<<
>>

7.5. Заняття забороненими видами господарської діяльності

Окремі види забороненої господарської діяльності передбачені кримінальним законом як кримінальне карані діяння. Так, стаття 203 КК встановлює кримінальну відповідальність за заняття видами господарської діяльність, стосовно яких законом установлена спеціальна заборона.

Законом України від 7 лютого 1991 р. «Про підприємництво»1 заборонених видів підприємництва не встановлено. Закон містить перелік лише тих видів підприємницької діяльності, якими можуть займатися лише державні підприємства: виготовлення і реалізація зброї, вибухових

1 Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 3.- Ст.

13.

298

ечовин, наркотичних засобів чи психотропних речовин. гт 4 Закону дає перелік видів діяльності, якою можуть займатися юридичні особи лише за спеціальним дозволом (ліцензією), який видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органами. Окремими видами господарської діяльності можуть займатися лише юридичні особи, наприклад, діяльністю з випуску та обігу цінних паперів можуть займатися лише банки, акціонерні та інші товариства, для яких операції з цінними паперами становлять їх виключний вид діяльності.1

З цих законодавчих актів сам по собі випливає ґрунтовний висновок, що фізичні особи такими видами діяльності займатися не можуть, для фізичних осіб ці види діяльності є забороненими.

За ст. 203 КК України кваліфікуються дії особи, яка займається загальними забороненими видами господарської діяльності. Заняття спеціальними забороненими видами господарської діяльності:

контрабандою (ст. 201 КК);

фальшуванням або збутом підроблених грошей чи цінних паперів (ст. 199 КК);

проведенням абортів (ст. 134 КК);

виготовленням, зберіганням, збутом або транспор туванням з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК);

створенням або утриманням місць розпусти і звід ництвом (ст. 302 КК);

ввезенням, виготовленням, збутом і розповсюд женням порнографічних предметів (ст. ЗОЇ КК);

придбанням майна, здобутого злочином, або збут такого майна (ст. 198 КК);

виготовленням, зберіганням, збутом або придбан ням вогнепальної зброї (ст. 263 КК);

виготовленням, придбанням, зберіганням або збу том отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 321 КК);

10) незаконним виготовленням, придбанням, збері ганням, перевезенням, пересиланням або збутом нарко-

ичних засобів або психотропних речовин (ст. 307 КК); И) незаконним посівом або вирощуванням снотвор-маку чи конопель (ст. 310 КК);

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 1991 Р' " Відомості ВеРховної Ради України.- 1991.-

299

організацією або утриманням місць для вживання чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 317 КК України);

організацією або утриманням місць для вживання одурманюючих засобів (ст. 322 КК) -

кваліфікується за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за ці спеціальні види незаконної діяльності.

Діяння може кваліфікуватися за ст. 203 КК України лише за умови, що певні дії, види роботи утворюють діяльність, е діяльністю, тобто постійним заняттям з розрахунком на отримання від цього заняття певного прибутку. Не може кваліфікуватися за ст. 203 КК України виготовлення хоча і заборонених законом окремих предметів в одному примірнику для власних потреб, оскільки у такому випадку немає ні підприємництва, ні діяльності. Але це правило не поширюється на заняття спеціаль= ними видами господарської діяльності, відповідальність за які передбачена статтями 199, 134, 201, 302, 263, 307, 322 КК. Вчинення хоча б одного діяння чи виготовлення хоча б одного предмета (купюри, вогнепальної зброї, порнографічного предмета тощо) кваліфікуються за відповідними статтями КК України.

Частина 2 ст. 203 КК передбачає відповідальність за кваліфіковані види незаконної господарської діяльності. Кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 203 КК є отримання доходу у великих розмірах, який згідно з приміткою до ст. 203 КК у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також вчинення цього злочину особою, раніше судимою за заняття забороненими видами господарської діяльності.

Заняття забороненими видами господарської діяльності кваліфікується за ознакою заподіяння цією діяльністю істотної шкоди інтересам держави, інших юридичних або фізичних осіб, розміри якої визначаються з урахуванням:

розмірів прибутків від такої діяльності;

тривалості заняттям цією діяльністю;

сум, несплачених державі, партнерам.

За ч. 2 ст. 203 КК діяння кваліфікується і у випадку вчинення його особою, яка має не зняту чи непогашену судимість за попереднє вчинення злочину, передбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 203 КК.

300

Відповідальними за заняття забороненими видами господарської діяльності є всі особи, що досягли шістнадцятирічного віку.

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 7.5. Заняття забороненими видами господарської діяльності:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -