Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та відповідно до закону.

Навіть після прийняття Конституції України 28.06.1996 року траплялися випадки визначення порядку встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць (утворень) в Україні відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР" 12.03.1982 №1564-Х.

Слід визнати цю практику такою, що не відповідає Конституції України, оскільки, згідно з п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України, територіальний устрій України визначається виключно законами України. Під визначенням територіального устрою слід розуміти, зокрема, і виз­начення порядку встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. Наведене положення Конституції враховано й у коментованій статті, де визначено, що "межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та відповідно до закону".

Верховною Радою України розглядався проект Закону "Про адміністративно-територіальний устрій" (04.12.1997 Закон було прийнято Верховною Радою України, проте 30.12.1997 він був повернутий Президентом України з його пропозиціями)42". Проте навіть за відсутності такого спеціального закону чинні законодавчі акти містять ряд положень, що стосуються порядку встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.

Загальним у встановленні меж будь-якого адміністративно-територіального утворення є визначення меж за проектами землеустрою (див. ч. 2 ст. 173 ЗКУ та коментар до неї). Після розробки проекту землеустрою він підлягає державній землевпорядній експертизі (ст. 9 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації") та затвердженню компетентним органом відповідно до повноважень, визначених ст. 174 ЗКУ. Особливості прийняття рішень щодо меж різних адміністративно-територіальних утворень розглянуті нижче.

Порядок визначення меж районів і міст. За умови відсутності спеціального закону про адміністративно-територіальний устрій ні Конституція України, ні ЗКУ, ні інші закони не визначають особливого порядку прийняття Верховною Радою України рішень про визна­чення меж районів та міст. Тому порядок визначення меж районів і міст Верховною Радою співпадає із загальним порядком підготовки рішень Верховної Ради - законів або постанов (див. ст. 91 Конституції України). Цей порядок визначається ст.ст. 89-94 Конституції України та Регламентом Верховної Ради України від 19.09.2008.

Єдина особливість процедури прийняття рішень - вимога щодо наявності подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад, передбачена ч.

1 ст. 174 ЗКУ (див. вище).

Порядок визначення меж сіл і селищ. Ч. 2 ст. 12 ЗУ "Про планування та забудову територій" передбачає, окрім вимог ч. 2 ст. 174 ЗКУ щодо наявності подання ради, можливість підготовки пропозицій про встановлення та зміну меж населених пунктів виконавчими органами відповідних рад (див. додатково коментар до ст. 174 ЗКУ)

Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 26, п. 26 ч. 1 ст. 43 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні , рішення про визначення меж сіл і селищ приймаються міськими і обласники радами виключно на пленарних засіданнях як "рішення з питань адміністративно-територіального устрою". У такому самому порядку приймаються рішення про направлення подань районних та відповідних сільських, селищних рад про визначення меж.

Витяг із проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населених пунктів. На карті добре видно, що на території однієї сільської ради розміщено кілька населених пунктів - див.

коментар до ч. 1 ст. 173 ЗКУ.

Технічні питання розробки, погодження проекту визначаються Технічними вказівками по складанню проектів встановлення меж сільських населених пунктів, затвердженими Держкомземом України 30.10.1991. Вказівки застосовуються у частині, що не суперечать чинному законодавству України (у частині положень про затвердження проектів встанов­лення меж Вказівки суперечать ч.ч. 1 та 2 ст. 174 ЗКУ).

Порядок визначення меж районів у містах. Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 26, п. 26 ч. 1 ст. 43 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення про визначення районів у містах приймаються міськими радами виключно на пленарних засіданнях. У такому самому порядку приймаються рішення про направлення подань районних рад у містах.

Порядок визначення меж областей та Автономної Республіки Крим. Питання про визначення меж областей та меж Автономної Республіки Крим на даний час спеціально законодавством не регулюється. На наш погляд, виходячи із деяких загальних формулювань законодавства, повноваження приймати рішення щодо визначення меж даних адміністративно-територіальних утворень має Верховна Рада (див. коментар до ст. 174 ЗКУ). Рішення повинно прийматися Верховною Радою відповідно до процедури її правотворчості (див. ст.ст. 89-94 Конституції України, Регламент Верховної Ради України від 19.09.2008).

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та відповідно до закону.:

 1. § 1. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень
 2. 3.2. Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень
 3. Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень
 4. Глава 29 Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень
 5. Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень
 6. Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень
 7. Додаток 20 Перелік держав, державоподібних утворень та інших адміністративних і територіальних одиниць, довідки про які містяться в шеститомнику "Юридична енциклопедія
 8. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ 8.4. Міждержавні об'єднання\ \ \ Від форми територіального устрою держави варто відрізняти міждержавні об'єднання (утворення). В першому випадку йдеться про адміністративно-територіальну будову лише однієї держави, а в другому — про форми об'єднання кількох різних держав. Необхідність такого розмежування пояснюється тим, що, наприклад, неможливо зіставляти Україну як державу з унітарною формою державного устрою та Європейське Економічне Співтовариство —
 9. Закон СРСР «Про віднесення до відання союзних республік розв'язання питань обласного, крайового адміністративно-територіального устрою» (11 лютого 1957 р.)
 10. Закон СРСР Про віднесення до відання союзних республік розв’язання питань обласного, крайового адміністративно-територіального устрою” (11 лютого 1957 р.)*
 11. 4. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
 12. Адміністративно-територіальний устрій України
 13. Територіально-адміністративний поділ
 14. Адміністративно-територіальний устрій України
 15. Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -