<<
>>

§ 5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

Ураховуючи характер публічно-правових спорів, що врегульовані КАС і які розглядають адміністративні суди, норми гл. 6 розд. III КАС встановлюють певні особливості судового провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Це стосується:

впровадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республі­ки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень;

2) провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяль­ності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юс­тиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності;

4) провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або безді­яльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій;

5) провадження у справах щодо уточнення списку виборців;

6) провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або безді­яльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх по­садових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інфор­мації, які порушують законодавство про вибори та референдум;

7) провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу;

8) провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України;

9) провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо не­сумісності;

10) провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльнос­ті державної виконавчої служби;

11) провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

12) провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

13) провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності;

14) скороченого провадження;

15) провадження у справах за зверненням органів державної по­даткової служби;

16) провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки Організа­ції Об'єднаних Націй, зняття арешту з таких активів та надання до­ступу до них.

Особливості провадження за названими судовими провадженнями стосуються: визначення суб'єктів права на звернення до суду; встанов­лення строку звернення до суду; певного порядку (процедури) судового розгляду; скорочених, у порівнянні із загальновстановленими в КАС, строками розгляду справ; здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; містяться певні уточнення щодо змісту резолютивної частини судового рішення; встановлення права, порядку і суб'єктів оскарження судового рішення.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ:

 1. Адміністративне судочинство.
 2. § 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
 3. 2. Юридична природа і призначення адміністративної юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян у державному управлінні
 4. І. Адміністративні Суди.
 5. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 6. Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ
 7. Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ
 8. Стаття 170. Роз'яснення судового рішення
 9. Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ
 10. Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 11. § 5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ
 12. § 6. Перегляд рішень адміністративних судів
 13. § 3. Адміністративно-територіальний устрій українських земель і місцеві органи управління
 14. 2.3. Адміністративний примус у механізмі попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 15. Поняття, види та класифікаційні ознаки рішень адміністративного суду
 16. 2.2 Судові рішення на стадіях апеляційного і касаційного провадження.
 17. Підстави та порядок перегляду адміністративних судових рішень за винятковими і нововиявленими обставинами
 18. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 19. 1.3. Адміністративна відповідальність нотаріусів як засіб протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -