Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі

1. Заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі, розглядаються судом після того, як буде заслухана думка решти присутніх у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постановляється ухвала.

Ухвала суду про відмову в задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його заявленню.

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право заявляти клопотання. Це право випли­ває з таких суттєвих принципів цивільного процесу, як змагальність, диспозитивність, демократизм.

Під клопотанням слід розуміти звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з проханням про здійснення таких процесуальних дій, без яких, на їх дум­ку, справа не може бути правильно вирішена.

Клопотання про витребування нових доказів, про участь у справі третіх осіб, про відкладення судового розгляду справи та з інших питань суд повинен вирішувати попередньо з‘ясовуючи думку осіб, які беруть участь у справі. На підставі думок осіб, які беруть участь у справі, та свого внутрішнього переконання, яке базується на законі, суд вирішує питання про те, чи підлягає задоволенню клопо­тання.

Клопотання осіб, які беруть участь у справі, про витребування нових доказів та з усіх інших питань, пов'язаних з розглядом справи, суд вирішує негайно. Відкладення вирішення цих клопотань на інший час, “залишення їх відкритими”, зміна черговості їх вирішення не допускається.

Кількість клопотань, заявлених особою, не обмежується. Всі вони повинні вирішуватися у встановленому порядку, тобто задовільнятися або відхилятися ухвалою суду.

Клопотання заявляються та вирішуються почергово. Тобто кожне заявлене клопотання повинно бути вирішене, після чого суд може розглядати інше клопотання. Не допускається одночасне заявлення або вирішення усіх клопотань.

Відмова в їх задоволенні не позбавляє права осіб, які беруть участь у справі, знову заявляти клопотання з того самого питання в процесі судового розгляду (п.8, 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” від 21.12.1990р. №9).

Суд вправі відмовити у задоволенні клопотання про виклик свідків, якщо у ньому не зазначенні обставини, які він може підтвердити, або відомості про ці обставини не мають значення для правильного вирішення справи чи не можуть підтверджуватись показаннями свідків.

<< | >>
Источник: Науково практичний коментар до ЦПК України. 2006

Еще по теме Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі:

 1. Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
 2. Відповідно до ч. 6 ст. 74ЦПК особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобівзв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Чи можуть бути витрати, понесені судом на повідомлення чи виклик осіб, які беруть участь у справі, з використанням зазначених засобів зв'язку віднесені на сторону, яка програла процес?
 3. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 301 ЦПК при підготовці справи до розгляду апеляційним судом суддя-доповідач з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі. Чи означає це, що суд апеляційний суд вправі залучити до участі у справі, наприклад, третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, яку суд першої інстанції помилково не залучив до участі усправі?
 4. Відповідно до п. (і ч. і ст. 301 ЦПК України при підготовці справи до розгляди апеляційним судом передбачена можливість вирішення клопотання осіб, які беруть участь у справі, про виклик свідків, витребування доказів тощо. Напевне, йдеться про нові докази. Разом з тим, у ч. 2 ст. 303 ЦПК передбачено випадки, коли апеляційний суд може дослідити нові докази, але в стадії розгляду справи, тобто вислухавши думку інших учасників процесу. Чи немає колізії правових норм щодо строку прийняття, витребуван
 5. Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі
 6. Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 7. Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 8. Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 9. Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 10. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 11. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 12. 11. Поняття, склад і класифікація осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов’язки. Інші учасники цивільного процесу.
 13. Згідно з положеннями ч. З ст. 60 ЦПК доказуванню підлягають лише обставини, які мають значення для справи і щодо яких у осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Чи правильно, що всі інші безспірні факти не підлягають доведенню?
 14. До осіб, які беруть участь у справі, не відносяться державний виконавець чи інша посадова особа державної виконавчої служби, а також учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій. Тоді яким чином вони оскаржують судове рішення?
 15. Стаття 77. Обов’язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 16. Особи, які беруть участь у справі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -