<<
>>

§ 4. Відшкодування майнових збитків

Відповідальність у вигляді відшкодування судових витрат, а також майнових збитків, заподіяних у зв'язку із забезпеченням доказів, несе особа, яка подала заяву про забезпечення доказів до пред'явлення позову у разі неподання позовної заяви у встановлений законом строк (ч.

4 ст. 133 ЦПК), а перед особою, щодо якої вжито заходів забезпе­чення позову — позивач за збитки, завдані їй у разі скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду (ч. 1 ст. 155 ЦПК). Заявник зобов'язаний відшкодувати держателю цінного папера на пред'явника або векселя збитки, заподіяні йому забороною здійснювати будь-які операції з цінним папером на пред'явника або векселем, у разі ухва­лення судом рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги (ч. 1 ст. 268 ЦПК).

Понесені стороною у справі витрати (ст. 79 ЦПК) мають розгляда­тися як збитки, а обов'язок з їх відшкодування — як майнова цивільна відповідальність. На підставі ст. 88 ЦПК стороні, на користь якої ухва­лено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і докумен­тально підтверджені судові витрати.

Відповідач повинен нести судові витрати тому, що він не виконав цивільний обов'язок, порушив суб'єктивне матеріальне право позива­ча, який змушений був звернутися до суду за захистом і поніс судові витрати. У зв'язку з тим, що такі витрати позивач зазнав внаслідок неправомірних дій відповідача, відповідач повинен відшкодувати їх позивачу. Такий підхід підтверджується й положенням ЦПК (ч. 1 ст. 89), відповідно до якого суд за заявою відповідача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі витрат з відповідача, якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відпо­відачем після пред'явлення позову. Отже, відшкодування позивачу судових витрат відповідачем є за своєю природою цивільно-правовою відповідальністю і засобом, який забезпечує виконання суб'єктом цивільних правовідносин своїх обов'язків.

Питання про компенсацію понесених стороною, на користь якої ухвалено рішення, докумен­тально підтверджених судових витрат суд вирішує під час ухвалення рішення (ст. 214 ЦПК).

Позивач несе відповідальність з відшкодування відповідачу поне­сених останнім судових витрат у випадку відмови суду в задоволенні

472

позову, за заявою відповідача уразі відмови позивача від позову, тобто у зв'язку з тим, що ним був пред'явлений безпідставний позов та за вимогою відповідача у випадках закриття провадження у справі, а та­кож у разі залишення заяви без розгляду внаслідок необгрунтованих дій позивача (статті 88, 89 ЦПК). Така відповідальність позивача є та­кож цивільно-правовою, а не процесуальною.

н Питання для самоконтролю

1. Як співвідносяться поняття «примус у цивільному судочин­стві» та «процесуальний примус»?

2. Які заходи правового примусу можуть бути застосовані у сфері цивільного судочинства?

3. Чи є процесуальний примус різновидом юридичної відпо­відальності?

4. Яким є призначення передбачених ЦПК заходів процесуаль­ного примусу?

5. Чи зобов'язаний суд встановлювати вину особи для засто­сування заходів процесуального примусу?

6. Чи передбачені ЦПК обмеження щодо віку особи, до якої може бути застосовано заходи процесуального примусу?

7. Яким є порядок відшкодування майнових збитків у зв'язку із застосуванням заходів процесуального примусу?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 4. Відшкодування майнових збитків:

 1. 2.3. Майнова та фінансова основи діяльності суб’єктів, що надають послуги у сфері освіти
 2. § 1. Право громадян на звернення
 3. Стаття 79. Види судових витрат
 4. § 4. Відшкодування майнових збитків
 5. Зміст
 6. Як правильно в рішеннях суду посилатися на норми Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і на рішення Європейського суду з прав людини? Як визначається їх автентичність? Приведіть конкретний приклад.
 7. Судовий збір
 8. Стаття 190. Відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду
 9. 2. Припинення права власності на житло
 10. 2. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення у житловій сфері
 11. § 4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
 12. Охорона і захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності
 13. СУДОВА ПРАКТИКА:
 14. Кримінально-процесуальні функції паралельного (приєднаного) рівня та їх реалізація у кримінальному провадженні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -