<<
>>

Екологічні права та обов’язки громадян.

Пригадайте, чи доводится вам, вашим друзям чи родичам користуватися дарами природи, використовувати різноманітні природні ресурси.

Життя людини багато в чому залежить від того, що її оточуватиме, — яку воду вона питиме, яким повітрям дихатиме, які продукти споживатиме. Адже там, де навколишнє середовище несприятливе, різко зростає кількість захворювань, скорочується тривалість життя. Саме тому Конституція України проголосила та гарантувала право на безпечне для життя та здоров'я довкілля.

Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте, у чому полягає та як забезпечується зазначене право.

З Конституції України

Стаття 50. Кожен мае право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути

засекречена.

Крім того, екологічні права та обов’язки людини встановлено Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначте, які екологічні права та обов’я:іки громадянина України закріплено в законі та якими з них ва.и доводилося користуватися.

Із Закону України чПро охорону нанко.іишнього природного середовища»

Стаття 9. Екологічні нрава громадян України

Кожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті рішень із цих питань;

в) участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом;

є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях із питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи;

ж) одержання екологічної освіти;

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;

и) оскарження в судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом (...).

Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища

Громадяни України зобов’язані:

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність із додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;

г

м

г) вносити мату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов'язки в галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства України.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Екологічні права та обов’язки громадян.:

 1. 4. Конституційно-правові відносини
 2. § 32. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування
 3. Екологічні права та обов’язки громадян
 4. Екологічні права та обов’язки громадян.
 5. 2. Припинення права власності на житло
 6. § 9. Зміст права власності на землю, права й обов'язки власників земельних ділянок
 7. Розділ IV Екологічні права та обов’язки громадян
 8. § 1. Загальна характеристика системи екологічних прав громадян
 9. § 3. Поняття та види екологічних обов’язків громадян
 10. § 2. Об’єкти та суб’єкти права природокористування
 11. 1.1. Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина.
 12. 1.2. Права і свободи неповнолітніх у системі прав і свобод громадян України.
 13. 1.3. Основні обов’язки та особливості притягнення неповнолітніх до юридичної відповідальності.
 14. § 3. Система права і свобод людини. Гарантії їх захисту і реалізації
 15. Проблеми адміністративно-правового регулювання здійснення екологічного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні
 16. Правові основи і гарантій інформаційного забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
 17. Права та інтереси дитини як особливий суб’єкт захисту прокурором
 18. Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -