<<
>>

Чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка оскаржує в апеляційному порядку судове рішення, про залучення до апеляційної скарги додаткової скарги, яка містить в собі більш детальні висновки про незаконність оскарженого судового рішення, якщо додаткова скарга подана за межами строку на апеляційне оскарження?

1. Вимоги, яким повинна відповідати апеляційна скарга, зазначені в ст. 295 ЦПК. Згідно з положеннями пунктів 5 і 6 ч. З цієї статті в апеляційній скарзі необхідно викласти в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин); нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції.

Тобто, апеляційна скарга повинна бути мотивована.

Згідно з ч. 2 ст. 297 ЦПК до апеляційної скарги, яка не оформлена, зокрема, відповідно до вказаних вище вимог, застосовуються положення ст. 121 цього Кодексу. Це означає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без рухуз наданням строку для усунення її недоліків (цей строк повинен бути реальним і дозволити заявнику усунути вказані судом недоліки, в тому числі з урахуванням можливої необхідності подання доказів тощо).

У разі, якщо заявник у встановлений судом строк усунув недоліки апеляційної скарги, вона вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше вона вважається неподаною і повертається автору апеляційної скарги (ч. 2 ст. 121 ЦПК).

Аналогічні наслідки наступають і в разі подання апеляційної скарги з усуненими недоліками по закінченню встановленого в ухвалі строку. У даному випадку суду слід роз'яснити особі, яка оскаржує судове рішення, її право звернутися в суд із заявою про продовження цього строку, яка повинна бути розглянута в судовому засіданні за правилами ст. 73 ЦПК.

2. У разі, якщо особою, яка оскаржує судове рішення, апеляційну скаргу подано з дотриманням передбачених ст. 295 ЦПК вимог щодо її змісту і у встановлений ст. 294 ЦПК строк, при вирішенні питання про залучення до неї додаткової скарги, поданої за межами строку на апеляційне оскарження, необхідно виходити з наступного.

Якщо додаткова скарга містить додаткові судження до вже викладених в раніше поданій апеляційній скарзі доводів, суд, керуючись правом учасників процесу на заявлення клопотань, розглядає додаткову скаргу як складову частину первинної скарги.

У тому випадку, коли додаткова скарга включає в себе посилання на нові докази, які вправі дослідити апеляційний суд лише за певних умов (ст. 303 ЦПК), або містить доводи, за якими особа не погоджується з ухваленим судовим рішенням, що відрізняються від доводів, викладених нею у первинній скарзі, поданням такої скарги порушується конституційний принцип здійснення правосуддя на основі змагальності і рівноправності сторін, закріплений в ст. 129 Конституції України таст. 10 ЦПК. Це порушення виражається в тому, що заявник наділяється додатковими можливостями у відстоюванні своєї позиції, обмежуючи час на ознайомлення інших учасників процесу з доводами додаткової скарги.

При поданні такої скарги суд постановляє ухвалу про її повернення у зв'язку зі спливом апеляційного строку на подання, а законність і обґрунтованість судового рішення суду першої інстанції перевіряється на підставі ч. 1 ст. 303 ЦПК у межах доводів апеляційної скарги, поданої з дотриманням строку на апеляційне оскарження судового рішення. Це пов'язано з тим, що ч. 1 ст. 300 ЦПК чітко вказує на строк подання доповнення до апеляційної скарги і не передбачає можливості просити про поновлення цього строку чи можливості застосовувати до цієї процесуальної ситуації загальні положення щодо поновлення пропущеного строку.

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка оскаржує в апеляційному порядку судове рішення, про залучення до апеляційної скарги додаткової скарги, яка містить в собі більш детальні висновки про незаконність оскарженого судового рішення, якщо додаткова скарга подана за межами строку на апеляційне оскарження?:

  1. ЗМІСТ
  2. Чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка оскаржує в апеляційному порядку судове рішення, про залучення до апеляційної скарги додаткової скарги, яка містить в собі більш детальні висновки про незаконність оскарженого судового рішення, якщо додаткова скарга подана за межами строку на апеляційне оскарження?
  3. Чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка оскаржує в касаційному порядку судове рішення, про залучення до касаційної скарги додаткової скарги, яка містить в собі більш детальні висновки про незаконність оскарженого судового рішення, якщо додаткова скарга подана за межами строку на касаційне оскарження?
  4. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -