<<
>>

Фіксування судового розгляду справи технічними засобами

Технічне фіксування судового процесу - технічний запис ходу судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає у себе створення аудіофоногра- ми судового засідання.

Згідно з п. 2.2 Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах (надалі - Інструкція) до комплексу звукозапису належить сукупність апаратно-програмних засобів, приладів та відповідних інструкцій, що забезпечують належне фіксування, зберігання, копіювання (дублювання) та використання інформації, яка відображає хід судового засідання.

Повне фіксування цивільного процесу технічними засобами передбачено ст. 129 Конституції, ЦПК. За статтею 9 Закону

України «Про судоустрій України* хід судового процесу також може фіксуватися за допомогою фото-, кінозйомки, теле-, ві- део-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури.

Особам, які беруть участь у справі, законом гарантується право повного фіксування цивільного процесу. Тому у випадках, якщо особа клопоче про фіксування судового розгляду справи технічними засобами, а суд не може його забезпечити, він повинен відкласти розгляд справи.

У частині 1 ст. 197 ЦПК закріплено положення про повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, проте и. 2і розділу XI ЦПК «Прикінцеві та перехідні положення» передбачає, що суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу лише за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Необхідність внесення таких змін до ЦПК була зумовлена відсутністю у всіх судах України належної кількості звукозаписувальної апаратури.

У пункті 11 Тимчасової інструкції про діловодство у місцевому загальному суді від 17 лютого 2005 р. зазначається:

«11.1. Повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальної апаратури чи інших технічних засобів здійснюється у випадках і порядку, передбачених процесуальним законодавством.

11.2. Порядок роботи з технічними засобами (фіксування судового засідання, повне або часткове відтворення технічного запису, повне або часткове роздрукування технічного запису, зберігання носіїв інформації тощо) регламентується відповідною інструкцією». Така фіксація та вимоги до комплексу фіксування встановлені Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 р. № 84.

Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду, який, безумовно, повинен мати певні навички в обслуговуванні звукозаписувальної апаратури. Одночасно із фіксуванням судового засідання технічним засобом секретарем судового засідання має вестися журнал судового засідання (ч. 1 ст. 198 ЩІК). Доцільно до проведення технічного запису залучати спеціаліста, який знає як користуватися звукозаписувальною апаратурою, яких заходів слід ужити на випадок збою у її роботі, а секретар має вести журнал.

Згідно з п. 5.3.1 Інструкції фіксація судового розгляду починається з моменту його відкриття до його закінчення.

До носіїв інформації належить касета, дискета тощо. Звуковий запис судового засідання на диску є фонограмою та вихідним матеріалом для виготовлення копій. Примірником фонограми є архівна та робоча копії. Архівна копія зберігається у архіві та використовується для створення робочих копій у разі їх пошкодження, знищення. Для ознайомлення учасників процесу з його фіксуванням використовується робоча копія фонограми, яка призначена для поточної роботи.

Робоча копія фонограми є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

Відеозапис судового засідання регламентується ст. 188 ЦПК.

Відтворення технічного запису судового засідання - прослуховування змісту фонограми (ст. 188 ЦПК). Технічний запис судового засідання на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду може бути повністю або частково відтворений. Прослуховування фонограми може мати місце у будь-який час після закінчення судового засідання. Здійснюється на підставі заяви, у якій мають зазначатися дані про технічний запис, обсяг, у якому особа просить відтворити технічний запис (повністю або частково). Щодо часткового відтворення слід зазначити часові межі фонограми чи процесуальні дії, які особа хоче вітворити. Здійснюється безоплатно.

Роздрукування технічного запису судового засідання - переведення інформації з носія в друкований вигляд.

Особа, яка бере участь у справі, повинна мати безперешкодне право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.

Повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання здійснюється за клопотанням особи, яка бере участь у справі, за розпорядженням головуючого. Роздрукування здійснюється за плату.

Розмір плати за роздрукування технічного запису судового засідання встановлюється постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення розмірів плати за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних судах і видачу дубліката виконавчого листа чи судового наказу» від 15 лютого 2006 р. № 151. Вартість роздрукування однієї сторінки тексту на папері формату А4, що повністю або частково відтворює технічний запис, складає 5 грн.

Особа може також клопотати про копіювання технічного запису судового засідання.

Копіювання технічного запису - дублювання інформації з носія (дискети, касети), на який здійснювався запис судового засідання, на подібний чи аналогічний носій. Здійснюється на підставі клопотання особи, в усній або письмовій формі та безкоштовно.

3.

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме Фіксування судового розгляду справи технічними засобами:

 1. Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами
 2. Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання
 3. Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 4. Стаття 63. Секретар судового засідання
 5. Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами
 6. Поняття доказів та засобів доказування, їх співвідношення. Доводи сторін.
 7. Фіксування судового розгляду справи технічними засобами
 8. Журнал судового засідання та його зміст
 9. Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
 10. Стаття 48. Секретар судового засідання
 11. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 12. Стаття 198. Журнал судового засідання
 13. Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд
 14. § 5. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -