного роду договорів, підписання міжнародних декларацій у результаті вступу держави в міжнародні організації. Складається, таким чином, особлива галузь наддержавного права, що включається в систему національного права. Конституція України містить таку норму — у ст. 9 зазначено, що міжнародні договори, обов'язковість яких затверджена Верховною Радою України, є частиною національного законодавства.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Розкрийте системність права та її значення.

2. Які існують підстави поділу права на галузі та інститути?

3. Які ви знаєте галузі права?

4. Розкрийте співвідношення матеріального і процесуального, приватного і публічного, міжнародного і національного права.

142

<< | >>
Источник: Волинка К. Г.. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 240 с.. 2003

Еще по теме 17.6. Співвідношення національного і міжнародного права:

 1. 5.1.5. Порушення рівноправності громадян залежно від, їх расової, національної належності чи ставлення до релігії
 2. Глава І Конституційне право як провідна галузь національного права України, наука та навчальна дисципліна
 3. 5. Джерела конституційного права Украши як галузі національного права
 4. Розділ I ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 5. 17.5. Публічне і приватне право
 6. 17.6. Співвідношення національного і міжнародного права
 7. ЗМІСТ
 8. 1.2. Еволюція національного законодавства про надання послуг у сфері освіти в контексті європейського вибору
 9. § 4. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках
 10. § 6. Оптимальна виборча система для національних виборів
 11. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про мову зносин органів влади і діловодства в адміністративнотериторіальних одиницях, утворених за національною ознакою» (листопад 1925 р.)
 12. Декларація прав національностей України (1 листопада 1991 р.)
 13. Закон України «Про національні меншини в Україні» (25 червня 1992 р.)
 14. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
 15. Замість вступу (витоки й становлення української національної державності та права)
 16. Люблинська Унія 1569p. Політично-суспільний лад на Україні. Національний рух на українських землях. Берестейська Унія 1596р.Укра- їнський народ і козаччина.
 17. Міжнародний договір як джерело національного права. Світовий досвід застосування міжнародних договорів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -