Від авторів

Загальна характеристика видання. У виданні викладено погляд авторів на сутність положень Земельного кодексу України, передбачений законодавством України механізм їх реалізації, відповідну правозастосовчу практику.

Маючи справу із спірними та неоднозначними положеннями кодексу, автори намагалися викладати не лише свою точку зору, а й інші позиції, що існують у правовій доктрині та правозастосовчій практиці, надаючи читачеві можливість зробити самостійні висновки.

У виданні наведені ілюстрації та зразки документів, що можуть бути корисними при застосуванні Земельного кодексу України. Ті матеріали, які за своїм обсягом не могли бути включені безпосередньо до тексту, вміщені до компакт-диску, доданого до видання. На ньому автори помістили також деякі зі своїх публікацій в електронному вигляді.

Неофіційний характер коментарю. Проведена робота хоча і включала в себе редагування та виявлення можливих помилок чи неточностей технічного характеру, проте автори свідомі того, що уникнути їх повністю було навряд чи можливо.

Особливо великою є загроза втрати актуальності нормативно-правових актів у випадку із т.зв. "нормативними документами" (див. п. 1.2.4 коментарю до ст. 3) - ДБН, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами тощо. Відстежувати зміни та скасування таких документів надзвичайно важко. Просимо читачів з розумінням поставитися до даної обставини і у випадку, коли використання чинної редакції має принципове значення, перевіряти чинність таких документів шляхом звернення до органів-видавців документів або до спеціалізованих бібліотек чи баз даних.

Автори намагалися чітко відокремлювати положення законодавства та свої власні погляди на їх застосування та тлумачення, які, звісно, можуть не завжди співпадати з позицією тих чи інших правозастосовчих органів.

Автори будуть вдячними за будь-які зауваження та пропозиції щодо вдосконалення форми та змісту даного видання.

Подяки. Автори висловлюють глибоку вдячність за допомогу у підготовці видання, надані поради та матеріали А. Г. Кальніченко, В. М. Кузьмичу, Ю. А. Кулішу, В. А. Максименку, М. Д. Миколюку, О. М. Мірошниченко, О. О. Отрадновій, П. В. Пушкару, Н. В. Семененко, Т. О. Третяку, А. Д. Юрченку.

З повагою,

Анатолій Мірошниченко, Роман Марусенко,

к. ю. н., доцент к. ю. н, асистент

кафедри трудового, земельного кафедри трудового, земельного

та екологічного права та екологічного права

юридичного факультету юридичного факультету

Київського національного Київського національного університету імені Тараса Шевченка університету імені Тараса Шевченка


| >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Від авторів:

 1. Про авторів
 2. КОЛЕКТИ В АВТОРІВ :
 3. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 4. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:
 5. Відомості про авторів
 6. Чи вправі позивач відмовитися від позову в якійсь його частині? Чи відрізняються один від одного такі процесуальні дії, як часткова відмова від позову і зменшення розміру позовних вимог? Якщо відрізняються, то за якими ознаками проводиться таке розмежування?
 7. 18.15. Відмова свідка від давання показань або експерта чи перекладача від виконання своїх обов'язків
 8. Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ (Глава із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.10.2005 р. N 2953-IV, від 11.02.2010 р. N 1876-VI; у редакції Закону України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)
 9. Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків
 10. 90. Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Відмінність нововиявлених обставин від нових обставин і від нових доказів.
 11. РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 2000/408/ЕЕС від 23 червня 2000 року щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші питання, спрямованої на уточнення інформації, яка повинна надаватися у відповідності до Директиви Ради 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ (що повідомлена у документі за номером С(2000) 1372)*
 12. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Н А К А З № 68/5 від 27.10.99
 13. Звільнення від покарання.
 14. Добровільна відмова від злочину.
 15. Звільнення від покарання та його відбуття
 16. Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -