Стаття 87. Види судових витрат

1. Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

2. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом.

3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

1) витрати на правову допомогу;

2) витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду;

3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає перелік витрат, що покриваються в адміністративному процесі сторонами. Стаття має інформаційний характер для сторін, оскільки повідомляє їх про витрати, які вони зобов'язані нести під час розгляду їхньої адміністративної справи. Після закінчення розгляду справи ці витрати можуть бути перекладені судом на сторону, яка програла справу.

Види судових витрат

2. Судові витрати, передбачені коментованою статтею, є комплексним поняттям, що охоплює два види судових витрат:

1) судовий збір (його розмір визначається законодавством і сплачується на користь держави з метою часткового відшкодування видатків на суди і здійснення судочинства);

2) витрати, пов'язані з розглядом справи (їх розмір залежить від фактичних грошових видатків і повинен бути підтверджений письмовими документами).

Судовий збір

3. Судовий збір - це різновид обов'язкового платежу до Державного бюджету України, який сплачується при зверненні до суду. В адміністративному судочинстві судовий збір належить сплачувати при зверненні до адміністративного суду з позовною заявою, апеляційною чи касаційною скаргою, скаргою за винятковими обставинами, заявою про перегляд справи за нововиявленими обставинами (частина перша статті 89 КАСУ).

4. Відповідно до частини другої коментованої статті розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати повинен бути встановлений законом. Сьогодні судовий збір включено до системи оподаткування (див.

пункт 27 частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року в редакції Закону України від 6 жовтня 2005 року N 2960-IV114), але спеціального закону про нього ще не прийнято. Тому до його прийняття та набрання чинності розмір судового збору та порядок його сплати визначаються відповідно до пункту 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ. Детальніше про розмір судового збору, порядок його сплати, порядок повернення судового збору див. статтю 89 КАСУ і коментар до ст. 89 КАСУ.

Витрати, пов'язані з розглядом справи

5. У частині третій коментованої статті наведено вичерпний перелік витрат, пов'язаних з розглядом справи. Докладніше кожна з категорій цих витрат характеризується у статтях 90 - 93 КАСУ. До них належать:

1) витрати на правову допомогу (стаття 90);

2) витрати сторін та їх представників, що пов'язані із прибуттям до суду (стаття 91);

3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз (стаття 92);

4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи (стаття 93).

Перспективне законодавство

6. На виконання частини другої коментованої статті має бути прийнято закон про судовий збір, який врегулює відносини зі сплати цього виду судових витрат. На цей час питання судового збору - державного мита, яке справляється за звернення до суду, - регулюються Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року115. Але цей Декрет регламентує відносини, пов'язані зі всіма видами державного мита (за подання позовних заяв, вчинення нотаріальних дій, реєстрацію актів цивільного стану тощо), а зазначений закон буде регулювати питання, що стосуватимуться виключно судового збору. Мета запровадження судового збору - спрямування надходжень від нього на потреби судів та здійснення судочинства. Тобто це має бути обов'язковий платіж із цільовим призначенням.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 87. Види судових витрат:

 1. Поняття судових витрат та їх види
 2. Стаття 79. Види судових витрат
 3. Поняття та види судових витрат
 4. § 1. Поняття та види судових витрат
 5. 32. Поняття та види судових витрат
 6. Стаття 88. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат
 7. Чи потрібно сплачувати за подання заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? Чи можливо вимагати стягнення з боржника, наприклад, витрат на правову допомогу?
 8. Якою нормою передбачено право відшкодування судових витрат третім особам та їх представникам, пов'язаних з явкою до суду та іншими витратами?
 9. § 4. Повернення судового збору. Розподіл судових витрат між сторонами
 10. 35. Судові витрати (поняття та види).
 11. Чи вправі суд апеляційної інстанції зняти справу з апеляційного розгляду у разі не сплати чи сплати не в повному обсязі судового збору та інших судових витрат?
 12. Чи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відстрочку (розстрочку) сплати судового збору або звільнення від сплати інших судових витрат друга сторона у спорі?
 13. Розподіл судових витрат
 14. Стаття 98. Рішення щодо судових витрат
 15. Стаття 97. Визначення розміру судових витрат
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -