<<
>>

Додаток К

( обов’язковий )

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає

Сума __________________ грн.

За ____________накладною № _____від "___"_________20___ р.

(вид накладної)

на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товар)

_______________________________________________, що оплачений

(найменування)

нами платіжним дорученням № ____ від " ___" ___________20____ р.

Вантаж прибув_______________________________________

(стан вагона або контейнера, пломб, маркування тощо)

і виданий залізницею без перевірки в порядку ст. ______ Статуту залізниць, про що свідчить відмітка станції призначення на зворотному боці залізничної накладної. Під час приймання вантажу за участі представника ___________

_____________________________________________________________

(громадськості, іншої організації)

було виявлену нестачу_________________________________________

(найменування продукції, товару)

у кількості_______________ на суму__________________________ грн.

Просимо вартість продукції, якої не вистачає, у сумі __________

________________________грн із нарахуванням___________ % річних у сумі_____________________грн за користування чужими коштами, а разом _________________________________грн перерахувати на наш розрахунковий рахунок № _____ в ______________ м. _____________ .

(назва банку)

Додаток:

1. Залізнична накладна № ___ від "____"__________ 20____ р.

2. Акт приймання № _____ від "____"_____________200___ р.

3. Посвідчення на представника громадськості (іншої організації) №__ від "__"___________ 20___ р.

4. Розрахунок суми претензії.

5. Телеграма про виклик вантажовідправника.

6. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на ______ сторінках.

Продовження додатка К

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

<< | >>
Источник: Горевий В. І.. Господарський процес. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Суми : Сумський державний університет,2013. – 308 с.. 2013

Еще по теме Додаток К:

 1. Додаток І
 2. Додаток А ( обов’язковий) Структурні підрозділи, посадові особи, відповідальні за ведення претензійної роботи
 3. Додаток Б ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації претензій, які пред’являються підприємствам
 4. Додаток В ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації претензій, які пред’являються до підприємства
 5. Додаток Г ( обов’язковий) ЖУРНАЛ реєстрації позовних заяв, які подаються підприємством
 6. Додаток Е ( обов’язковий)
 7. Додаток Ж
 8. Додаток И
 9. Додаток К
 10. Додаток Л
 11. Додаток М
 12. Додаток Н
 13. Додаток V
 14. Додаток 32 Президентські вибори 1999 p. в Україні
 15. Додаток
 16. ДОДАТОК I.
 17. Додаток І.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -