Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень

1.Межі адміністративно-територіальних утворень посвідчуються державним актом України.

2.Форма та порядок видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення встановлюються Верховною Радою України.

До частини першої. Територія України поділяється на адміністративно-територіальні одиниці (за ЗКУ - "утворення"), які складають систему адміністративно-територіального устрою України. Згідно із ч. 1 ст. 133 Конституції України, ст. 1 ЗУ "Про місцеве самоврядування" такими одиницями є Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Адміністративно-територіальна одиниця - це "компактна частина єдиної території України, що є просторовою основою для організації і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування" (див. Рішення Конституційного Суду Конституційного суду України у справі про адміністративно-територіальний устрій від 13.07.2001 №11-рп/2001).

Об'єктом переважної більшості земельних правовідносин, і не лише відносин власності, є не земля як загальне поняття, а земельна ділянка - "частина земної поверхні з установ­леними межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами" (ст. 79 ЗКУ). Це стосується і відносин із здійснення функцій управління землями адміністративно-територіальних утворень. Крім того, без точного визначення меж земельних ділянок як просторової бази для здійснення діяльності органів державної влади та місцевого самовряду­вання неможливе належне здійснення такої діяльності у всіх сферах суспільного життя.

З іншого боку, реалії правового регулювання такі, що механізм посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень на сьогодні є несформованим. Ст. 176 ЗКУ встановлює, що межі адміністративно-територіальних утворень посвічуються державним актом України, форма та порядок видачі якого встановлюються ВР України. На сьогодні ВР України ні форми, ні порядку видачі таких державних актів не визначила.

До частини другої. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень за допомогою державного акту є засобом визначення земельної ділянки як об'єкту управлінських відносин.

Відповідно до ч. 2 статті, що коментується, "форма та порядок видачі державного акту України на межі адміністративно-територіального утворення встановлюються Верховною радою України". На сьогодні Верховна Рада України не приймала жодних рішень щодо визначення форми та порядку видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення. Повністю приєднуємося до позиції П.Ф. Кулинича, який обґрунтовує недоцільність та навіть шкідливість посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень державними актами та пропонує виключити ст. 176 із ЗКУ421.

Для ілюстрації проблем, що можуть виникнути при посвідченні державним актом меж адміністративно-територіальних утворень, можна навести приклад столиці - міста Києва. Так, Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації оцінило розробку проекту розмежування земель комунальної і державної власності столиці в 2,1 млн. гривень. Крім того, виконання робіт з встановлення меж цих земель на місцевості коштува­тиме ще 450 тис. гривень, а виготовлення державного акту на право комунальної власності на землю територіальної громади Києва - 180 тис. гривень. Те ж Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації визнало комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин" переможцем тендеру на створення проекту роз­межування земель комунальної та державної власності422. За відсутності навіть затвердженої форми та порядку видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення не зовсім зрозумілим лишається перспектива виконання такого і подібних рішень і те, виготовлення саме чого КМДА оцінює у 180 тис. гривень.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень:

 1. 3.2. Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень
 2. § 1. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень
 3. Глава 29 Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень
 4. Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень
 5. Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень
 6. Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та відповідно до закону.
 7. Додаток 20 Перелік держав, державоподібних утворень та інших адміністративних і територіальних одиниць, довідки про які містяться в шеститомнику "Юридична енциклопедія
 8. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ 8.4. Міждержавні об'єднання\ \ \ Від форми територіального устрою держави варто відрізняти міждержавні об'єднання (утворення). В першому випадку йдеться про адміністративно-територіальну будову лише однієї держави, а в другому — про форми об'єднання кількох різних держав. Необхідність такого розмежування пояснюється тим, що, наприклад, неможливо зіставляти Україну як державу з унітарною формою державного устрою та Європейське Економічне Співтовариство —
 9. Розділ 22 Правове регулювання адміністративно-територіального поділу території України і планування використання та охорони земель
 10. 4. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
 11. Територіально-адміністративний поділ
 12. Адміністративно-територіальний устрій України
 13. Адміністративно-територіальний устрій України
 14. Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -