<<
>>

8.13. Незаконне полювання

Незаконним називається полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або забороненими знаряддями і способами, або на тварин, полювання на яких заборонено. Полювання - це відстежування з метою здобичі, переслідування і здобич диких тварин і птахів.

Перебування без належного дозволу в мисливських угіддях з рушницею (мисливською вогнепальною зброєю навіть у зібраному стані), капканами та іншими знаряддями полювання, з собаками чи зі здобиччю прирівнюється до полювання.

Полювання на Украі'ні регулюється Положенням про полювання та мисливське господарство України, що затверджене постановою Ради Міністрів 8 серпня 1989 р.

Предметом незаконного полювання можуть бути лише дикі тварини і птахи. Положенням про полювання та мисливське господарство полюванням визнається здобування звірів і птахів, що знаходяться в стані природної свободи. Незаконне заволодіння дикими тваринами і птахами, що перебувають у розплідниках і вольєрах або вирощуються відповідними організаціями, установами і підприємствами, визнається розкраданням чужого майна (ст. 185 КК).

За ч. 1 ст. 248 КК діяння кваліфікується лише у випадку, якщо незаконним полюванням була заподіяна іс-'отна шкода, а також полювання на звірів і птахів, полю-ання на яких заборонено, тобто полювання на звірів і чахів, що занесені до Червоної книги України, або по-эвання на території державного заповідника чи на ін-JHX територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. "озмір заподіяної незаконним полюванням шкоди ви-сться з допомогою такс, затверджених Міністер-* хорони навколишнього природного середовища і СТЄ^СТВ°М л'сового господарства України 12 лютого -' Для нарахування розміру стягнень за збитки,

351

заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд. При цьому необхідно враховувати, що за незаконне добування або знищення диких тварин на території державного заповідника, державного природного національного парку, державного зоологічного заказника стягнення проводиться по таксі на відповідний вид тварин, збільшений у два рази (п. 20 постанови Верховного Суду України від 26 січня 1990р.).

Згідно з додатком № 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 287 встановлені такі такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження:

I. За незаконне добування або знищення (за одну тварину) нараховується сума у мінімальних заробітних платах:

звірі: а) бурий ведмідь - 170 (розмірів мінімальних заробітних плат); б) лось, олень благородний - 170; в) олень плямистий, лань - 70; г) кабан, муфлон, козуля, бобер - 40; д) байбак, куниця, норка, єнотовидний соба ка, лисиця, ондатра, нутрія - 20; є) заєць-русак, тхір лі совий, ласка, білка, дикий кролик - 4,5; ж) інші корисні види - 2,5;

птахи: а) лебідь шипун і кликун, лелека і мала біла чапля - 29; б) тетерук, сіра і руда чаплі - 22; в) рябчик, сова, денні пернаті хижаки - 15; г) шилодзьобка, гала- газ - 9; д) гуси, фазан, сіра куріпка - 4; є) качка, лиска, голуб, кулик, перепілка та інші мисливські птахи - 2;

II. Незаконне знищення (розорення) гнізда, нори, боб рової загати, інших жител тварин - за таксою на відпо відний вид тварин, збільшений удвічі;

III. Незаконне вилучення яєць із гнізда - 20% такси на відповідний вид птаха за кожне яйце.

Крім розміру заподіяної незаконним полюванням шкоди, визначеної з застосуванням зазначених такс, враховується також вартість, екологічна цінність, кількість добутого, пошкодженого чи знищеного, а також розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу (п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 p.).

352

Положенням про полювання та мисливське господарство встановлено перелік тварин і птахів, полювання на яких заборонено: зубри, бобри, байбаки, білки, дикі кролі куниці, ласки, горностаї, борсуки, тхори, норки, видри, лані, тетеруки, глухарі, рябчики, фазани, сірі куріпки, жу'рашгі' дрофи, лебеді, гуси, пелікани, лелеки, білі чаплі та інші немисливські птахи.

Лише за платними ліцензіями дозволяється полювання на ведмедів, оленів, лосів, диких кабанів, козуль.

Незаконне полювання кваліфікується за ч. 2 ст. 248 КК у випадку застосування при вчиненні злочину авто-мототранспортних засобів, тобто всіх можливих технічних засобів, машин і механізмів, з допомогою яких підвищується ефективність полювання. До таких відносять усі види автомобілів, мотоцикли, човни і катери, гелікоптери та інші самохідні машини, які можуть використовуватися для вистежування чи добування звірів або птахів. Згідно зі статтями 264, 248 і 249 КК і ст. 81 КПК знаряддя злочину, належні винній особі, в тому числі мисливські рушниці, риболовні сітки, автомашини, човни, мотоцикли та інші транспортні і плавучі засоби, за допомогою яких вчинювалося чи полегшувалося вчинення незаконного вилову риби, відстріл звірів, птахів тощо, підлягають конфіскації як знаряддя вчинення злочину (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 p.).

Злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 248 КК у тих випадках, коли він був вчинений: а) посадовою особою, або б) за попередньою змовою групою осіб, або в) способом масового знищення звірів чи птахів або інших видів тваринного світу, або г) особою, раніше судимою за незаконне полювання.

Відповідальність за незаконне полювання настає з шістнадцяти років.

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 8.13. Незаконне полювання:

 1. 39. Преступления против личной свободы. Разграничение похищения человека, незаконного лишения свободы, захвата заложника.
 2. 46. Виды преступлений в сфере предпринимательской и банковской деятельности. Правовой анализ незаконного предпринимательства.
 3. 56. Незаконный оборот оружия: характеристика признаков преступлений. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.
 4. 57. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Правовой анализ незаконного оборота наркотических средств.
 5. 59. Экологические преступления, их классификация. Правовой анализ незаконной добычи водных животных и растений и незаконной охоты.
 6. Е. Незаконные способы получения коммерческой тайны конкурентами
 7. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
 8. 6.9.6. Кваліфікація придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочином
 9. 8.13. Незаконне полювання
 10. 8.14. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
 11. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
 12. 6.5. Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину)
 13. 10.5. Причетність до злочину
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -