<<
>>

Суть судового рішення

Відповідно до ст. 195 ЦПК судовий розгляд справи, за загальним правилом, закінчується ухваленням судового рішення.

Судове рішення - це акт правосуддя, що здійснюється від імені держави і забезпечує реальний захист порушених, оспорюваних, невизнаних прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб та держави.

Крім того, рішення суду є процесуальним актом у цивільній справі, який має свою форму та зміст, у ньому підсумовується уся діяльність суду першої інстанції щодо вирішення справи по суті. У рішенні має місце встановлення фактичних обставин справи - наявність або відсутність юридичних фактів, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а відповідач - заперечення проти позову; дослідження та оцінка поданих сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, доказів та правова кваліфікація конкретних правовідносин.

Залежно від різних критеріїв рішення поділяються на певні види:

- за суб’єктним складом осіб, які ухвалювали рішення, - рішення, які ухвалюються одним суддею, та рішення, які ухвалюються колегіально.

Судове рішення як акт правосуддя також може ухвалюватися відповідно до його повноважень судом апеляційної інстанції (п. 2 ч.І ст. 307, п. З ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 314 ЦПК) та судом касаційної інстанції (статті 332, 336, 344 ЦПК);

- залежно від способів захисту цивільних прав (ст. 16 ЦК, ст. 4 ЦПК):

рішення про присудження (стягнення аліментів, відшкодування шкоди) - рішення, які зобов'язують відповідача вчинити на користь позивача (третьої особи з самостійними вимогами) певну дію або утриматися від її вчинення з метою поновлення порушеного права;

рішення про визнання - рішення, якими підтверджуються наявність або відсутність певних правовідносин, юридичних фактів. Вони поділяються на:

позитивні - про визнання права власності; негативні - про визнання правочину недійсним; рішення перетворювальні (конститутивні) - рішення про розірвання шлюбу, про виділ частки майна із спільної сумісної власності, тобто ці рішення ухвалюються на зміну або припинення певних правовідносин.

У теорії цивільного процесу має місце й інша класифікація поділу рішень на види2:

завершальні, тобто ті, якими вирішено усі правові вимоги, передано на розгляд суду;

додаткові - вирішуються окремі правові вимоги, з приводу яких сторони подавали докази і давали пояснення, що не були розв'язані основним рішенням (ст.

220 ЦПК);

альтернативні — ті, якими встановлюються два можливих точно визначених способи його виконання, передбачені нормами матеріального права;

факультативні - рішення, що зобов'язують відповідача до виконання певних дій, а у випадку неможливості їх виконання водночас визначають інший спосіб це зробити;

заочні - рішення, які ухвалюються за відсутності відповідача (ст. 224 ЦПК);

часткові (окремі) - рішення, якими вирішуються окремі правові вимоги, що були достатньо встановлені судом або визнані відповідачем (мають місце при роз'єднанні позовів. - С.Ф.). Щодо інших позовних вимог рішення не ухвалюється до з’ясування необхідних обставин та подання необхідних доказів. У одній справі може бути ухвалено рішення, яке стосується декількох позивачів та декількох відповідачів (процесуальна співучасть. - С.Ф.Уі

проміжні - рішення, якими вирішено спірну вимогу про право, із залишенням невирішеної вимоги про її розмір;

умовні - рішення, якими право позивача вважається визнаним тільки залежно від настання (яенастання) певних обставин. Виконання (невиконання) певних дій, а також коли його виконання залежить від зазначених умов.

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме Суть судового рішення:

 1. Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення
 2. Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін
 3. Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення
 4. Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
 5. Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
 6. 9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення
 7. 10.4. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови
 8. Ухвалення та проголошення судового рішення
 9. Суть судового рішення
 10. Виправлення недоліків судового рішення.
 11. Негайне виконання судового рішення, зміна порядку виконання, відстрочка та розстрочка виконання судового рішення
 12. 2. Звернення судового рішення до виконання
 13. § 4. Закінчення розгляду справи без ухвалення судового рішення
 14. § 3. Зміст судового рішення
 15. § 3. Судовий наказ як форма судового рішення
 16. Чи можливо в резолютивній частині рішення суду про стягнення суми зазначити про врахування індексу інфляції чи курсу іноземної валюти на час виконання судового рішення?
 17. Зміст судового рішення
 18. 59. Поняття та види судових рішень. Відмінність судового рішення від судової ухвали.
 19. 63. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив. Додаткове рішення суду.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -