Задать вопрос юристу

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:

Бондар JI.O. — кандидат юридични х наук, доцен т кафедри трудового, земельного та екологічног о права Одеського дер - жавного університету внутрішніх справ;

Брєдова Г.В. — магістр європейськог о та міжнародного права (Нідерланди), старший викладач кафедри цивільного права та процесу Донецьког о національного університету;

Вакуленко А.О.

— доктор філософії (Велика Британія), магістр міжнародного права (Велика Британія), викладач університету Данді (Велика Британія);

Вишняков O.K. — докто р юридичних наук, доцен т кафедри права Європейськог о Союзу та порівняльног о правознавства Одеської національної юридично ї академії;

Дешко JI.M. — старший викладач кафедри конституційного та міжнародного права Донецьког о національного університету;

Іващенко Т. С. — магістр європейського та міжнародного права (Нідерланди), старши й викладач кафедри господарського права та процесу Донецьког о національного університету;

Кормич Б.А. — докто р юридичних наук, професо р кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії;

Кренбок А.В. — юрис т юридично ї фірм и "Василь Кісіль і

Партнери";

Опейда З.Й. — магістр міжнародного права (США) , старши й викладач кафедри конституційного та міжнародного права До - нецького національног о університету;

Островська К.В. — юрист юридичної фірми "Beiten Burkhardt";

Петров Р.А. — кандидат юридичних наук, докто р філософії (Велика Британія), професо р кафедри конституційного та між- народного права Донецьког о національного університету;

Федорчук Д.Е. — кандидат юридичних наук, магістр міжна - родного права (США) , доцент , юрист юридичної фірми "Beiten Burkhardt";

Хоменко О.О. — здобувач кафедр и права Європейськог о Союзу та порівняльного правознавства Одеської національної юридичної академії.

<< | >>
Источник: Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Еще по теме ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ::

 1. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 2. Відомості про авторів
 3. Про авторів
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 11, ст. 1 40)
 5. Від авторів
 6. КОЛЕКТИ В АВТОРІВ :
 7. ВСТУПНІ ВІДОМОСТІ
 8. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1999. - № 44. - Ст. 391.)
 9. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. - № 19. - Ст. 80.)
 10. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 47. - Ст. 646.)
 11. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002. - № 36. - Ст. 266.)
 12. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1992. - № 50. - Ст. 676.)
 13. (Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1999. - № 41. - Ст. 372.)
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -