<<
>>

9.3, Бандитизм

Суспільна небезпечність бандитизму полягає у посяганні на головні засади громадської безпеки, на систему державного управління, а також на життя і власність.

Закон передбачає три форми бандитизму:

організацію озброєної банди;

участь у банді;

участь у вчинюваному бандою нападі.

Кожна із цих форм містить ознаки закінченого злочину.

Організація озброєної банди - це сукупність дій, спрямованих на створення банди - організованої, озброєної, стійкої групи осіб, що зорганізувалися для вчинення нападів на громадян, підприємства, установи, організації.

362

Такими діями є:

розроблення планів злочинної діяльності;

вербування, пошуки учасників;

_ розподіл ролей між членами банди;

добування, пошуки зброї;

пошуки транспорту, коштів;

вибір об'єктів для нападу тощо.

Якщо внаслідок цих дій банда не була створена, то вчинене кваліфікується як замах на організацію банди за ст. 15іст.257КК.

Бандою називається група осіб, що характеризується такими ознаками:

двоє і більше членів;

стійкість групи визначають стабільність і згуртова ність, тобто наявність планів на вчинення певної (неви- значеної) кількості злочинів, або хоча б і одного, але та кого, що вимагає занадто ретельної і всебічної підготов ки, наприклад пограбування банку;

озброєність групи, тобто наявність вогнепальної чи» холодної зброї хоча б у одного із членів банди, про що відомо іншим членам банди;

мета створення банди - для вчинення нападів на фГ- зичних і юридичних осіб (громадян і організації).

Організація озброєної банди є закінченим злочином з моменту її створення незалежно від того, чи вчинили члени банди хоча б один напад.1

Участь у банді припускає вступ і прийняття в члени банди, участь у обговоренні планів, знання про інших членів банди, її керівників тощо.

Участь у вчинюваних бандою нападах припускає дії осіб, які не є членами банди, але які були залучені до участі в одному чи кількох нападах і які усвідомлювали, Що чинять злочин у складі банди. Особи, які не були Ієнами банди і не усвідомлювали факту її існування, але своїми діями будь-як сприяли банді у вчиненні нападу, несуть відповідальність за співучасть у злочині, який охоплювався їх умислом.

Ьандитизм охоплює заподіяння нападом будь-якої Ш, крім умисного вбивства. Вчинення при бандит-

ня І995 постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 лип-эку «Про судову практику в справах про бандитизм» // станов Пленуму Верховного Суду України.- С. 126.

363

ському нападі умисного вбивства утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 115 і ст. 257 КК '

Бандитизм - злочин умисний, умисел прямий, оскільки учасники банди бажають вчинити напад і заподіяти потерпілим певну шкоду.

Відповідальними за бандитизм є особи, яким до моменту вчинення злочину виповнилося чотирнадцять років (ч. 2 ст. 22 КК).

<< | >>
Источник: Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

Еще по теме 9.3, Бандитизм:

 1. 53. Бандитизм: признаки состава, отличие от иных преступлений.
 2. 9.3, Бандитизм
 3. Статья 257. Бандитизм
 4. 2.3. Проблемные вопросы разграничения вымогательства с другими корыстно-насильственными преступлениями
 5. 2.3. Проблемные вопросы разграничения вымогательства с другими корыстно-насильственными преступлениями
 6. 3. Квалификация сложных составов преступлений
 7. 3. Краткий исторический очерк развития законодательства об ответственности за преступления, посягающие на общественную безопасность
 8. 4. Преступления, нарушающие общие правила безопасности. Характеристика отдельных видов преступлений против общественной безопасности
 9. 2. Конкретные виды преступлений в сфере компьютерной информации
 10. Глава 45. РАССЛЕДОВАНИЕ БАНДИТИЗМА
 11. §1. Уголовно-правовая характеристика
 12. §2. Криминалистическая характеристика признаков бандитизма и возбуждение уголовного дела
 13. Квалификация при конкуренции составов преступлений
 14. Стаття 257. Бандитизм
 15. Из приказа по борьбе с бандитизмом от 28 февраля 1920 года:
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -