<<
>>

Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків

1. Головуючий роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, про що зазначається в журналі судового засідання.

1. Завдання, що стоять перед судом у стадії судового розгляду справи, визначають характер діяльності суду та осіб, які беруть участь у справі, а також їх права та процесуальні гарантії цих прав.

Для того, щоб розгля­нути і вирішити справу, винести законне та обґрунтоване рішення, суду необхідно дослідити всі докази у справі, вста­новити всі факти, що мають значення для справи, з'ясува­ти правовідносини, що існують між сторонами, встанови­ти дійсні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі. Правильно і швидко здійснити все це суд може лише за активної участі в розгляді справи всіх заінтересованих осіб.

Особи, які беруть участь у справі, мають комплекс прав на стадії судового розгляду справи, що забезпечується процесуальними гарантіями. Цивільне процесуальне законодавство передбачає широке коло прав, якими можуть користуватися особи, які беруть участь у справі. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст.27 ЦПК), процесуальні права та обов’язки сторін (ст.31 ЦПК) повинні бути роз’ясненні судом.

2. Роз’яснення особам, які беруть участь у справі їх прав та обов’язків має велике значення, оскільки більша частина цих осіб не знає про них, таким чином не знаючи свого права неможливо ним скористатися. Коли особа розуміє зміст своїх прав “можна чекати усвідомленого і вільного з їх боку розпорядження правами і виконання обов’язків”.[38]

Про те, що даним особам роз’яснено їхні права та обов’язки заноситься і до протоколу (журналу) судового засідання.

3. Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 05.03.1997р. “Про підготовку цивільних справ до судового розгляду” з метою забезпечення найбільш повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин справи в судовому засіданні необхідно роз'яснити сторонам і третім особам, які викликаються, що вони повинні довести обставини, на які посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, а також їхні інші права і обов'язки, передбачені правилами цивільного судочинства, оскільки вони користуються цими правами та несуть обов’язки і в процесі підготовки справи до судового розгляду. Проте роз’яснення прав та обов’язків особам, які беруть участь у справі, на стадії підготовки справи до судового розгляду не знімає обов’зок із суду роз’яснити права і обов’язки ще раз на цій стадії цивільного судочинства.

<< | >>
Источник: Науково практичний коментар до ЦПК України. 2006

Еще по теме Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків:

  1. 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку
  2. «ДРУГА» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Директорії)
  3. 2.3. Медичний працівник як суб’єкт злочинів проти життя та здоров’я особи
  4. Проблеми реалізації функції захисту в досудовому та судовому провадженнях та шляхи їх вирішення
  5. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  7. ДОДАТКИ
  8. 2.3. Адміністративний примус у механізмі попередження та протидії адміністративним правопорушенням
  9. Загальна характеристика правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей
  10. Нотаріус як особливий суб’єкт адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -