<<
>>

Використання за згодою службових приміщень, транспортних засобів, житла, інших приміщень і майна юридичних і фізичних осіб.

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надано право використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби і майно, яке їм належить.

Бажано щоб приміщення чи майно, які використовуються оперативним підрозділом за згодою власників чи розпорядників за своїми технічними умовами відповідали цілям і завданням, які оперативний підрозділ має виконати.

А. Є. Івахін і П. Я. Пригунов1 наприклад, рекомендують, що було б бажано аби явочна або конспіративна квартира мала прохідний двір і другий вихід, що дозволяє непомітно залишити її на випадок небезпеки. Наявність «чорних сходів» і вікон, через які були б видні підходи до дому, дозволяють своєчасно виявити небезпеку і залишити квартиру. При виборі приміщень для явочної або конспіративної квартири необхідно звернути увагу на наявність там транспортної розв'язки, яка буде мати значення при необхідності уникнути спостереження за оперативним працівником.

Конспіративна квартира не може розміщатись в таких місцях, де за нею може бути встановлено спостереження з боку кримінального контингенту (сусідство ресторанів, барів, стоянок таксі, громадські заклади і інше). Вона повинна мати обов'язково два виходи, якщо дозволяють обставини-не знаходитись у дворі, бути в такій частині міста, де живе менше підконтрольного елемента, бути ближче до розміщення оперативного підрозділу. Під конспіративні квартири можна використовувати дачі, індивідуальні будинки, інший жилий фонд. Належати вони можуть підставним особам. Режим їх використання і «репутація» не повинні викликати підвищеної зацікавленості як у правоохоронних органів, так і в сусідів. Бажано також щоб приміщення явочної або конспіративної квартири знаходилось на першому поверсі.

Працюючи начальником управління карного розшуку УВС

Дніпропетровського облвиконкому, автору довелось домовитись з дирекцією Дніпропетровського драматичного театру про негласне використання театрального реквізиту (майна) для маскування оперативно-розшукових груп по боротьбі з кишеньковими крадіжками.

Театр не тільки передав в тимчасове користування необхідні реквізити (парики, одяг, накладні бороди та вуса) а ще й виділив гримера, який навчив правильно користуватися цим майном.

При оперативній розробці однієї квартири-місця збуту наркотиків, було виявлено, що в будинку навпроти проживає одна пенсіонерка з квартири якої добре проглядався об'єкт перевірки. З сином господарки квартири - офіцером збройних сил на той час, була досягнута домовленість, що він переговорив з матір'ю про тимчасове проживання у неї його товариша, який перебуває у відпустці. Під виглядом товариша сина, оперативний працівник поселився у квартирі, яка була чудовим місцем для спостереження за об'єктом розробки. Бабуся-господарка квартири відмовилась від оплати, але погодилась що б «приятель» оплатив харчування.

Оперативний підрозділ може орендувати гласно або негласно автомобільний транспорт, в таких випадках його технічний стан має бути перевірений спеціалістами. Характерною рисою даних повноважень оперативних підрозділів являється те, що таке використання може бути лише за

згодою приватного власника, чи того в чиєму розпорядженні знаходиться майно підприємств, установ, організацій.

Згода може бути висловлена в усній формі або оформлена в письмовій формі з дотриманням положень цивільного законодавства. Згода у письмовій формі укладається як договір, шляхом оформлення документу, що підписується особою, або особами, які вступають у відносини і мають на те право. Письмовий договір може бути засвідчений нотаріально, скріплений печатками і мати інші необхідні у таких випадках атрибути угоди, що накладає цивільно- правові обов'язки на обидві сторони.

Усна угода вважається такою, що набрала чинності тоді, коли в поведінці особи простежується її воля на відповідне встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Мовчання також може бути проявом волі на заключення згоди (договору) у випадках, передбачених законом, або іншою угодою сторін.

Використання за згодою адміністрації службових приміщень, транспортних засобів та іншого майна підприємств, установ, організацій, а так само за згодою фізичних осіб їхнього майна оперативними підрозділами може відбуватись на довгостроковій основі і короткочасно, певний термін, коли таке використання необхідне для виконання конкретного, разового оперативно- розшукового заходу, наприклад, проведення візуального спостереження в будинку чи затримання злочинця.

Довгострокове використання мас місце тоді, коли службові приміщення, транспортні засоби чи інше майно підприємств установ, організацій чи фізичної особи, необхідні для забезпечення постійної діяльності оперативного підрозділу, чи для проведення таких оперативно- розшукових заходів, на виконання яких потрібний тривалий час і спеціальні умови.

Закон дозволяє оперативним підрозділам створювати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівника, приміщень, транспортних засобів оперативних підрозділів. Для розміщення таких юридичних осіб оперативні підрозділи можуть укладати договори оренди або купівлі майна. Здійснюючи заходи по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, оперативні підрозділи можуть орендувати приміщення чи домовлятись про поселення безкоштовно осіб, безпека яких вимагає певної конспірації.

Використання майна підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за згодою адміністрації та власників для виконання завдань оперативно- розшукової діяльності може бути плановим, заздалегідь підготовленим і продуманим, а може здійснюватись і у таких випадках, коли їх виконання не терпить зволікання.

Оперативні підрозділи можуть використовувати службові приміщення, транспортні засоби та інше майно юридичних осіб та за згодою фізичних осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, яке їм належить - у невідкладних випадках для попередження кримінальних злочинів, переслідування і затримання осіб, підозрюваних у вчинені, або вчинивших кримінальні злочини, для відвернення тяжких наслідків злочину.

До випадків, які потребують невідкладного проведення оперативно- розшукових заходів відносяться:

- коли особа захоплена на місці вчинення злочину чи безпосередньо після вчинення і намагається ховатись від правоохоронних органів;

- коли свідки чи очевидці прямо вкажуть на конкретну особу, вчинивши кримінальний злочин і яка намагається ухилитись від слідства і дізнання;

- коли на підозрюваному чи його одежі, при ньому або в його житлі, інших приміщеннях, або в його транспортному засобі можуть бути виявлені сліди злочину, які можуть бути ним знищені;

- коли працівнику оперативного підрозділу чиниться фізичний опір у виконанні ним покладених на нього обов'язків.

Терміновість реагування оперативного підрозділу на вказані випадки вимагає одночасного використання функцій переслідування і затримання, охорони місця події, огляду і фіксації слідів злочину, транспортування злочинців і речових доказів, оперативного зв'язку і передачі інформації. При відсутності власних можливостей для виконання таких заходів, оперативні підрозділи вправі на законних підставах користуватись такими можливостями інших юридичних осіб.

Для проїзду до місця події, для припинення злочинів, переслідування і затримання осіб, які запідозрені в скоєнні злочинців, доставки в лікувальні заклади осіб, що потребують невідкладної медичної допомоги, оперативним підрозділам надається право використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям, безперешкодно (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення).

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, організаціям, здійснюється безкоштовно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Виключно для безпосереднього припинення злочинів, переслідування осіб, які запідозрені у вчиненні злочинів, працівники підрозділів мають право безперешкодно входити в будь-яку пору до приміщень підприємств, установ, організацій та на їх території, на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян, перебувати там та оглядати їх з наступним повідомленням суду у випадках, передбачених законом. Державні органи, громадські об'єднання, підприємства, установи, організації і посадові особи зобов'язані надавати допомогу оперативними підрозділам у виконанні завдань оперативно- розшукової діяльності.

Посадові особи, які без поважних причин відмовилися надати допомогу працівникам оперативних підрозділів в реалізації їх прав, передбачених ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та іншими нормативними актами цих органів, підлягають відповідальності згідно з чинними законодавством.

Інші особи мають виконувати обов'язки по відношенню до вирішення завдань боротьби із злочинністю, безпеки суспільства та держави на добровільній основі, якщо інше не передбачено законодавством України. У невідкладних випадках, договірна форма згоди у письмовій формі об'єктивно не може бути оформлена. В інших випадках під договірною формою у відповідності з цивільним законодавством розуміються двох-чи багатосторонні угоди, направлені на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків на основі згоди особи, яка є власником майна або на законних підставах володіє, розпоряджається ним.

Форма договору, як вже говорилось, може бути усною або письмовою з встановленням платних чи безоплатних відносин. Оперативні підрозділи мають право укладати такі угоди з юридичними і фізичними особами на використання не тільки жилих і нежилих приміщень, транспортних засобів, іншого майна, а й засобів зв'язку, автоматизованих систем управління, інформаційних мереж тощо, і не тільки для виконання невідкладних оперативно-розшукових заходів, а й для проведення всього комплексу оперативно-розшукової діяльності. Тактичні цілі оперативних підрозділів при використанні майна інших власників і розпорядників ним, можуть бути різними: встановлення негласного спостереження за особами, підозрюваними в кримінальних злочинах, організації засади для затримання розшукуваного злочинця, виконання оперативно-технічних заходів, конспіративних зустрічей з особами, залученими до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

8.3.16.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Використання за згодою службових приміщень, транспортних засобів, житла, інших приміщень і майна юридичних і фізичних осіб.:

 1. 3.3. Правова регламентація надання інших послуг у сфері освіти
 2. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 3. 3. Р.В. Ігонін. Реформування органів примусового виконання судових рішень // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(50) 2010, - С. 142149.
 4. СУДОВА ПРАКТИКА:
 5. ІНСТРУКЦІЯ з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події
 6. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 7. 2.2. Державно-правові основи охорони державного кордону України
 8. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 9. ДОДАТКИ
 10. 2.2. Поняття та термінологія оперативно-розшукової діяльності
 11. Отримання від юридичних та фізичних осіб інформації про злочин
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -