<<
>>

Предмет, метод і принципи господарського права.

Життя будь-якої держави ґрунтується на економіці. В економічній сфері, сфері господарювання між фізичними та юридичними особами виникає чимало правовідносин. Саме тому в Україні існує окрема комплексна галузь права — господарське право.

Господарське право — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері управління економікою, виробництва і реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг із метою отримання прибутків. Господарське право є комплексною галуззю, адже воно базується на нормах цивільного права, а також містить норми адміністративного, фінансового, трудового права, які регулюють господарську діяльність.

Відповідно до Господарського кодексу України, предметом його регулювання є засади господарювання в Україні, господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Господарське право як комплексна галузь права відрізняється тим, що в ній діють не один, як у більшості галузей, а три основні методи правового регулювання. Це метод автономних рішень суб’єктів господарських відносин (диспозитивний метод), який ґрунтується на самостійності підприємств — учасників господарських правовідносин. Другим є метод владних приписів (імперативний), який ураховує те, що діяльність суб’єктів господарських правовідносин підпорядковується обов’язковим вимогам, вказівкам, визначеним законодавством. Так, суб’єкти господарської діяльності зобов’язані дотримуватися встановлених заборон певних видів господарської діяльності, отримувати обов’язкові ліцензії та дозволи тощо. У господарському праві діє також метод рекомендацій (наприклад, існують рекомендовані форми договорів щодо окремих видів відносин, держава може давати рекомен- данії щодо організації певних видів господарської діяльності).

Основними принципами господарського права є забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою всіх суб’єктів господарювання; свобода підприємницької діяльності в межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів і послуг на території України; обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції в підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів і безпеки суспільства й держави; захист національного товаровиробника; заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

2.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Предмет, метод і принципи господарського права.:

 1. 1.3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук
 2. Предмет, метод і принципи господарського права.
 3. 1.3. Джерела господарського процесуального права
 4. § 5. Наука цивільного процесуального права
 5. 1. Поняття житлового права та його предмет
 6. 2. Методи регулювання в земельному праві
 7. Предмет, метод і функції інвестиційного права
 8. Система і джерела інвестиційного права
 9. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 10. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 11. § 1. Система права.
 12. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
 13. Поняття, ознаки та особливості цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
 14. Співвідношення цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності з суміжними правовідносинами, їх класифікація
 15. Поняття та види охоронних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності. Захист прав пацієнтів та лікарів
 16. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 17. Форми та методи забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -