КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 7 березня 2007 р. № 408

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 141 від 05.03.2008 № 597 від 02.07.2008 № 446 від 06.05.2009 № 482 від 23.06.2010 № 87 від 09.02.2011 № 798 від 29.08.2012}

{Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції за програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, та погашення заборгованості із заробітної плати, належної для виплати, звільненим працівникам ДБПК "Атомспецбуд", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 141 від

377

05.03.2008}

{У назві і тексті Постанови слова і цифри "у 2007 році" виключено на підставі Постанови КМ № 597 від 02.07.2008}

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, що додається.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих

за наслідками розгляду справ проти України

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 597 від 02.07.2008}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мін’юсту (далі - головний розпорядник) у державному бюджеті за програмою "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" (далі - бюджетні кошти).

Відповідальним виконавцем зазначеної програми є Мін’ юст.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 87 від 09.02.2011}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 06.05.2009}

2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів - міжнародного судового, в тому числі Європейського суду з прав людини, міжнародного арбітражного органу, згода на здійснення юрисдикції яким щодо України надана відповідно до укладеного належним чином міжнародного договору України або в інший спосіб згідно із законами України, а також судового, арбітражного органу іноземної держави, - прийнятими проти держави Україна;

2) сплату штрафів, пені, виконавчого збору відповідно до Законів України "Про виконавче провадження" та "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";

{ Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 06.05.2009}

3) витрати, пов’язані з:

наданням банківських послуг у разі здійснення перерахування грошових сум на рахунок стягувача (його представника);

конвертацією валюти;

поданням позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування згідно з рішенням Європейського суду з прав людини;

відрядженням представників державних органів для участі в засіданнях Комітету міністрів Ради Європи для звітування про хід виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини (до шести відряджень з кількістю учасників до двох осіб), а також в засіданнях органів Ради Європи для вжиття заходів з виконання рішень Європейського суду з прав людини (до чотирьох відряджень з кількістю учасників до двох осіб);

перекладом на українську мову текстів рішень закордонних юрисдикційних органів та редагування перекладу;

перекладом на українську мову текстів документів Комітету міністрів та інших органів Ради Європи, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, та редагуванням перекладу;

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 597 від 02.07.2008; в редакції Постанови КМ № 446 від 06.05.2009}

4) інші витрати, передбачені рішеннями закордонних юрисдикційних органів, у тому числі витрати, пов’язані із забезпеченням виконання зазначених рішень (щодо надання банківських гарантій, акредитивів, депозитів тощо);

{Підпункт 4 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 798 від 29.08.2012}

{Підпункт 5 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 06.05.2009}

6) оплату товарів, робіт і послуг, пов’ язаних з випуском спеціалізованого у питаннях практики Європейського суду з прав людини юридичного видання, в якому публікуватимуться, зокрема, рішення Європейського суду з прав людини українською мовою, та з розробленням і забезпеченням функціонування спеціалізованого Інтернет-сайта.

{ Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ № 141 від 05.03.2008; в редакції Постанови КМ № 446 від 06.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 87 від 09.02.2011}

{Підпункт 7 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 09.02.2011}

3.

Підставою для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, є:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 141 від 05.03.2008}

рішення закордонного юрисдикційного органу;

повідомлення про проведення засідання Комітету міністрів Ради Європи, на яке виноситься питання щодо виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини;

повідомлення про проведення засідання органу Ради Європи для вжиття заходів до виконання рішень Європейського суду з прав людини;

постанова державного виконавця про стягнення виконавчого збору у разі порушення строку, установленого державним виконавцем відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", для добровільного виконання рішення закордонного юрисдикційного органу;

вимога державного виконавця у разі стягнення пені, неустойки та штрафу або додаткової сплати інших коштів, передбачених рішенням юрисдикційного органу.

4. Суми платежів та вид валюти визначаються відповідно до рішення закордонного юрисдикційного органу.

5. Для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1, 2 і 4 пункту 2 головний розпорядник подає до Казначейства, уповноваженого банку платіжний документ, який повинен містити такі відомості:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 446 від 06.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 09.02.2011, № 798 від 29.08.2012}

найменування справи, за якою закордонним юрисдик- ційним органом прийнято рішення проти України;

{ Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 597 від 02.07.2008, № 446 від 06.05.2009}

найменування стягувача (стягувачів);

банківський реквізит стягувача (стягувачів) (за наявності).

До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2, додаються:

{Абзац п’ятий пункту 5 в редакції Постанов КМ № 597 від 02.07.2008, № 446 від 06.05.2009, № 798 від 29.08.2012}

постанова про відкриття виконавчого провадження;

рішення закордонного юрисдикційного органу в офіційному перекладі;

повідомлення стягувача (стягувачів) про банківський реквізит, на який необхідно зарахувати стягнуті кошти (за наявності);

постанова державного виконавця - у разі стягнення виконавчого збору;

вимога державного виконавця - у разі стягнення пені, неустойки та штрафу або у разі додаткової сплати інших коштів, передбачених рішенням юрисдикційного органу.

До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпункті 4 пункту 2, додаються:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 798 від 29.08.2012}

рішення закордонного юрисдикційного органу в офіційному перекладі;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 798 від 29.08.2012}

повідомлення про реквізити банківського рахунка, на який необхідно зарахувати кошти (за наявності).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 798 від 29.08.2012}

{Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 06.05.2009}

{Пункт 5-2 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 09.02.2011}

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 798 від 29.08.2012}

У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства, така заборгованість підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 798 від 29.08.2012}

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 87 від 09.02.2011}

Отримані (створені) оборотні та необоротні активи відображаються у первинному та бухгалтерському обліку.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 87 від 09.02.2011}

Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, здійснюється відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, встановлених Мінфіном.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 87 від 09.02.2011}

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 446 від 06.05.2009}

7. Складення і подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

{ Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ № 141 від 05.03.2008; в редакції Постанови КМ № 446 від 06.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 87 від 09.02.2011}

25. Порядок витребування та проведення перевірки виконавчого провадження, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 1 грудня 2004 р. № 136/5 (Електронна адреса доступу - http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v136 323-04 ).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, Д. М. Сібільов, С. О. Кравцов, О. І. Попов. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Хрестоматія на 2013-2014 н.р. Харків 2013. 2013

Еще по теме КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 7 березня 2007 р. № 408:

 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 серпня 2011 р. № 845
 2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 22 вересня 1999 р. № 1744 Київ Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери
 3. § 4. Кабінет Міністрів України
 4. § 3. Повноваження Кабінету Міністрів України
 5. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
 6. 2. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження
 7. Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ (Глава із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.10.2005 р. N 2953-IV, від 11.02.2010 р. N 1876-VI; у редакції Закону України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)
 8. Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» (19 лютого 1992 р.)
 9. Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про радянське будівництво» (1 березня 1921 р.)
 10. Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор України» (28 січня 1992 р.)
 11. Закон СРСР «Про перетворення Ради Народних Комісарів СРСР в Раду Міністрів СРСР і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік — в Ради Міністрів союзних і автономних республік» (15 березня 1946 р.)
 12. Постанова ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР про заходи по виконанню директиви Й.В.Сталіна щодо посилення хлібозаготівель (15 вересня 1947 р.)
 13. Проголошення самостійності Карпатської України (15 березня 1939 р.)
 14. Чи належить до розгляду судом загальної юрисдикції спір за позовом фізичної особи про звільнення майна від арешту, накладеного постановою слідчого по кримінальній справі відносно іншої особи, чи це питання повинно вирішуватися шляхом оскарження зазначеної постанови в порядку кримінального судочинства?
 15. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про усунення наслідків грубих порушень законності у відношенні колишніх військовополонених і членів їх сімей» (29 червня 1956 р.)
 16. Постанова ВУЦВК «Про заміну продрозкладки податком» (27 березня 1921 р.) (Принята Надзвичайною Сесією ВУЦВК)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -