<<
>>

10.2.5. Актуальні питання класифікації юридичної відповідальності

Традиційно в основу поділу юридичної відповідальності на види покладено характер правопорушення, його зовнішню форму – санкцію. Вид названої відповідальності визначається галузевою належністю охоронних відносин, які виникають у разі скоєння правопорушення та згідно з чотиричленною схемою правопорушень включають кримінальне, адміністративне, цивільне та дисциплінарне правопорушення.

Кримінальна відповідальність – це особливий правовий інститут, у межах якого здійснюється офіційна оцінка поведінки особи як злочинної. Кримінальна відповідальність матеріалізується в обвинувальному вироку суду і зазвичай включає засудження особи за вчинений злочин, призначення їй покарання, його відбування, судимість тощо.

Адміністративна відповідальність як різновид правової відповідальності – це специфічна форма реагування держави в особі її компетентних органів на вчинення адміністративних проступків, згідно з якою особи, що скоїли ці проступки, повинні відповісти перед уповноваженими державними органами за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установлених законом формах і порядку.

Під дисциплінарною відповідальністю розуміють винне порушення трудової дисципліни і службових обов’язків. Такі порушення можуть бути виражені як у діяннях, так і у бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності.

Цивільно-правова відповідальність передбачена за порушення договірних зобов’язань або за спричинення позадоговірної майнової шкоди, має свої характерні риси, що визначаються специфікою даної галузі права і предмета регулювання.

Окрім цих видів в останній час окремі вчені додають конституційну, процесуальну, міжнародну.

Конституційно-правова відповідальність – самостійний вид юридичної відповідальності, який випливає з порушень норм конституційного права, спрямований на забезпечення правової охорони Конституції України та передбачає необхідність для суб’єктів конституційного правопорушення відповідати за свою юридично значиму поведінку, що реалізується у сфері конституційно-правових відносин.

Процесуальна відповідальність – вид юридичної відповідальності, що настає на підставі вчинення процесуального правопорушення у вигляді невиконання чи порушення процесуальних обов’язків учасниками кримінального, цивільного, адміністративного чи конституційного судочинства.

Міжнародно-правова відповідальність – вид юридичної відповідальності, що вин икає внаслідок порушення чи невиконання суб’єктами міжнародних відносин норм міжнародного права та полягає: а) у примушенні суб’єктів міжнародних відносин до виконання порушених обов’язків, передбачених нормами міжнародного права; б) у наданні потерпілому компенсації за спричинену правопорушенням шкоду; в) у створенні для суб’єкта міжнародного правопорушення певних правових обмежень та негативних наслідків.

Отже, основними критеріями класифікації юридичної відповідальності можна вважати такі: за галузями права – кримінальна, адміністративна, цивільна, конституційна, міжнародна; за характером застосовуваних санкцій – каральна (штрафна), правопоновлююча, дисциплінарна, майнова; за формами здійснення юридичної відповідальності – судова чи позасудова, добровільна та примусова.

Але найбільш загальний (універсальний) критерій класифікації юридичної відповідальності є критерій за характером санкцій, оскільки саме він включає і галузевий характер окремих видів відповідальності і відповідний характер застосування санкцій. Також даний критерій не вказує, на відміну від інших критеріїв, лише на негативний аспект відповідальності (наприклад, правопоновлююча відповідальність може здійснюватися добровільно, що виключає втручання у цей процес відповідних державних органів, примусу), адже традиційно в основу поділу юридичної відповідальності на види покладено характер правопорушення, його зовнішню форму – санкцію.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013

Еще по теме 10.2.5. Актуальні питання класифікації юридичної відповідальності:

 1. 10.2.Теоретичні проблеми юридичної відповідальності
 2. 10.2.1. Природа, сутність, поняття та характерні риси юридичної відповідальності
 3. 10.2.2. Функції юридичної відповідальності
 4. 10.2.3. Підстави юридичної відповідальності
 5. 10.2.5. Актуальні питання класифікації юридичної відповідальності
 6. Розділ 22ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ22.1. Поняття юридичної відповідальностіЮридична відповідальність — одна з форм соціальної відповідальності. Сутність соціальної відповідальності полягає в обов'язку індивіда виконувати вимоги, що висуваються до нього суспільством, державою, іншими індивідами. Крім юридичної, в суспільстві діють і інші форми соціальної відповідальності: моральна, політична, організаційна, суспільна, партійна й інша.
 7. 22.1. Поняття юридичної відповідальності
 8. 22.5. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакоюЄ кілька підстав для класифікації юридичної відповідальності. Серед них найдоцільнішою є класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій і за галузевою ознакою.За галузевою ознакою виділяють такі види юридичної відповідальності, як кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, конституційна і міжнародно-правова.Кримінальна відповідальність
 9. 22.6. Класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій
 10. § 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом
 11. Деякі питання юридичної відповідальності учасників адміністративного договору
 12. § 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності
 13. § 1. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
 14. § 2. Особливості юридичної відповідальності в екологічному законодавстві
 15. 3. Види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства
 16. § 3. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд
 17. 1.3. Основні обов’язки та особливості притягнення неповнолітніх до юридичної відповідальності.
 18. § 4. Поняття і види юридичної відповідальності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -