<<

ЗМІСТ

Переднє слово............................................................................................................. 3

Вступ............................................................................................................................... 6

Ч а с т и н а І. НАУКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ УТВОРЕННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В РАННІХ США, ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ 11

Розділ 1. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В США РАННЬОЇ ДОБИ І ЇЇ НАУКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ ..........................................................................................

11

1. Американська та британська історіографія проблеми ............ 11

2. Радянська, українська та російська історіографія інститутів

держави і права США............................................................................................ 31

Р о з д і л 2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ 37

1. Джерельна база дослідження............................................................... 37

1.1. Особливості джерельної основи дослідження ............................ 37

1.2. Неоприлюднені джерела.................................................................... 39

1.3. Оприлюднені джерела......................................................................... 40

1.4. Публікації описових джерел ............................................................. 51

1.5. Праці колоніальних хроністів........................................................... 53

2. Поняттєво-термінологічний апарат.................................................. 60

Ч а с т и н а ІІ. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В РАННІЙ АМЕРИЦІ (1607-1664)..................................................................... 72

Р о з д і л 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ БРИТАНСЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ................................................................................ 72

1. Виникнення правового інституту приватирства в тюдорівській Англії як передумова британської колонізації Північної Америки . 72

2. Політично-правова природа британської колонізації Америки . . . . 82

Р о з д і л 2. СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ В ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ КОЛОНІЯХ АНГЛІЇ 88

1. Віргінія........................................................................................................... 88

2. Меріленд .................................................................................................... 101

3. Новий Плімут........................................................................................... 106

4. Массачусетс............................................................................................... 112

Р о з д і л 3. СТАНОВЛЕННЯ І ПЕРВИННИЙ РОЗВИТОК ОХОРОННИХ СТРУКТУР У БРИТАНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 125

1. Виникнення кримінальної юстиції.................................................. 125

2. Становлення інституту міліції........................................................... 135

Р о з д і л 4. ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ В БРИТАНСЬКІЙ АМЕРИЦІ (1607-1664) ....................................................................................................... 143

1. Економічні та правові засади виникнення інститутів рабства

в США ранньої доби ............................................................................................

143

2. Правова організація плантаційного рабства в «Старому домініоні» - колонії Віргінія 153

3. Вплив релігійних догматів пуритан на формування правових

інститутів рабства в колонії Новий Плімут ............................................... 164

4. Правове становище рабів Компанії Массачусетської бухти -

північного сходу Британської Америки ..................................................... 170

5. Особливості правового регулювання праці рабів у католицькій

колонії Меріленд .................................................................................................. 180

Ч а с т и н а III. СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В АМЕРИКАНСЬКИХ КОЛОНІЯХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVII СТОЛІТТЯ................................................. 188

Р о з д і л 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ В БРИТАНСЬКІЙ АМЕРИЦІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVII СТОЛІТТЯ............................................................................................................................... 188

1. Південний регіон ................................................................................... 188

2. Домініон Нова Англія ......................................................................... 206

3. Середньоатлантичний регіон ........................................................... 214

Р о з д і л 2. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РАБСЬКОЇ ПРАЦІ В АМЕРИКАНСЬКИХ КОЛОНІЯХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVII СТОЛІТТЯ................................................. 224

1. Юридичне підґрунтя для інтенсифікації довічної рабської праці

в Південному регіоні .......................................................................................... 225

2. Правове становище рабів у домініоні Нова Англія ................. 240

3. Вплив квакерського руху на формування правових інститутів рабства у центральному регіоні Британської Америки

Р о з д і л 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІРАТСЬКОГО

І КОНТРАБАНДНОГО ПРОМИСЛІВ У БРИТАНСЬКИХ КОЛОНІЯХ 255

1. Піратство як джерело розвитку кредитно-грошових відносин . . . . 255

2. Правові засади боротьби з протизаконним переміщенням

товарів (контрабанда) у Британській Америці ........................................ 263

Ч а с т и н а IV ІНСТИТУТИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА БРИТАНСЬКОЇ

АМЕРИКИ В XVIII СТОЛІТТІ ........................................................................... 275

Розділ 1. РЕГІОНАЛЬНА ВЛАДА БРИТАНСЬКИХ КОЛОНІЙ . . 275

1. Південний регіон..................................................................................... 280

2. Середньоатлантичний регіон............................................................. 296

3. Нова Англія ............................................................................................. 306

Р о з д і л 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ В ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВОЛОДІННЯХ КОРОНИ АНГЛІЇ ВПРОДОВЖ ХVIII СТОЛІТТЯ .................................................................. 322

1. Політико-правові засади організації рабської праці напередодні

війни за незалежність США.............................................................................. 322

2. Законодавче обґрунтування шляхів постачання африканських

рабів на плантації американського Півдня ............................................... 328

3. Правові гарантії відновлення напівфеодальних відносин

у центральному регіоні....................................................................................... 341

4. Правове підґрунтя для збереження тимчасового рабства

в колоніях Нової Англії напередодні війни за незалежність................ 349

Р о з д і л 3. БОРОТЬБА ОХОРОННИХ СТРУКТУР БРИТАНСЬКОЇ

АМЕРИКИ ПРОТИ КАПЕРСТВА І КОНТРАБАНДИ ........................... 355

1. Міжнародне морське право та правовий інститут приватирства

в Британській Америці....................................................................................... 355

2. Діяльність адміралтейських судів Британської Америки в галузі протидії неконтрольованим промислам піратів

і контрабандистів ................................................................................................ 368

Висновки ................................................................................................................. 378

Список використаних джерел ........................................................................ 387

<< |
Источник: Калашников В.М., Малишко В.М.. Формування інститутів держави і права в США ранньої доби (1607-1775 рр.): Монографiя / В. М. Калашников, В. М. Малишко; за ред. і з передмовою I. Б. Усенка. - К.,2015. - 406 с.. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. 8.7.1. Смисловий зміст терміна лістинг
 3. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 4. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 5. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 6. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 7. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 8. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 10. 2.3. Становлення держави
 11. Региональные особенности жилищного страхования
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -