<<

ЗМІСТ

Розділ І

Поняття, завдання, система і принципи

кримінального права України. Наука кримінального права 3

Поняття й завдання кримінального права 3

Система і принципи кримінального права 6

Кримінальне право та суміжні галузі права 9

Наука кримінального права 11

Контрольні питання 14

Розділ ІІ

Закон про кримінальну відповідальність 15

Поняття і значення закону про кримінальну відповідальність 15

Чинне кримінальне законодавство.

Кримінальний кодекс і його структура 18

Чинність закону про кримінальну відповідальність

у часі 23

Чинність закону про кримінальну відповідальність

у просторі 28

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність 34

Контрольні питання 40

Розділ ІІІ

Поняття злочину і класифікація злочинів 41

Поняття злочину та його ознаки 41

Малозначність діяння як обставина,

що виключає кримінальну відповідальність 48

Класифікація злочинів 50

Контрольні питання 52

Розділ IV

Кримінальна відповідальність та її підстави.

Склад злочину і кваліфікація злочину 53

Поняття кримінальної відповідальності 53

Підстави кримінальної відповідальності 57

Поняття складу злочину та його ознаки 59

Види складу злочинів 64

Склад злочину і кваліфікація злочину 66

Контрольні питання 67

Розділ V

Об'єкт злочину 69

Поняття об'єкта злочину 69

Види об'єктів злочину та їх значення 70

Предмет злочину 74

Потерпілий від злочину 76

Контрольні питання 79

Розділ VI

Об'єктивна сторона складу злочину 80

Поняття об'єктивної сторони складу злочину 80

Суспільно небезпечне діяння 82

Суспільно небезпечні наслідки злочинного діяння 87

Причиновий зв'язок між суспільно небезпечним

діянням і суспільно небезпечними наслідками 91

Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя

та засоби вчинення злочину) 94

Контрольні питання 98

Розділ VII

Суб'єкт злочину 99

Поняття суб'єкта злочину та його ознаки 99

Суб'єкт злочину — фізична особа 101

Осудність як ознака суб'єкта злочину.

Поняття обмеженої осудності 103

Вік, з якого може наставати кримінальна

відповідальність 110

Спеціальний суб'єкт злочину 112

Контрольні питання 113

Розділ VIII

Суб'єктивна сторона складу злочину 114

Поняття й ознаки суб'єктивної сторони

складу злочину 114

Вина у формі умислу 117

Вина у формі необережності 121

Змішана (подвійна) форма вини 124

Факультативні ознаки суб'єктивної сторони

складу злочину 126

Помилка та її кримінально-правове значення 129

Контрольні питання 134

Розділ IX

Стадії вчинення умисного злочину 135

Поняття і види стадій вчинення умисного злочину 135

Готування до злочину 137

Замах на злочин 139

Закінчений злочин 142

Добровільна відмова при незакінченому злочині 144

Контрольні питання 148

Розділ X

Співучасть у злочині 149

Поняття, значення й ознаки співучасті 149

Види співучасників 152

Форми співучасті 158

Відповідальність співучасників 162

Причетність до злочину 169

Контрольні питання 172

Розділ XI

Множинність злочинів 173

Поняття одиничного злочину і множинності злочинів 173

Повторність злочинів 177

Сукупність злочинів 180

Рецидив злочинів 183

Контрольні питання 185

Розділ XII

Обставини, що виключають злочинність діяння 186

Поняття та види обставин, що виключають

злочинність діяння 186

Необхідна оборона 189

Уявна оборона 195

Затримання особи, що вчинила злочин 196

Крайня необхідність 199

Фізичний або психічний примус 202

Виконання наказу або розпорядження 204

Діяння, пов'язане з ризиком 206

Виконання спеціального завдання з попередження

чи розкриття злочинної діяльності організованої групи

чи злочинної організації 208

Контрольні питання 210

Розділ XIII

Звільнення від кримінальної відповідальності 212

Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності 212

Звільнення від кримінальної відповідальності

у зв'язку з дійовим каяттям 215

Звільнення від кримінальної відповідальності

у зв'язку з примиренням винного з потерпілим 216

Звільнення від кримінальної відповідальності

у зв'язку з передачею особи на поруки 218

Звільнення від кримінальної відповідальності

у зв'язку зі зміною обстановки 219

Звільнення від кримінальної відповідальності

у зв'язку з закінченням строків давності 221

Контрольні питання 225

Розділ XIV

Поняття, мета, система і види покарань 226

Поняття покарання 226

Мета покарання 228

Система покарань 236

Окремі види покарань 238

Контрольні питання 250

Розділ XV

Призначення покарання 252

Принципи і загальні засади призначення покарання 252

Призначення покарання за незакінчений злочин

та за злочин, вчинений у співучасті 258

Призначення більш м'якого покарання,

ніж передбачено законом 259

Призначення покарання за сукупністю злочинів 261

Призначення покарання за сукупністю вироків 264

Правила складання покарань та зарахування

строку попереднього ув'язнення 266

Контрольні питання 269

Розділ XVI

Звільнення від покарання та його відбування 270

Поняття і види звільнення від покарання

та його відбування 270

Звільнення від покарання у зв'язку із втратою

особою суспільної небезпеки 273

Звільнення від відбування покарання

з випробуванням 274

Звільнення від відбування покарання

з випробуванням вагітних жінок і жінок,

які мають дітей віком до семи років 277

Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання

обвинувального вироку 278

Умовно-дострокове звільнення від відбування

покарання 280

Заміна невідбутої частини покарання

більш м'яким 284

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком

до трьох років 286

Звільнення від покарання за хворобою 288

Амністія 291

Помилування 293

Контрольні питання 295

Розділ XVII

Судимість 297

Поняття судимості та її правові наслідки 297

Погашення судимості 299

Зняття судимості 302

Контрольні питання 302

Розділ XVIII

Примусові заходи медичного характеру

та примусове лікування 303

Поняття та мета примусових заходів медичного

характеру й примусового лікування 303

Види примусових заходів медичного характеру 304

Застосування примусових заходів медичного

характеру й примусового лікування 307

Контрольні питання 308

Розділ XIX

Особливості кримінальної відповідальності

та покарання неповнолітніх 309

Проблема кримінальної відповідальності

неповнолітніх 309

Особливості звільнення неповнолітніх

від кримінальної відповідальності 310

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх,

і особливості їх призначення 315

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання

та його відбування 317

Особливості погашення та зняття судимості

щодо неповнолітніх 319

Контрольні питання 320

<< |
Источник: Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП,2004. — 328 с.. 2004

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. 8.7.1. Смисловий зміст терміна лістинг
 3. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 4. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 5. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 6. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 7. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 8. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 10. 2.3. Становлення держави
 11. Региональные особенности жилищного страхования
 12. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 13. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 14. § 3. Засоби криміналістичної техніки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -