<<

Зміст

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.......................................................................................... 3

ПЕРЕДМОВА..........................................................................................................................

5

ВСТУПНЕ СЛОВО М.Я. СЕЕАЯ.............................................................................................. 8

Розділ 1. Загальні положення інформаційно-

довідкового ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ................ 11

1.1. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання 11

1.2. Інформація та інформаційні технології. Поняття,

атрибути та класифікація........................................................................................................ 23

1.3. Обліки. Основи класифікації інформаційно-

пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств. . 32

1.4. Ееоінформаційні технології в інформаційно-

довідковому забезпеченні кримінальних проваджень ... 51

1.5. Криміналістичні обліки і криміналістична реєстрація. Поняття, об’єкти та класифікація 56

Питання для самоконтролю...................................................................................... 60

Розділ 2. інформаційні системи підрозділів МВС і інших правоохоронних органів України

ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ..................... 61

2.1. Інформаційні системи підрозділів Департаменту

інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України . 61

2.2. Інформаційні системи підрозділів Експертної

служби МВС України............................................................................................................ 98

2.3 Інформаційні системи Державної автомобільної інспекції МВС України................................ 135

2.4. Інформаційні системи Державної прикордонної

служби України................................................................................................................ 146

2.5.

Інформаційні системи Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України. . 154

2.6. Інформаційні системи Міністерства доходів і зборів України. 164

2.7. Сучасні криміналістичні інформаційні системи

міжнародних організацій з протидії міждержавній злочинності .................................................. 178

Питання для самоконтролю...................................................................................... 203

Розділ 3. Нормативно-правове регулювання та напрями

ВИКОРИСТАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 204

3.1. Процесуальний статус і значення в кримінальному

провадженні інформації, отриманої з інформаційних систем....................................................... 204

3.2. Правові засади створення і функціонування криміналістичних та інших інформаційних систем 224

3.3. Роль та місце інформації, що міститься в сучасних

ІС та АІС у кримінальному провадженні.................................................................................. 232

3.4. Аналітично-пошукові можливості сучасних інформаційних систем та використання результатів аналізу

в кримінальному провадженні................................................................................................ 243

Питання для самоконтролю...................................................................................... 259

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ.......................................................................................... 267

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:......................................................................................................... 274

АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК........................................................................... 278

<< |
Источник: Бірюкова В. В. та ін.. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень [текст]підручн. / за заг. ред. Бірюкова В. В. [В. В. Бірюков, В. Г. Хахановський, В. С. Бондар, С. В. Шалімов] - К. : «Центр учбової літератури»,2014. - 288 с.. 2014

Еще по теме Зміст:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 14. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 15. § 2. Характеристика страхового механизма обеспечения безопасности личности.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -