<<
>>

Положення про Прокуратуру Союзу РСР (17 грудня 1933 р.)

» Г. Загальне положення

1. Основне завдання Прокуратури Союзу РСР є зміцнення

соціалістичної законності й охорона громадської власності від зазіхань з боку протигромадських елементів на всій території Союзу

РСР.

2. На чолі Прокуратури Союзу РСР стоїть Прокурор Союзу РСР,

призначуваний Центральним виконавчим комітетом Союзу РСР.

Заступник Прокурора Союзу РСР затверджується Президією

ЦВК Союзу РСР.

3. Прокурор Союзу РСР є відповідальний перед Радою народних комісарів Союзу РСР, Центральним виконавчим комітетом

Союзу РСР і його президією.

II. Функції Прокуратури Союзу РСР

і порядок їх здійснення

4. На Прокуратуру Союзу РСР покладається:

а) нагляд за відповідністю постанов і розпоряджень окремих

відомств Союзу РСР і союзних республік і місцевих органів влади

— Конституції Союзу РСР, постановами і розпорядженнями уряду

Союзу РСР;

335

б) нагляд за правильним однаковим застосованням законів

судовими установами;

в) закладання карного переслідування й підтримання обвинувачення в усіх судових інстанціях на території Союзу РСР;

г) нагляд на основі особливого положення за законністю і

правильністю дій ОДПУ, міліції й виправно-трудових установ;

д) загальне керівництво діяльність прокуратури союзних рес-

публік.

5. В разі викриття невідповідності постанов і розпоряджень

окремих відомств Союзу РСР і союзних республік або місцевих

органів влади — Конституції Союзу РСР, до постанов і розпоряджень Уряду Союзу РСР (п. «а», арт. 4). Прокуратура Союзу РСР

опротестовує вказані акти відомств і місцевих органів влади у

відповідні вищестоящі органи.

Опротестування незаконних постанов і розпоряджень у республіканські і місцеві органи влади Прокурор Союзу РСР здійснює,

як правило, через прокурорів союзних республік.

6. Для здійснення нагляду за правильним і однаковим застосованням законів судовими установами (п. «б» арт. 4) Прокурор

Союзу РСР має право вимагати на перегляд судові і слідчі справи в

перший — ліпшій стадії виробництва, а також справи, закінчені

виробництвом; опротестовувати присуди й рішення судів у вищестоящі судові інстанції, припиняючи їх виконання; вимагати перегляду, порядком нагляду, присудів і рішень, що набули законної

сили; давати потрібні вказівки органам розсліду.

При цьому щодо судових і слідчих органів союзних республік,

Прокурор Союзу РСР, як правило, здійснює ці функції через

прокурорів союзних республік.

7. Прокуратура Союзу РСР порушує карне переслідування і

підтримує обвинувачення (п. «в» арт. 4):

а) у справах, підсудних Найвищому судові Союзу РСР —

безпосередно;

б) у справах, підсудних судовим органам союзних республік —

так безпосередно, як і через прокурорів союзних республік.

8. Нагляд за законністю і правильністю дій ОДПУ (п. «г» арт.

4) Прокурор Союзу РСР здійснює безпосередно. При Прокурорі

Союзу РСР, відповідно до цього, є очолювана старшим помічником

Прокурора Союзу РСР Прокуратура у спеціальних справах.

9. Входящі до складу Прокуратури Союзу РСР військова і

транспортна прокуратури діють на основі окремих про них положень.

10. Щоб здійснити загальне керівництво Прокуратурою союзних республік (п. «д» арт. 4). Прокурор Союзу РСР дає прокурорам

336

союзних республік вказівки, стосовні до їхньої діяльності, скликає

наради прокурорів союзних республік для обговорення питань прокурорської роботи; провадить обслідування й перевірку діяльності

органів прокуратури союзних республік; одержує звіти про діяльність прокуратури союзних республік.

З прокурорами автономних республік, країв, областей і районів Прокурор Союзу РСР зноситься, як правило, через прокурорів

союзних республік, а у невідкладних випадках — безпосередно, з

повідомленням прокурора відповідної союзної республіки.

Вказівки і розпорядження прокурора Союзу РСР обов'язкові

для всіх органів прокуратури.

11. Прокурори союзних республік призначаються і відзиваються Прокурором Союзу РСР у згоді з центральними виконавчими

комітетами союзних республік.

12. Краєві й обласні прокурори й прокурори автономних республік та областей призначаються й відзиваються прокурорами

союзних республік у згоді з Прокурором Союзу РСР.

Прокурори у спеціальних справах по союзних і автономних

республіках, краях і областях і прокурори по нагляду за оперативними секторами ОДПУ призначаються і відзиваються Прокурором

Союзу РСР.

13. Розпорядження Прокурора Союзу РСР можуть бути скасовані і припинені президією Центрального виконавчого комітету

Союзу РСР і Радою народних комісарів Союзу РСР по приналежності.

14. Всі державні органи, кооперативні та громадські організації й приватні особи повинні, за вимогою Прокуратури Союзу РСР,

подавати потрібні відомості, матеріали й пояснення.

15. Прокурор Союзу РСР бере участь з дорадчим голосом у

засіданнях президії Центрального виконавчого комітету Союзу

РСР, Ради народних комісарів Союзу РСР, Ради праці й оборони

та Комісії виконання при РНК Союзу РСР і має право законодавчої

ініціативи.

16. Прокурор Союзу РСР бере участь у засіданнях пленуму

Найвищого суду Союзу РСР.

Прокурор Союзу РСР має право опротестування постанов

Пленуму Найвищого суду Союзу РСР у Президії Центрального

виконавчого комітету Союзу РСР.

III. Структура і кошторис прокуратури Союзу РСР

17. При Прокурорі Союзу РСР є старші помічники і помічники Прокурора Союза РСР.

: --42- 337

Старші помічники Прокурора Союзу РСР затверджуються

президією Центрального виконавчого комітету Союзу РСР за поданням Прокурора Союзу РСР.

Заступники старших помічників Прокурора Союзу РСР і помічники Прокурора Союзу РСР, які відають окремими частинами

роботи, призначаються Прокурором Союзу РСР.

18. Прокуратура Союзу РСР складається з відділів, очолюваних старшими помічниками або помічниками Прокурора Союзу

РСР. Число відділів і штати встановлюються Прокурором Союзу

РСР у згоді з народним комісаром робітничо-селянської інспекції

Союзу РСР.

19. При прокуратурі Союзу РСР є слідчі у найважливіших

справах, які діють на всій території Союзу РСР за повноваженням

Прокурора Союзу РСР, а також прокурори відділів прокуратури

Союзу РСР.

20. Прокуратура Союзу РСР фінансується з самостійного кошторису, що входить до складу загально-союзного бюджету.

Голова ЦВК Союзу РСР

М.Калінін

Заст. Голови РНК Союзу РСР

В.Куйбишев

Секретар ЦВК Союзу РСР

А. Єнукідзе

Москва, Кремль. 17 грудня 1933 р. № 84/621

33 СРСР. - 1934. -№ І. - Ст. 26.

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Положення про Прокуратуру Союзу РСР (17 грудня 1933 р.):

  1. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  2. Положення про Прокуратуру Союзу РСР (17 грудня 1933 р.)
  3. Джерела, з яких взято тексти документів
  4. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
  5. ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
  6. Політико-ідеологічні та правові засади "великого терору"
  7. 1.6. Оперативно-розшукова діяльність в Українській Радянській Соціалістичній Республіці
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -