<<
>>

§ 2. Звернення стягнення на будинки

Звернення стягнення на будинки, квартири, інші приміщення, зе­мельні ділянки, що є нерухомим майном, провадиться при відсутності у боржника достатніх коштів чи рухомого майна і характеризується

982

деякими особливостями.

При цьому в першу чергу провадиться звер­нення стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше при­міщення, що належать боржникові. В останню чергу звертається стяг­нення на жилий будинок чи квартиру.

Разом з жилим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржникові.

Не може бути об’єктом стягнення самоуправно збудований будинок, оскільки він не є об’єктом права особистої власності громадянина. Стягнення може бути звернено лише на будівельні матеріали від розі­брання такого будинку.

У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про на­лежність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартість, а також запитує нотаріальний орган, чи не знаходиться це майно під арештом.

Одержавши документальне підтвердження належності боржнико­ві на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна, державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису і оцінки з їх вартістю на момент арешту та надсилає повідомлення нотаріальному органу за місцем знаходження майна про реєстрацію даного факту. Про накла­дення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє цих осіб.

У разі відсутності документів, що характеризують об’єкт нерухо­мості, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, ви­готовлення таких документів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. Якщо стягувач у двадцятиденний строк, з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця, не авансує витрати на виготовлення документів, що характеризують об’єкт нерухомості, арешт з нього знімається.

Реалізація належних боржникові будинку, квартири та іншого не­рухомого майна провадиться відповідно до закону шляхом продажу з прилюдних торгів.

Прилюдні торги з реалізації нерухомого майна організовують і про­водять спеціалізовані організації, що мають право здійснювати опера­ції з нерухомістю і з якими укладено відповідний договір державною виконавчою службою. Спеціалізована організація проводить публічні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається мінімаль­на початкова ціна майна, що виставляється на торги. До заявки дода­ються: копія виконавчого документа; копія акта арешту майна; копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право влас- ності на майно; документи, що характеризують об'єкт нерухомості (копія технічного паспорта на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). У разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний виконавець додає до заявки також копію рішення про від­ведення земельної ділянки та копію дозволу місцевого органу вико­навчої влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво.

Прилюдні торги мають бути проведені спеціалізованою організа­цією у двомісячний строк з дня одержання заявки державного вико­навця на їх проведення.

Порядок проведення прилюдних торгів визначається законом. До прийняття такого закону діє Тимчасове положення про порядок про­ведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого май­на, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Звернення стягнення на будинки:

 1. ТЕМА 5. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА У ТОРГОВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 2. § 2. Звернення стягнення на будинки
 3. Зміст
 4. Глава 4-1. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ З ФОНДІВ ЖИТЛА ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ (ст.132)
 5. Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадянинові
 6. Стаття 155. Гарантії прав громадян, які мають в приватній власності жилий будинок (квартиру)
 7. 1. Юридична класифікація жилих будинків і приміщень
 8. 1. Загальна характеристика реалізації права власності на житло
 9. 3. Купівля житла
 10. 8. Приватизація державного житлового фонду
 11. 5. Інші правові підстави користування житлом
 12. 4. Правові наслідки виселення громадян із жилих приміщень
 13. 2. Правове становище співвласників квартир багатоквартирного жилого будинку
 14. 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку
 15. 2. Правовий режим земельних ділянок державних сільськогосподарських підприємств та організацій
 16. § 4. Права й обов'язки сільськогосподарських землекористувачів
 17. § 2 Звернення стягнення на рухоме майно
 18. Застосування адміністративно-правових засобів протидії дискримінації в окремих сферах реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю
 19. Правовий режим майна військових частин Збройних Сил України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -