<<
>>

Відвідання приміщень за згодою власників, збирання відомостей про протиправну діяльність

Предмети, документи, речовини і інші носії оперативно-розшукової інформації в ряді випадків в силу прихованості кримінальних подій, раніше ніж вони будуть зафіксовані після перевірки, мають бути виявлені для дослідження як фактичні дані, необхідні для доказування в кримінальному процесі.

Для розв'язання такої проблеми законодавець передбачає право оперативних підрозділів здійснювати різні оперативно-розшукові заходи. Такі заходи можуть здійснюватись, як вже говорилось раніше, в комплексі з іншими, гласно і негласно, за дозволом керівника оперативного підрозділу чи самостійно оперативним працівником, за санкцією суду або без судового контролю. Мета усіх таких оперативно-розшукових заходів вивчити, дослідити обставини події, виявити, зафіксувати, вилучити сліди злочину, предмети, документи, інші об'єкти — носії інформації, які можуть в ході кримінального судочинства служити доказами протиправного діяння.

Згідно з Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання покладених на них завдань надається право відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, стосовно яких проводиться перевірка. Оперативні працівники можуть відвідувати приміщення та збирати відомості про протиправну діяльність безпосередньо або за участю спеціалістів, або ж дати відповідне доручення особі, яка гласно співпрацює з оперативним підрозділом.

В процесі відвідування оперативний працівник проводить огляд приміщень, будинків, ділянок місцевості та об'єктів, розташованих на них. Відвідування на практиці називають оперативним оглядом. Оперативне відвідування (огляд) може проводитись в режимі гласного, офіційного огляду відповідних об'єктів з розшифруванням істинних цілей такого заходу, в інших випадках відвідування хоч і здійснюється за згодою власників чи мешканців будівлі, але істинна мета такого відвідування і оперативного огляду не розкривається перед сторонніми особами.

Оперативний огляд полягає у візуальному, слуховому і запаховому вивченні обстановки у відвідуваному об'єкті з метою виявлення, вилучення і дослідження предметів, які мають причинний зв'язок з обставинами вчинення кримінальних злочинів, підозрюваними особами.

В негласному відвідуванні, здійснюваному в режимі таємності від власників чи мешканців, чи посадових осіб, законом передбачена спеціальна процедура на виконання якої потрібна санкція суду.

При оперативному огляді (відвідуванні) допускається фотографування, копіювання, переміщення предметів, взяття зразків, нанесення хімічних, біологічних позначок на виявлені предмети, які представляють оперативний інтерес, створення інших умов для наступного слідоутворення. Так, оперативний працівник за згодою власника, відвідав магазин з полиць та вітрин якого постійно вчинялись крадіжки і поставив «хімічні пастки» на кількох речах, одна з яких через кілька днів була викрадена. По слідам, які виникли на руках і одязі підозрюваного, злочинець був встановлений і затриманий.

В іншому випадку оперативний працівник, здійснюючи розшукову роботу по розкриттю вбивства з розчленуванням тіла потерпілого, відвідав один із будинків за згодою господаря. Проводячи бесіду на відсторонену тему, оперативний працівник звернув увагу на те, що при загальній неохайності і забрудненості в приміщенні одна стіна була побілена, а дерев'яний стіл очищений ножем до природного кольору деревини. Саме ці ознаки послужили приводом для подальшої оперативної перевірки господаря (вивчення обставин- життя, зв'язків з потерпілим і інше). Пізніше виявилось, що саме в цьому приміщенні господар будинку пиячив з потерпілим, з яким у нього виникла бійка, внаслідок чого потерпілий був убитий. Бажаючи сховати сліди, злочинець розчленив труп потерпілого на столі. Після вивезення частин тіла, злочинець проскоблив стіл і побілив стіну кімнати, на яку потрапили краплі крові. При огляді місця події слідчий між дошками кришки столу та на стіні виявив залишки крові, що було вагомим доказом у звинуваченні.

При відвідуванні оперативний працівник може вивчити розташування приміщень, дверей, меблів, наявність тих чи інших предметів, що може знадобиться при наступній оцінці ситуації та прийнятті управлінських рішень керівництва чи процесуальних рішень слідчого.

В службових приміщеннях приватного або державного користування, оглядаючи приміщення оперативний працівник може отримати корисну інформацію із правил внутрішнього розпорядку, наказів і розпоряджень, які вивішуються для перегляду на дошці об'яв, отримати інформацію про розташовані там комерційні структури, їх засновників, склад виконавчих органів, розподілу обов'язків з метою виявлення в їх середовищі осіб, які представляють кримінальні структури, тіньової економіки, підозрюваних у вчиненні економічних злочинів, чи потенційних кандидатів для конфіденційного співробітництва.

Учасники оперативного відвідування можуть зашифрувати свої цілі приводами фінансового, адміністративного, пожежного чи санітарного контролю. В таких випадках оперативний працівник, який здійснює відвідування, має бути компетентним у питаннях тої діяльності, яку він мнимо здійснює під час відвідування. Оперативні працівники під час відвідування об'єктів і збирання відомостей про протиправну поведінку можуть робити скрите фотографування предметів чи осіб, негласну відеозйомку для копіювання документів, не адекватних їх змісту і призначенню, вимогам реквізитів, для фіксації загального розташування об'єкту відвідування.

Відвідування приміщень за згодою власників і збирання відомостей про протиправну діяльність, які є оперативно-розшуковими заходами, слід відрізняти від огляду, освідчування, відтворення обстановки та обставин події, що проводяться в зв'язку з кримінальним провадженням і є процесуальними діями.

Працівники оперативних підрозділів, використовуючи правила конспірації, можуть без розголошення своєї службової приналежності і дійсних причин оглядати приміщення, територію підприємств, установ, організацій, транспортні засоби, дороги і інші публічно доступні місця.

Підготовка відвідування і оперативного огляду приміщень оформляється заздалегідь відповідним розпорядженням чи постановою керівника оперативного підрозділу. Результати огляду оформляються рапортом чи довідкою оперативного працівника, в яких відмічається процес огляду, враження оперативного працівника про предмети виявлені ним, інші деталі обстановки, використані технічні засоби і пропозиції про подальші оперативно розшукові заходи в зв'язку із інформацією, отриманою під час відвідування.

Огляд жилих та інших приміщень для з'ясування обставин злочину, що готується, а також для збирання відомостей про протиправну діяльність осіб, щодо яких проводиться перевірка, оперативному працівнику доцільно розпочинати з візуального обстеження (фотографування, відео зйомки, складання схем чи малюнків) матеріального об'єкта (будівлі, приміщення, земельної ділянки, транспортного засобу і ін.) без проникнення в середину з метою отримання загальної інформації, необхідної для подальшого розшуку чи встановлення обставин злочину. Для зовнішнього огляду згода власника не потрібна, якщо огляд проводиться зовні території, на якій розташовані об'єкти дослідження. Проведення внутрішнього огляду і вилучення будь-яких предметів чи речей дозволяється тільки за усною або письмовою згодою власника.

При огляді вирішується кілька завдань, зокрема, виявлення змін і обстановці (ремонт, перестановка меблів, зміна мешканців і т.ін.), виявлення змін в технології, асортименті виробляємої продукції, встановлення приналежності засобів, обладнання, продукції конкретному підприємству, організації, особам, визначення місцезнаходження предметів і документів, які представляють інтерес для оперативного працівника, виявлення прикмет правопорушника, ознак правопорушення, засоби і прийоми його вчинення, можливі місця схову чи реалізації викраденого чи втраченого майна, виявлення ознак, що вказують на перебування в даному місці особи, яка безвісно пропала, його родичів і близьких, фіксація за допомогою відео-, фото-, кінотехніки виявлених змін в обстановці і предметах, які представляють інтерес для оправного працівника, можливі варіанти проникнення злочинця чи його втечі, особливості поведінки присутніх і можливо причетних до вчинення злочину осіб.

В ряді випадків обмежитись тільки оглядом приміщень неможна, оскільки досягти поставленої мети працівнику оперативного підрозділу можливо і не вдасться. В такій ситуації він може поєднати огляд приміщень та інших матеріальних об'єктів з опитуванням, з шифруванням мети і цілі його дій, з негласним звукозаписом розмови і скритим фотографуванням документів, речей, обстановки, але всі додаткові оперативно-розшукові заходи мають відповідати закону.

8.3.7.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Відвідання приміщень за згодою власників, збирання відомостей про протиправну діяльність:

  1. 3.3. Правова регламентація надання інших послуг у сфері освіти
  2. Відвідання приміщень за згодою власників, збирання відомостей про протиправну діяльність
  3. Список рекомендованої літератури
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -