<<
>>

Стаття 124. Відкриття судового засідання

1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка справа розглядається.

2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.

3. Виключено.

(Із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає послідовність вчинення дій при відкритті судового засідання і спрямована на встановлення кола учасників адміністративного процесу, які прибули у судове засідання, з метою подальшого з'ясування можливостей щодо проведення судового розгляду.

Відкриття судового засідання і оголошення справи

2. Судове засідання необхідно відкривати в день і час, які визначені судом в ухвалі про призначення справи до судового розгляду. Місце, дата та час початку судового розгляду справи обов'язково вказуються у судових повістках та оголошеннях, які вивішуються на дошці оголошень в приміщенні суду.

3. У призначений час, перед тим, як до зали судового засідання зайде суд, судовий розпорядник, а за його відсутності - секретар судового засідання запрошує всіх встати (наприклад, це можуть бути такі слова: "Прошу встати. Суд іде. Головуючий - його честь суддя (ім'я та прізвище судді)"). Такі слова і привітання суду стоячи повинні вселяти повагу до суду.

Після цього весь склад суду входить до зали судового засідання, головуючий (або судовий розпорядник, а за його відсутності - секретар судового засідання) пропонує всім присутнім в залі сісти.

4. Головуючий відкриває судове засідання й оголошує, яка справа буде розглядатися, тобто називає осіб, які беруть участь у справі (позивача, відповідача, третіх осіб), та предмет позову (зазвичай це відбувається такими словами: "Судове засідання оголошується відкритим.

Окружний адміністративний суд (повне найменування суду) розглядає адміністративну справу за позовом (ім'я чи найменування позивача) до (найменування чи ім'я відповідача), третя особа - (ім'я чи найменування третьої особи, якщо така є у процесі), про (предмет позовних вимог)").

З'ясування прибуття учасників адміністративного процесу

5. Секретар судового засідання, після звернення до нього головуючого, доповідає суду про те:

1) хто з викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання;

2) чи вручено належним чином судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.

Секретар судового засідання передає головуючому список викликаних та повідомлених осіб з відмітками про прибуття або причини неприбуття викликаних у судове засідання осіб.

6. Щоб зробити таку доповідь, перед відкриттям судового засідання секретар перевіряє прибуття викликаних і повідомлених осіб, чи вручені судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, та які є відомості про причини їх неявки. Для цього секретар повинен мати список всіх викликаних у судове засідання та повідомлених осіб, у якому робить відповідні відмітки про прибуття цих осіб або причини неприбуття.

Також секретар судового засідання перевіряє, чи вручені судові повістки тим особам, які не прибули, відповідно до вимог статті 35 КАСУ. Зокрема перевіряються повернені в суд розписки з відповідною відміткою або інші дані, що підтверджують вручення учасникам адміністративного процесу телеграми, телефонограми або іншого повідомлення про виклик у суд, наявність клопотань про розгляд справи за відсутності особи, яка бере участь у справі.

Якщо причини неприбуття осіб встановити не вдалося, то секретар судового засідання повідомляє про це головуючого ще до початку судового засідання і за його розпорядженням або самостійно вживає відповідні заходи для встановлення цих причин (зазвичай наводить телефонні довідки).

7.

З'ясування справжньої причини неприбуття викликаних осіб має важливе значення для подальшого розгляду справи, оскільки суд повинен зробити правильний висновок про необхідність виконання тих чи інших процесуальних дій, зокрема відповідно до статей 128 - 129 КАСУ вирішити питання про можливість судового розгляду справи.

Встановлення особи учасників адміністративного процесу

8. Після доповіді секретаря суд встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання. Зазвичай для встановлення особи головуючий перевіряє паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Крім того, суд перевіряє повноваження представників осіб, які беруть участь у справі, а також повноваження посадових і службових осіб (якщо вони беруть участь у спорі від свого імені як суб'єкти владних повноважень). Відповідно до статті 58 цього Кодексу вони повинні надати суду документи, які посвідчують їхні повноваження, - довіреність, договір про надання правової допомоги, а для службових та посадових осіб - службове посвідчення тощо. Довіреності чи інші документи, що підтверджують повноваження, або їхні копії (зокрема, якщо довіреність видана на ведення не лише цієї справи), засвідчені підписом головуючого, приєднуються до матеріалів справи.

Відповідно до частини першої статті 58 КАСУ повноваження представника в суді можуть бути підтверджені також усною заявою довірителя із занесенням її до журналу судового засідання.

9. Після зазначених процесуальних дій головуючий пропонує свідкам, що прибули на судовий розгляд, вийти із зали судового засідання і почекати, доки їх суд викличе для допиту, доручивши судовому розпоряднику вжити заходи, щоб вони не могли між собою спілкуватися (див. частину другу статті 141 КАСУ).

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 124. Відкриття судового засідання:

 1. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 2. Стаття 3. Визначення понять
 3. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
 4. Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання позовів
 5. Стаття 124. Відкриття судового засідання
 6. Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма
 7. Склад суду пертої інстанції
 8. Поняття доказів та засобів доказування, їх співвідношення. Доводи сторін.
 9. Право на позов, право на пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації
 10. Провадження у справі до судового розгляду (підготовка справа до судового розгляду)
 11. Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 12. ЗМІСТ
 13. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2000/12 від 20 березня 2000 року щодо започаткувавші діяльності кредитних установ та ЇЇ ведення *
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -