<<
>>

§ 6. Забезпечення доказів

Цивільне процесуальне законодавство передбачає, що особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є не­можливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів (ст.

133 ЦПК).

Забезпечення доказів — це заходи, спрямовані на збереження відо­мостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що вико­ристання цих відомостей у подальшому може стати утрудненим або неможливим (від'їзд свідка у тривале закордонне відрядження, втрата якостей речі тощо).

Забезпечення доказів віднесено виключно до компетенції судів. Згідно із ч. 2 ст. 133 ЦПК способами забезпечення судом доказів є до­пит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд до­казів, у тому числі за їх місцезнаходженням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів.

За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову.

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом трьох днів з дня постановления ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання по­зовної заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпе­чення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збит­ки, заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів (ч. 4 ст. 133 ЦПК).

У заяві про забезпечення доказів мають бути зазначені: докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що подання потрібних до­казів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно їх забезпечити.

Заява про забезпечення доказів розглядається судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не пред'явлено — місцевим загальним судом, у межах територіальної підсудності якого можуть бути вчинені про­цесуальні дії щодо забезпечення доказів.

Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обов'язковою.

У разі обгрунтованої вимоги заявника, а також якщо не можна встановити, до кого може бути згодом пред'явлено позов, заява про забезпечення доказів розглядається судом невідкладно лише за участю заявника.

Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою. Оскар­ження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення до­казів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матері­али щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який розглядає справу (ст. 135 ЦПК).

« ш п и н и Питання для самоконтролю

1. Яким є зв'язок змагальності цивільного судочинства та моделі доказування?

2. Якими є суттєві ознаки доказування як процесуальної ді­яльності?

3. Яким є коло суб'єктів доказування у цивільному процесі?

4. Що таке «тягар доказування»?

5. Дайте поняття судових доказів та засобів доказування. Яке їх співвідношення?

6. Що таке предмет доказування і як він визначає належність та допустимість засобів доказування?

7. Які факти не потребують доказування?

8. Яким є значення стандарту доказування у судовому право- застосуванні?

9. За якими правилами суд оцінює докази?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 6. Забезпечення доказів:

  1. Стаття 73. Забезпечення доказів
  2. Стаття 74. Способи забезпечення доказів
  3. Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду
  4. Стаття 79. Письмові докази
  5. Стаття 80. Речові докази
  6. Стаття 143. Дослідження письмових доказів
  7. Стаття 145. Дослідження речових доказів
  8. Загальна характеристика доказів
  9. Сприяння суду в отриманні особами доказів
  10. Зберігання речових доказів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -