<<
>>

Цивільні справи

9.18. Для виконання рішення суду в цивільній справі, що набрало законної сили, як правило, стягувачеві на його вимогу видається виконавчий лист.

По справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, справах окремого провадження замість виконавчого листа видається копія рішення суду.

По справах про розірвання шлюбу видається копія судового рішення або резолютивна частина рішення суду.

9.19.

Виконавчі листи виписуються не пізніше другого дня після набрання рішенням суду законної сили, а по справах, по яких рішення підлягає негайному виконанню, – в день винесення рішення.

9.20. Виконавчі листи повинні заповнюватись чітко і грамотно. Ніякі помарки і виправлення у виконавчих листах не допускаються.

При заповненні виконавчих листів про стягнення грошових сум на користь організацій, вказуються відомості про їх поточний рахунок на підставі даних, що є в матеріалах судової справи.

9.21. Виконавчі листи надсилаються рекомендованим відправленням стягувачеві з супровідним листом.

У разі особистої явки стягувача виконавчий лист видається йому на руки під розписку.

На прохання стягувача виконавчий лист надсилається безпосередньо судом для виконання.

Відповідно до ст.403 ЦПК України виконавчі документи про стягнення з громадян на користь державних установ, підприємств, кооперативних і громадських організацій грошових сум, що не перевищують тієї частини місячної заробітної плати або іншого заробітку, пенсії чи стипендії боржника, на яку за законом може бути звернено стягнення, надсилаються стягувачами на виконання безпосередньо до установи, підприємства, організації за місцем роботи боржника або за місцем одержання ним пенсії чи стипендії.

9.22. По справах про стягнення аліментів, про відшкодування збитків, завданих злочином, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я або втратою годувальника, про стягнення грошових сум з службових осіб, винних у незаконному звільненні чи переведенні працівників або в невиконанні рішення суду про поновлення на роботі, про конфіскацію майна, а також про стягнення сум до державного бюджету, виконавчий лист передається судом безпосередньо державному виконавцеві для виконання, про що повідомляється відповідно фінансовий орган чи стягувач.

Якщо стягнення аліментів здійснюється не тільки з заробітної плати, а й з інших доходів - пенсії, майна боржника, виписується кілька виконавчих листів з точним зазначенням місця виконання.

9.23. Про передачу чи надіслання виконавчого листа повідомляється стягувач з точним зазначенням часу передачі чи надіслання листа, найменування і адреси суду або місця роботи боржника, куди надіслано виконавчий лист.

9.24.

Державномуому виконавцеві передаються лише ті виконавчі документи, за якими повинно бути проведено примусове виконання на території району (міста), що обслуговується даним судом.

Виконавчі документи, за якими виконання повинно бути проведено на території суду іншого району (міста), направляються канцелярією до відповідного територіального органу державної виконавчої служби.

9.25. Всі виконавчі документи, за якими повинно бути проведено стягнення державним виконавцем , реєструються секретарем суду в книзі обліку виконавчих документів.

У цій книзі реєструються всі перераховані в ст.349 ЦПК України виконавчі документи, передані для виконання безпосередньо даним судом, пред'явлені особисто стягувачами, одержані поштою, а також повернуті установами, підприємствами і організаціями, адміністрацією місць позбавлення волі для подальшого виконання.

Книга зберігається у завідувача канцелярією суду. Книга повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом голови суду та скріплена печаткою суду.

9.26. Як правило, звернення до виконання ухвал та рішень по цивільних справах проводиться шляхом видачі копії судового рішення заявникові, органу або службовій особі, зокрема, по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, справах окремого провадження, оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні, скарги на рішення, прийняті щодо релігійних організацій, тощо.

9.27. Цивільна справа, що вирішена з задоволенням позову, вважається закінченою і підлягає передачі до архіву після вручення виконавчих листів позивачам або передачі їх державному виконавцеві.

У справах, вирішених із задоволенням позову про стягнення грошових сум на користь фізичних чи юридичних осіб, закінченою може вважатися та справа, по якій є запис про сплату зазначеної суми.

Цивільна справа, у якій в позові було відмовлено, вважається закінченою після набрання рішенням законної сили.

<< | >>
Источник: Попелюшко Василь Олександрович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2004

Еще по теме Цивільні справи:

 1. Цивільні справи
 2. Функції цивільного процесу України
 3. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 4. 3.1. Об’єкт і зміст цивільних процесуальних відносин
 5. 3-і Процесуальні форми та підстави участі прокурора у цивільному процесі
 6. 2.2. Процесуальне становище прокурора в цивільній справі
 7. Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 8. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 9. § 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
 10. § 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин
 11. § 1. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення дієздатності фізичної особи
 12. Чи може протокол допиту свідка у кримінальній справі, в якій провадження закрито, бути письмовим доказом у цивільній справі? Чи обов'язково повторно допитувати цю особу як свідка у цивільній справі?
 13. Чи підлягає оскарженню за правилами КАС відмова експертів від дачі висновку по цивільній справі, внаслідок чого провадження у цивільній справі зупиняється?
 14. Чи вправі податкові органи вимагати в суді цивільні справи для перевірки правильності стягнення судового збору?
 15. 3. Цивільні процесуальні норми, їх структура, дія в часі, просторі та за колом осіб
 16. 44. Відкриття провадження у цивільній справі та його правові наслідки. Підстави для відмови у відкритті провадження у справі.
 17. 58. Закриття провадження у цивільній справі: підстави, процесуальний порядок та правові наслідки.
 18. 1.1.Розвиток наукової думки та методи дослідження інституту встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства
 19. 2.1. Порядок подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення та відкриття провадження у справі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -