<<
>>

Які умови визначення юрисдикції суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення?

Правила цивільної юрисдикції при розгляді справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, визначені в ч. 2 ст. 256 ЦПК - якщо законом не визначено іншого порядку встановлення фактів.

Таким чином, якщо законом визначенні! інший порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення, наприклад в порядку оскарження дій чи рішень органів і посадових осіб, уповноважених встановлювати такі факти в адміністративному порядку, то суд на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК відмовляє у відкритті провадження у справі, а якщо заяву помилково прийнято до розгляд^7, то провадження у ній підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК.

Однією з умов цивільної юрисдикції справи являється відсутність у заявника необхідних документів. У тих випадках, коли такі документи є, проте органами, уповноважені на здійснення юридично значимих дій, такі документи в якості підтвердження факту, що має юридичне значення, не визнаються, заінтересована особа вправі подати до суду на даний орган адміністративний позов за правилами КАС.

Необхідною умовою для відкриття провадження у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, є неможливість одержати певний документ у позасудовому порядку. Так, лише в судовому порядку можливо встановити факт перебування у фактичних шлюбних відносинах, якщо такі відносини виникли до 8 липня 1944 р. і тривалидо смерті (пропажі безвісти на фронті) одного з подружжя, внаслідок чого шлюб не може бути зареєстровано в органах РАЦС. Законом не передбачено іншого, крім судового, порядку встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні.

Неможливо в позасудовому порядку встановити факти, які потребують державної реєстрації, якщо не був дотриманий порядок їх реєстрації. Зокрема, факт визнання батьківства у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, факт материнства у разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини (статті 130,132 СК), неможливо зареєструвати в органах РАЦС без заяви померлих в ці органи.

У позасудовому порядку не можуть бути усунені деякі помилки та неточності в правовстановлюючих документах, тому і ці випадки слід також розглядати як неможливість одержання потрібних документів.

Під неможливістю відновлення потрібного документа слід розуміти або відсутність встановленого законодавством порядку видачі дублікатів правовстановлюючих документів (як, зокрема, ст. 53 Закону України «Пронотаріат» встановлено порядок видачі дублікатів нотаріально посвідчених документів), або відсутність можливості такий порядок дотриматись в результаті певних дій (втрата архівів органів РАЦС тощо).

Виходячи з положення ст. 55 Конституції України про всеосяжність судового захисту, в судовому порядку можуть бути встановлені будь-які факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, тобто тих, які тягнуть за собою виникнення правових наслідків для заявника.

У тому випадку, коли буде виявлено, що встановлення факту пов'язане з вирішенням спору про право, суд повертає заяву заявнику, а якщо це буде виявлено під час розгляду справи, залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (п. З постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення").

Встановлення фактів, що мають юридичне значення, можливо лише відносно фізичних осіб. Тому заяви про встановлення таких фактів, що стосуються прав юридичних осіб, не можуть розглядатися в порядку цивільного судочинства в окремому провадженні, а можуть розглядатися в позовному провадженні за правилами ЦПК або ГПК.

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Які умови визначення юрисдикції суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення?:

 1. 1.1. Передумови появи Кормчих книг на території Київської Русі
 2. 2. Юридична природа і призначення адміністративної юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян у державному управлінні
 3. Стаття 3. Визначення понять
 4. Поняття і види підвідомчості
 5. 3. Договірне право Англії.
 6. § 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт
 7. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 8. § 1. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу
 9. 1.1. Джерела та розвиток європейського права.
 10. 1. Загальна характеристика реалізації права власності на житло
 11. 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку
 12. Формування правової системи
 13. § 2. Реалізація і застосування права.
 14. Поняття та правова природа третейського розгляду цивільно-правових спорів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -