<<
>>

Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили

1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

2. Частину другу виключено

3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту постановлення.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із

законами України від 07.07.2010 р. N 2453-VI,

від 19.05.2011 р. N 3422-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає момент набрання судовим рішенням законної сили, з якого судове рішення стає обов'язковим до виконання. Правила статті поєднують вимоги, що випливають із принципів забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень і обов'язковості судових рішень.

Поняття набрання законної сили судовим рішенням

2. Набрання законної сили судовим рішенням (постановою чи ухвалою) означає те, що воно набуває обов'язковості. Рішення, яке набрало законної сили і вимагає вчинення певних дій для його виконання, є підставою для видання виконавчого листа і може бути виконане примусово.

З метою забезпечення права на апеляційне оскарження судового рішення найчастіше воно набирає законної сили після закінчення строків на апеляційне оскарження або після вирішення справи судом апеляційної інстанції.

3. Детальніше про наслідки набрання законної сили судовим рішенням див. статтю 255 КАСУ і коментар до неї. У виняткових випадках, визначених КАСУ, рішення може стати обов'язковим для виконання і до набрання ним законної сили (див. статтю 256 КАСУ).

Набрання законної сили постановою суду першої інстанції

4. За загальним правилом, постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, який становить десять днів з дня проголошення постанови, а в разі відкладення складення постанови в повному обсязі - з дня складення у повному обсязі (тобто з часу, коли особам була надана можливість ознайомитися з нею, незалежно від того чи вони такою можливістю скористалися). Якщо ж постанову прийнято за наслідками розгляду справи у письмовому провадженні, то цей строк, очевидно, має відраховуватися від дня одержання копії постанови усіма особами, які беруть участь у справі.

5. Якщо ж постанову було оскаржено в апеляційному порядку, то вона набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи, звісно, якщо її не скасував суд апеляційної інстанції або не визнав нечинною.

Якщо до суду першої інстанції надійшла лише заява про апеляційне оскарження, а апеляційну скаргу не було подано протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, то постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі поновлення строку апеляційного оскарження судом апеляційної інстанції слід вважати, що постанова не набрала законної сили.

6. Таким чином, якщо постанову суду ніхто не має наміру оскаржувати, вона набирає законної сили уже через десять днів.

Набрання законної сили ухвалою суду першої інстанції

7.

За загальним правилом, ухвала суду першої інстанції так само набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, що становить п'ять днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено без виклику (повідомлення) осіб, які беруть участь у справі, то цей строк слід обчислювати з дня отримання копії ухвали усіма особами, які беруть участь у справі.

Якщо ж ухвалу було оскаржено в апеляційному порядку, то вона набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи, звісно, якщо її не скасував суд апеляційної інстанції або не визнав нечинною. Якщо до суду першої інстанції надійшла лише заява про апеляційне оскарження, а апеляційну скаргу не було подано своєчасно (тобто протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження), то ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі поновлення строку апеляційного оскарження судом апеляційної інстанції слід вважати, що ухвала не набрала законної сили.

8. Таким чином, якщо ухвалу суду ніхто не має наміру оскаржувати, вона набирає законної сили уже через п'ять днів.

9. У випадках, коли ухвала суду першої інстанції не може бути оскаржена, вона набирає законної сили з моменту проголошення, а коли її було постановлено без виклику (повідомлення) осіб, які беруть участь у справі, то, очевидно, - з моменту постановлення.

Набрання законної сили постановами та ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанції, у тому числі Верховного Суду України

10. Постанова або ухвала суду будь-якої іншої інстанції, крім першої, набирає законної сили з моменту проголошення. Якщо ж постанову чи ухвалу суду апеляційної чи касаційної інстанції прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, то цей строк, очевидно, має відраховуватися з моменту їх прийняття.

Особливості набрання законної сили у деяких категоріях адміністративних справ

11. Певні особливості має набрання законної сили судовими рішеннями у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Ці особливості обумовлені швидкоплинністю таких процесів та скороченими строками апеляційного оскарження. Норми КАСУ визначили випадки, коли рішення суду першої інстанції у таких справах набирають законної сили з моменту проголошення (стаття 177). Це - рішення Вищого адміністративного суду, що ухвалені ним у першій інстанції, а також судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду судами першої інстанції окремих категорій виборчих справ та справ щодо референдуму (статті 172, 174, 175 КАСУ) у період від двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування, до шостої години дня голосування. Також слід пам'ятати, що стаття 177 КАСУ встановила скорочені строки апеляційного оскарження судових рішень у таких справах, а тому скороченими є й строки набрання ними законної сили.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили:

 1. Стаття 14. Обов'язковість судових рішень
 2. Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого
 3. Стаття 79. Письмові докази
 4. Стаття 80. Речові докази
 5. Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог
 6. Стаття 168. Додаткове судове рішення
 7. Стаття 169. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні
 8. Стаття 170. Роз'яснення судового рішення
 9. Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження
 10. Стаття 246. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 11. Стаття 253. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами
 12. Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили
 13. Справи про усиновлення*
 14. Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 15. § 2. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження
 16. § 4. Розгляд справ про усиновлення
 17. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -