<<
>>

Додаток Ю

(обов’язковий)

До господарського суду

Дата______________________ ________________________________

№________________________ Позивач_________________________

Адреса__________________________

Банківські реквізити ______________

Відповідач_______________________

Адреса __________________________

Банківські реквізити_______________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення вартості продукції (товару), якої не вистачає

Сума ________________________________ грн.

Продовження додатка Ю

При прийманні продукції (товарів), яка прибула на нашу адресу за накладною №_______________ від "___"_________________ 20__ р. у вагоні (контейнері, автофургоні) №_______________ , відправленому ____________________________________________________________,

(найменування вантажовідправника)

установлено нестачу ________________________________________ на суму ____________________________________________________ грн,

(найменування продукції)

що підтверджується актом приймання №___ від "___"_______ 20___р., складеним за участі представника _______________________________

(громадськості, іншої організації)

Нестача сталася внаслідок_______________________________

(зазначити причини)

Рахунок відповідача №_____ від "____"_____________ 20___ р., виставлений за поставлену продукцію (товар), нами оплачений повністю.

Заявлену нами претензію №__ від "____"_____________20___ р. відповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи таким: _____________________________________________________________

Вважаємо відмову відповідача від задоволення претензії необґрунтованою _____________________________________________

(зазначити причини)

На підставі викладеного та керуючись______________________, просимо стягнути з відповідача на нашу користь________________ грн, що становлять вартість продукції, якої не вистачає, ____________________ % річних за користуванням чужими коштами в сумі_____________________ грн, і повернення витрат на державне мито _________________ грн, разом _________________________грн.

Додатки:

1. Копія претензії та доказів її надсилання відповідачу.

2. Відповідь на претензію.

3. Акт приймання продукції №____ від "____"___________ 20___р.

4. Посвідчення представника громадськості (іншої організації).

5. Розрахунок суми претензії.

6. Доручення про перерахування держмита.

7. Докази надіслання копії позовної заяви відповідачу.

8. Інші документи, що обґрунтовують позовні вимоги, на ________ сторінках.

Керівник (голова, директор тощо)

Продовження додатка Ю

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

<< | >>
Источник: Горевий В. І.. Господарський процес. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Суми : Сумський державний університет,2013. – 308 с.. 2013

Еще по теме Додаток Ю:

 1. Додаток І
 2. Додаток А ( обов’язковий) Структурні підрозділи, посадові особи, відповідальні за ведення претензійної роботи
 3. Додаток Б ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації претензій, які пред’являються підприємствам
 4. Додаток В ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації претензій, які пред’являються до підприємства
 5. Додаток Г ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації позовних заяв, які подаються підприємством
 6. Додаток Е ( обов’язковий)
 7. Додаток Ж
 8. Додаток И
 9. Додаток К
 10. Додаток Л
 11. Додаток М
 12. Додаток Н
 13. Додаток V
 14. Додаток 32 Президентські вибори 1999 p. в Україні
 15. Додаток
 16. ДОДАТОК I.
 17. Додаток І.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -