<<
>>

§ 2. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання

Строки давності у стадії виконання судових рішень — це встанов­лені законом строки, протягом яких судове рішення або рішення не- судових органів може бути пред'явлено для примусового виконання.

Дія строку давності виявляється в тому, що при пропущенні строку виконавчий лист не видається, а вчасно виданий і не пред'явлений протягом строку втрачає свою силу і до виконання судом не прийма­ється (ч. 1 ст. 23 Закону «Про виконавче провадження» — далі Закон). Отже, цей строк за своєю природою є перетинаючим.

Виконавчі листи та інші судові документи можуть бути пред'явлені до виконання протягом трьох років, посвідчення комісій у трудових спо­рах — протягом трьох місяців. Зазначені строки обчислюються: для ви­конання рішень судів і вироків судів у частині майнових стягнень — з на­ступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення стро­ку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а у випадках, коли рішення підлягає негайному виконанню, — з наступного дня після його постановления; для виконання рішень господарських су­дів — з наступного дня після набрання рішенням законної сили.

Рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стяг­нення аліментів, про відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я тощо) можуть бути пред'явлені для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі. Строки пред'явлення виконавчих докумен­тів до виконання встановлюються для кожного платежу окремо.

Строки давності можуть перериватися пред'явленням виконавчого документа до виконання, частковим добровільним виконанням рішень, а також наданням судом, який видав виконавчий документ, відстроч­ки виконання рішення (ст. 22 Закону). Після переривання строку пред'явлення виконавчого документа до виконання перебіг строку по­новлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується.

У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв'язку з не­можливістю повного або часткового виконання рішення строк пред'явлення виконавчого документа до виконання після перерви встановлюється з дня повернення виконавчого документа стягувачу.

Строк давності, пропущений з поважної причини, може бути по­новлений судом, що видав відповідний документ, або судом за місцем виконання (ст. 371 ЦПК).

Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який видав виконавчий лист, або до суду за місцем виконання і розглядаєть­ся в судовому засіданні з повідомленням сторін, які беруть участь у справі, проте їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десяти­денний строк.

У разі якщо суд визнає причину пропущення строку поважною, він дозволяє пред'явити виконавчий документ до виконання.

Відповідно до вимог ст. 371 ЦПК та ст. 23 Закону суд може поно­вити лише строк для пред'явлення до виконання виконавчого докумен­та, виданого судом. За іншими виконавчими документами пропущені строки поновленню не підлягають.

Результати вирішення судом питання про поновлення пропущено­го строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання фіксуються у відповідній ухвалі суду, на яку може бути подано скаргу, внесено окреме подання (п. 19 ст. 293 ЦПК).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання:

 1. Стаття 261. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
 2. Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах
 3. Право на позов, право на пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації
 4. 1. Вирішення судом окремих питань, що виникають у виконавчому провадженні
 5. Виконавчий лист, видача дубліката виконавчого листа або судового наказу, поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
 6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання постанов суду у цивільних справах
 7. Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків
 8. Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
 9. Підстави виконання судових рішень та актів інших органів. Виконавчі документи
 10. § 2. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання
 11. § 2. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 12. § 3. Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили платіжним зобов'язанням і борговим документам
 13. Чи впливає на обчислення трирічного строку для пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого судом на підставі прийнятого ним судового акту, постановления судом ухвали про роз'яснення цього судового акту, про виправлення описок або зміни способу виконання даного судового акту?
 14. За загальним правилом право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. Чи можливо одночасно розглянути заяву про видачу дубліката виконавчого листа і поновити пропущений строк для пред'явлення його до виконання, які особливості вирішення цих питань?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -