<<
>>

12.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння

На підставі розділу VIII Загальної частини КК вирішуються питання про правомірність чи злочинність кола діянь, які можуть бути вчинені особою у певних, екстремальних для неї ситуаціях.

Згідно з ч.

1 ст. 11 КК злочин має ознаки суспільної небезпечності, протиправності, винності, можливості вчинення тільки особою, яка має всі ознаки суб'єкта злочину. 1. Відсутність хоча б однієї з цих ознак у діянні означає, що воно не є злочином. Саме така ситуація має місце у випадках, коли, незважаючи на шкоду, нанесену особі, власності, іншим правам і законним інтересам фізичних і юридичних осіб, певні діяння розглядаються законодавцем як суспільно корисні, або як суспільно прийнятні, або як вибачальні з позицій кримінального права, але у всіх випадках — як правомірні, такі, що ви-

ключають злочинність діяння, а отже, і не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Кримінальне право формулює поняття й ознаки обставин, що виключають злочинність діяння, бо вони ззовні за певними показниками схожі із злочинами.

Зовнішня схожість вказаних обставин із злочинами, насамперед, полягає в тому, що наслідки у вигляді фізичної, майнової або моральної шкоди, які настають від тих і інших проявів, збігаються (настання смерті, нанесення тілесних ушкоджень, знищення або пошкодження майна, порушення немайнових прав людини тощо). А це вимагає у кожному випадку ретельного дослідження обставин вчиненого діяння для його правової оцінки і відповідного, такого, що базується на законі, рішення компетентного органу щодо його правомірності чи злочинності. Отже, йдеться про схожість обставин, які виключають злочинність діяння, саме із злочинами, а не будь-якими іншими правопорушеннями.

Кримінальний кодекс у розділі VIII Загальної частини формулює такі види обставин, що виключають злочинність діяння: необхідна оборона (ст. 36 КК), уявна оборона (ст. 37 КК), затримання особи, що вчинила злочин (ст.

38 КК), крайня необхідність (ст. 39 КК), фізичний або психічний примус (ст. 40 КК), виконання наказу або розпорядження (ст. 41 КК), діяння, пов'язане з ризиком (ст. 42 КК), виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК).

Значення наявності цих обставин у КК полягає в тому, що вони: 1) чітко розрізняють злочинний прояв від правомірного діяння, яке схоже на нього, а, отже, забезпечують законність і справедливість рішення відносно поведінки конкретної особи, що далеко не завжди є очевидним; 2) сприяють підвищенню правової активності й правової свідомості громадян і службових осіб, які потребують законодавчих гарантій своєї захищеності в разі нанесення ними шкоди при здійсненні свого права або виконання службових чи громадських обов'язків; 3) мають важливе профілактичне значення.

Вказані обставини витікають із конституційних положень про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

(ч. 1 ст. 3), що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ч. 4 ст. 41) тощо.

Отже, обставини, що виключають злочинність діяння, — це поведінка людей, яка ззовні схожа з виконанням об'єктивної сторони певних злочинів, але за підставами, вказаними в законі, фактично є суспільно корисною або суспільно прийнятною, або вибачальною з позицій кримінального права, а отже, у всіх випадках правомірною, такою, що виключає кримінальну відповідальність особи за нанесену шкоду.

Кримінальне право, крім передбачених у розділі VIII Загальної частини КК обставин, передбачає й деякі інші обставини, що виключають злочинність діяння і тісно пов'язані з його іншими інститутами: 1) діяння, яке хоч формально й містить ознаки злочину, але через малозначність не становить суспільної небезпеки (ч. 2 ст. 11); 2) діяння, вчинене особою, яка не має всіх ознак суб'єкта злочину (ст. 18); 3) добровільна відмова при незакінче- ному злочині (ст.

ст. 17, 31). Крім того, в деяких статтях Особливої частини КК є вказівка на те, які обставини виключають злочинність вчиненого особою конкретного діяння, передбаченого цією статтею (див., наприклад, ч. 3 ст. 369 КК).

Нарешті, незважаючи на те, що у КК 2001 р. кількість обставин, які виключають злочинність діяння, значно збільшилася порівняно з попереднім КК (де їх було всього три), не всі обставини і нині фігурують у кримінальному законодавстві. Відсутні такі, як згода потерпілого на нанесення шкоди, здійснення суспільно корисних функцій, здійснення свого права, виконання приписів закону тощо.

Очевидно, що вони, як і включені в КК 2001 р. нові обставини, що виключають злочинність діяння, мають кримінально-правове значення. Хоча похідні положення їх регулювання зафіксовані в нормах інших галузей права, сьогодні питання наявності чи відсутності кримінальної відповідальності за конкретні випадки вказаних проявів вирішуються на підставі норм Загальної і Особливої частин КК (скажімо, питання правомірності здійснення медичними працівниками своїх функцій базується на ст. 25, 131, 132, 139, 140 КК тощо).

<< | >>
Источник: Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП,2004. — 328 с.. 2004

Еще по теме 12.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння:

 1. 1.1. Поняття й завдання кримінального права
 2. 1.3. Кримінальне право та суміжні галузі права
 3. 6.2. Суспільно небезпечне діяння
 4. Розділ XII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКОЮЧПЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
 5. 12.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
 6. 12.9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
 7. 13.1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності
 8. ЗМІСТ
 9. Розділ VIII ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
 10. 10.1.1. Ознаки та дефінція правопорушення
 11. 10.2.1. Природа, сутність, поняття та характерні риси юридичної відповідальності
 12. Кримінальний кодекс України.
 13. Обставини, що виключають злочинність діяння.
 14. Діяння, пов’язані з ризиком. Виконання спеціального завдання щодо попередження чи розкриття злочинної діяльності.
 15. ПІДСУМКОВІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО III РОЗДІЛУ «Кримінальне та екологічне право України»
 16. Джерела кримінального права країн континентальної правової сім’ї
 17. Формування правової системи
 18. 2.2. Об’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинюваних медичними працівниками
 19. Виконавці та учасники оперативно-розшукової діяльності, їх соціальний та правовий захист
 20. §8. Джерела та основні риси права
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -