<<
>>

7.5. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Оперативні підрозділи зобов'язані забезпечувати із залученням інших підрозділів, безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.

Закон України «Про державний захист представників суду і правоохоронних органів»[66] [67] встановив систему особливих заходів державного

захисту працівників суду і правоохоронних органів від перешкоджання виконання покладених на них обов'язків і здійснення наданих прав та від посягань на життя родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих працівників.

Для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням конкретних обставин, оперативні підрозділи із залученням інших підрозділів можуть застосувати такі заходи:

- особисту охорону, охорону житла і майна;

- видачу зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

- встановлення телефону за місцем проживання;

- використовувати технічні засоби контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

- тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку;

- забезпечення конфіденційності даних про об'єкти захисту;

- переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміну документів, зміну зовнішності, переселення в інше місце проживання.

Ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» серед підстав для проведення оперативно-розшукових заходів називає і реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності.

Законом до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, органи державного кордону, органи державної податкової служби, Державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, Державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. До правоохоронних відносяться Державна пенітенціарна служба України та Управління державної охорони вищих посадових осіб, розвідувальні органи України.

Захисту підлягають працівники суду і правоохоронних органів, а також працівники Антимонопольного комітету України які безпосередньо беруть участь відповідно у:

- розгляді судових справ у всіх інстанціях;

- провадженні і розгляді кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення;

- оперативно-розшуковій діяльності;

- охороні громадського порядку і громадської безпеки;

- виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів і суддів, постанов органу дізнання і попереднього слідства та прокурорів;

- контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України;

- нагляді і виконанні законів.

Приводом для застосування заходів безпеки стосовно працівників суду може бути його заява або ухвала суду, працівника правоохоронних органів його рапорт або вказівка керівництва, або отримання оперативним підрозділом інформації про загрозу безпеці зазначених осіб. Якщо рішення про вжиття заходів безпеки схвалене органом, в компетенцію якого входить прийняття такого рішення, виноситься мотивована постанова про застосування конкретних заходів безпеки, термінів її здійснення, виконавців, про що письмово повідомляється заявник. Якщо заходи безпеки застосовуються не на прохання особи, яка береться під захист, то на це має бути одержана її згода.

Оперативні підрозділи які здійснюють заходи безпеки мають право:

- визначати перелік заходів безпеки, засоби та методи їх .застосування, в разі необхідності змінювати і доповнювати їх;

- вимагати від підзахисних осіб додержання умов здійснення заходів безпеки, а також виконання законних розпоряджень, пов'язаних із застосуванням цих заходів;

- звертатися до органу, який прийняв рішення про застосування заходів безпеки, з клопотанням про вирішення питання щодо їх застосування стосовно осіб, взятих під захист, в процесі виконання ними своїх службових обов'язків, або про скасування здійснюваних заходів.

Оперативні підрозділи, які забезпечують безпеку, повинні дотримуватись законності та ставитися з повагою до прав і свобод осіб, взятих під захист.

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»1 передбачає забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, тобто у виявленні, попередженні, припиненні, розкритті або розслідуванню злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ, що передбачає здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров'я та майна цих осіб від протиправних посягань з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя.

Рішення про застосування заходів безпеки приймається оперативними підрозділами, слідчим, прокурором, судом, здійснюючи кримінальне провадження про злочини, у розслідуванні чи судовому розгляду яких брали, або беруть участь особи, безпеці яких виникла загроза, а також органом (підрозділом), що здійснює оперативно-розшукову діяльність, щодо осіб, які брали участь, або сприяли виявленню, попередженню, припиненню і розкриттю злочинів.

Право на забезпечення безпеки шляхом застосування спеціальних заходів за наявністю відповідних підстав мають:

- особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь чи сприяла у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів;

- потерпілий та його представник у кримінальному провадженні;

- підозрюваний, обвинувачений, захисники і їх законні представники;

- цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином;

- свідок;

- експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;

- члени сімей та близькі родичі перелічених вище, осіб якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.

Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки, органи внутрішніх справ у складі яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Оперативні підрозділи, яким доручено застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві вживають наступні заходи безпеки:

- особисту охорону, охорону житла і майна;

- видачу спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

- використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

- заміна документів та зміна зовнішності;

- зміна місця роботи або навчання;

- переселення в інше місце проживання;

- поміщення до шкільної установи або установи органів соціального захисту населення;

- забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

- закритий судовий розгляд справи.

З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров'я, житла чи майна осіб, взятих під захист, оперативні підрозділи можуть здійснювати й інші заходи безпеки.

Порядок проведення заходів захисту, використання оперативно- розшукових заходів, порядок взаємодії з іншими підрозділами визначається ст. 22 Закону України «Про безпеку осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та відомчими нормативними актами. Рішення органів, що забезпечують безпеку, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме 7.5. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві:

  1. 2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду
  2. Формування правової системи
  3. ІНСТРУКЦІЯ з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень
  4. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та етапи проведення
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  6. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
  7. Виконавці та учасники оперативно-розшукової діяльності, їх соціальний та правовий захист
  8. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності
  9. ДОДАТКИ
  10. ЛІТЕРАТУРА
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -